Jak zarządzać dodatkami w programie Internet Explorer 9


Dodatki przeglądarki sieci web rozbudowują program Windows Internet Explorer 9 o funkcje uzupełniające, jak paski narzędzi i formanty ActiveX.

Pewne dodatki są wstępnie zainstalowane w programie Internet Explorer, ale w Internecie można też znaleźć wiele innych. Przed zainstalowaniem dodatku na komputerze zwykle jest wymagana zgoda użytkownika. Jednak niektóre mogą być instalowane bez wiedzy użytkownika. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy dodatek jest zawarty w innym programie instalowanym przez użytkownika.

Pokaż wszystkie

Aby zobaczyć dodatki zainstalowane w programie Internet Explorer 9

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk NarzędziaPrzycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.
 3. W obszarze Rodzaje dodatków kliknij pozycję Paski narzędzi i rozszerzenia.

 4. W obszarze Pokaż można wybrać jeden z wymienionych poniżej widoków dostępnych dodatków:

  • Aby wyświetlić pełną listę dodatków znajdujących się na komputerze, kliknij opcję Wszystkie dodatki.

  • Aby wyświetlić tylko dodatki, które były potrzebne w przypadku bieżącej lub niedawno przeglądanej strony sieci web, kliknij opcję Załadowane dodatki.

  • Aby wyświetlić dodatki, które zostały wstępnie zaakceptowane przez firmę Microsoft, producenta komputera lub usługodawcę, kliknij opcję Uruchom bez uprawnień.

 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć lub wyłączyć dodatki w programie Internet Explorer

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk NarzędziaPrzycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.
 3. W obszarze Pokaż kliknij opcję Wszystkie dodatki.

 4. Kliknij dodatek, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodatek był dostępny do użytku w przeglądarce, kliknij przycisk Włącz.

  • Aby wyłączyć dodatek i nie używać go w przeglądarce, kliknij przycisk Wyłącz.

 5. Powtórz krok 4 z każdym dodatkiem, który chcesz włączyć lub wyłączyć. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.

  Uwaga

  • Przed wyłączeniem dodatku przeglądarki należy pamiętać, że może to spowodować problemy z poprawnym wyświetlaniem niektórych stron sieci web lub nawet samego programu Internet Explorer. Dodatek należy wyłączyć, tylko jeśli powoduje on często zamykanie programu Internet Explorer.

Aby usunąć zainstalowane formanty ActiveX

Użytkownik może tylko usunąć tylko te formanty ActiveX, które sam pobrał i zainstalował. Nie może usunąć wstępnie zainstalowanych formantów ActiveX ani żadnych dodatków, ale może je wyłączyć.

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk NarzędziaPrzycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami.
 3. Aby wyświetlić wszystkie formanty ActiveX, na liście Pokaż kliknij opcję Pobrane formanty.

 4. Kliknij formant ActiveX, który ma zostać usunięty, a następnie kliknij łącze Więcej informacji.

 5. W oknie dialogowym Więcej informacji kliknij przycisk Usuń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 6. Powtórz kroki 4 i 5 dla każdego formantu, który ma zostać usunięty. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga

 • Dodatki, których nie można usunąć w oknie dialogowym Zarządzanie dodatkami, można czasami odinstalować w aplecie Programy i funkcje. Aby uzyskać więcej informacji o odinstalowywaniu programów, zobacz temat Odinstalowywanie lub zmienianie programu.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?