Użytkownicy, którzy lubią mieć otwartych wiele programów naraz, powinni zapoznać się ze sposobem organizacji okien programów na pasku zadań i sposobami ich uporządkowanego przeglądania. Znajomość technik zarządzania wieloma oknami ułatwia szybkie dotarcie do żądanego okna i rozmieszczanie otwartych okien w sposób najbardziej przydatny dla użytkownika.

Podglądanie okien przy użyciu paska zadań

Każde otwarte okno ma swój odpowiednik w postaci przycisku paska zadań. Jeśli jest otwartych kilka okien (na przykład jeśli otwarto więcej niż jeden plik w jednym programie lub otwarto kilka wystąpień programu, np. przeglądarki sieci Web), system Windows automatycznie grupuje otwarte okna tego samego programu w formie pojedynczego przycisku paska zadań bez etykiety. Wskazanie przycisku paska zadań pozwala wyświetlić podgląd miniatur wszystkich odpowiadających mu okien.

Aby wyświetlić podgląd otwartych okien przy użyciu funkcji Aero Peek

 1. Wskaż przycisk programu na pasku zadań.

 2. Wskaż miniaturę. Wszystkie inne otwarte okna tymczasowo znikną, aby pokazać wybrane okno.

 3. Wskaż przy użyciu myszy inną miniaturę, aby wyświetlić podgląd innego okna.

Aby przywrócić widok pulpitu, wskaż przy użyciu myszy obszar poza miniaturami.

Porada

 • Aby otworzyć okno, którego podgląd jest wyświetlany, kliknij miniaturę.

Grupowanie można wyłączyć, aby uniknąć grupowania przycisków paska zadań. Gdy grupowanie jest wyłączone, jednoczesne wyświetlenie wszystkich przycisków paska zadań może się jednak okazać niemożliwe.

Aby wyłączyć grupowanie podobnych przycisków paska zadań na pasku zadań

 1. Otwórz okno Właściwości paska zadań i menu Start, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Wygląd i personalizacja, a następnie pozycję Pasek zadań i menu Start.

 2. Na karcie Pasek zadań, w obszarze Wygląd paska zadań wybierz opcję Nigdy nie scalaj w menu Przyciski paska zadań, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu przycisków paska zadań, zobacz temat Zmienianie sposobu wyświetlania przycisków na pasku zadań.

Podglądanie otwartych okien przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W interfejsu Aero

Przerzucanie okien 3W umożliwia szybki podgląd wszystkich otwartych okien (na przykład otwartych plików, folderów i dokumentów) bez konieczności klikania paska zadań. Przerzucanie okien 3W wyświetla otwarte okna użytkownika w postaci stosu. Na górze stosu widoczne jest jedno otwarte okno. Aby zobaczyć pozostałe okna, można przerzucać stos.

Obraz okien w widoku przerzucania 3W
Przełączanie się między oknami przy użyciu Przerzucania okien 3W

Aby przełączać się między oknami przy użyciu Przerzucania okien 3W

 1. Naciśnij kombinację klawisza logo systemu WindowsObraz klawisza logo systemu Windows+TAB, aby otworzyć Przerzucanie okien 3W.
 2. Trzymając naciśnięty klawisz logo systemu WindowsObraz klawisza logo systemu Windows, naciskaj klawisz TAB lub obracaj kółko myszy, aby cyklicznie przełączać się między otwartymi oknami.
 3. Zwolnij klawisz logo systemu WindowsObraz klawisza logo systemu Windows, aby wyświetlić okno znajdujące się na pierwszym planie stosu, lub kliknij dowolną część dowolnego okna na stosie, aby wyświetlić to okno.
  Aby zamknąć Przerzucanie okien 3W, zwolnij klawisz logo systemu WindowsObraz klawisza logo systemu Windows i klawisz TAB.

Porada

 • Innym sposobem użycia funkcji Przerzucanie okien 3W jest naciśnięcie klawiszy CTRL+logo WindowsObraz klawisza logo systemu Windows+TAB, aby okno Przerzucanie okien 3W pozostało otwarte. Naciskanie klawisza TAB będzie teraz powodowało cykliczne przełączanie między oknami. Można także naciskać klawisze strzałki w prawo lub strzałki w dół, aby przełączać o jedno okno do przodu, albo naciskać klawisze strzałki w lewo lub strzałki w górę, aby przełączać o jedno okno wstecz. Naciśnięcie klawisza ESC powoduje zamknięcie funkcji Przerzucanie okien 3W.

Uwaga

 • Przerzucanie okien 3W i podgląd okien na pasku zadań są dostępne, pod warunkiem że karta wideo komputera może wyświetlać zaawansowane efekty wizualne w systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów ze środowiskiem pulpitu Aero, wyszukaj w Pomocy i obsłudze technicznej hasło „narzędzie do rozwiązywania problemów z interfejsem Aero”.

Przeskakiwanie do okna

Innym sposobem na szybkie przechodzenie między otwartymi oknami jest naciśnięcie kombinacji klawiszy ALT+TAB. Naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+Tab spowoduje wyświetlenie listy wszystkich otwartych plików.

Aby wybrać plik, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz ALT, a następnie naciskać klawisz TAB aż do wyróżnienia pliku, który ma zostać otwarty. Po zwolnieniu klawiszy wybrane okno zostanie otwarte.

Obraz podglądów pojawiających się po naciśnięciu klawiszy Alt+Tab
Przełączanie się między oknami przy użyciu klawiszy Alt+Tab

Porada

 • Naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+ALT+TAB powoduje, że okno dialogowe pozostanie otwarte. Naciskanie klawisza TAB będzie teraz powodowało cykliczne przełączanie między oknami. Naciśnięcie klawisza Naciśnięcie klawisza ENTER spowoduje otwarcie wybranego okna. Naciśnięcie klawisza ESC spowoduje zamknięcie okna dialogowego.

Rozmieszczanie okien

Okna można rozmieścić na jeden z trzech sposobów:

 • Kaskadowo, czyli na jednym stosie rozwiniętym w taki sposób, aby były widoczne tytuły okien.

 • Stosowo, czyli w jednym lub wielu pionowych stosach, w zależności od liczby otwartych okien.

 • Obok siebie, co polega na umieszczeniu okien otwartych - ale nie zmaksymalizowanych - na pulpicie, tak aby były widoczne wszystkie naraz.

Obraz przedstawiający okna ułożone w kaskadę, pionowo i sąsiadująco
Rozmieszczenie okien: kaskadowe (po lewej), w pionowym stosie (w środku) i obok siebie (po prawej)

Aby rozmieścić otwarte okna, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska zadań, a następnie kliknij polecenie Okna kaskadowo, Pokaż okna ułożone na stosie lub Pokaż okna obok siebie.

Porada

 • W przypadku używania jednego monitora dwa okna można rozmieścić obok siebie za pomocą funkcji Przyciąganie do. Przeciągaj pasek tytułu okna do lewej lub prawej krawędzi ekranu, aż zostanie wyświetlony kontur powiększonego okna, a następnie zwolnij przycisk myszy, aby powiększyć okno. Powtórz te czynności z drugim oknem, aby umieścić je obok siebie. (Jeżeli do komputera jest podłączonych wiele monitorów, okna będą przyciągane do lewej lub prawej krawędzi obszaru wyświetlanego przez oba monitory).

Zmienianie rozmiaru okien przy użyciu funkcji przyciągania

Funkcja przyciągania umożliwia automatycznie zmienianie rozmiaru otwartych okien i wydajne wykorzystanie części lub całości miejsca dostępnego na pulpicie.

Aby powiększyć okna na pulpicie w pionie

 1. Wskaż górną lub dolną krawędź otwartego okna tak, aby wskaźnik zmienił kształt w dwukierunkową strzałkę Obraz pionowej strzałki oznaczającej gotowość do zmiany wysokości okna.
 2. Przeciągnij krawędź okna w kierunku górnej lub dolnej krawędzi ekranu, aby powiększyć okno na całą wysokość pulpitu. Szerokość okna pozostanie niezmieniona.

Aby przywrócić oryginalny rozmiar okna, przeciągnij pasek tytułu, aby go oddalić od górnej krawędzi pulpitu, lub przeciągnij dolną krawędź okna, aby ją oddalić od dolnej krawędzi pulpitu.

Aby zmaksymalizować okno i wypełnić nim cały pulpit

 1. Przeciągnij pasek tytułu okna do górnej krawędzi ekranu. Kontur okna zostanie rozciągnięty i zajmie cały ekran.

 2. Zwolnij przycisk myszy, aby okno wypełniło cały pulpit.

Aby przywrócić oryginalny rozmiar okna, przeciągnij jego pasek tytułu, tak aby oddalić go od górnej krawędzi ekranu.

Minimalizowanie wszystkich otwartych okien i pokazanie pulpitu

Aby zobaczyć pulpit bez zamykania otwartych okien, należy zminimalizować wszystkie okna naraz, klikając przycisk Pokaż pulpit znajdujący się obok obszaru powiadomień na końcu paska zadań.

Pulpit można także podejrzeć, wskazując tylko przycisk Pokaż pulpit przy użyciu myszy. Otwarte okna nie zostaną zminimalizowane, ale znikną, aby można było zobaczyć pulpit. Aby ponownie pokazać okna, po prostu przesuń wskaźnik myszy poza przycisk Pokaż pulpit.

Obraz okien pulpitu tymczasowo zminimalizowanych
Szybki podgląd pulpitu przy użyciu funkcji Aero Peek

Porada

 • Aby użyć klawiatury do zminimalizowania wszystkich otwartych okien, naciśnij klawisze logo systemu WindowsObraz klawisza logo systemu Windows+M. Aby przywrócić zminimalizowane okna, naciśnij klawisze logo systemu WindowsObraz klawisza logo systemu Windows+Shift+M.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?