Skróty klawiaturowe programu Windows Media Center


Do każdej funkcji programu Windows Media Center można uzyskać dostęp przy użyciu samej klawiatury. Ponadto program Media Center udostępnia wiele różnych skrótów klawiaturowych ułatwiających nawigację za pomocą klawiatury.

Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z funkcji ułatwień dostępu, takich jak Narrator i Lupa, zobacz temat Używanie funkcji ułatwień dostępu w programie Windows Media Center.

W poniższych tabelach przedstawiono różne skróty klawiaturowe służące do obsługi programu Media Center. Aby uzyskać więcej informacji o skrótach klawiaturowych w systemie Windows, zobacz temat Skróty klawiaturowe.

Korzystanie ze skrótów do nawigacji podstawowej

Poniższa tabela przedstawia metody korzystania ze skrótów do nawigacji podstawowej w programie Media Center.

Aby
Użyj klawisza lub skrótu klawiaturowego

Otworzyć program Media Center lub powrócić do ekranu startowego programu Media Center

Klawisz logo WindowsObraz klawisza logo systemu Windows+Alt+Enter

Zaakceptować wybór

Enter

Powrócić do poprzedniego ekranu

Backspace

Przejść do pierwszego elementu na liście

Home

Przejść do ostatniego elementu na liście

End

Przejść w lewo, w prawo, w górę lub w dół

Klawisze strzałek

Włączać lub wyłączać tryb pełnoekranowy

Alt+Enter

Używanie skrótów do sterowania dźwiękiem

W poniższej tabeli zamieszczono skróty używane do sterowania dźwiękiem.

Aby
Użyj klawisza lub skrótu klawiaturowego

Wyciszyć dźwięk lub wyłączyć wyciszenie

F8

Zmniejszyć głośność

F9

Zwiększyć głośność

F10

Przejść do strony Biblioteka utworów muzycznych

Ctrl+M

Odtworzyć utwór

Ctrl+Shift+P

Zatrzymać odtwarzanie utworu

Ctrl+Shift+S

Wstrzymać lub wznowić odtwarzanie utworu

Ctrl+P

Przejść na początek bieżącego utworu

Ctrl+B

Przeskoczyć do następnego utworu

Ctrl+F

Szybko przewijać utwór do przodu

Ctrl+Shift+F

Zgrać dysk CD

Ctrl+R

Wyświetlić menu skrótów

Ctrl+D

Używanie skrótów do odtwarzania i nagrywania programów telewizyjnych

W poniższej tabeli zamieszczono skróty używane do odtwarzania i nagrywania programów telewizyjnych.

Aby
Użyj klawisza lub skrótu klawiaturowego

Wybrać polecenie Nagrania telewizyjne

Ctrl+O

Przejść do przewodnika

Ctrl+G

Przejść do oglądania telewizji na żywo

Ctrl+T

Zmienić współczynnik proporcji ekranu (powiększenie)

Ctrl+Shift+Z

Nagrać program telewizyjny

Ctrl+R

Wstrzymać lub wznowić oglądanie telewizji na żywo lub nagranych programów telewizyjnych

Ctrl+P

Zatrzymać nagrywanie lub odtwarzanie programu telewizyjnego

Ctrl+Shift+S

Wznowić odtwarzanie programu telewizyjnego

Ctrl+Shift+P

Przewinąć do tyłu program telewizyjny oglądany na żywo lub nagrany

Ctrl+Shift+B

Szybko przewijać do przodu program telewizyjny oglądany na żywo lub nagrany

Ctrl+Shift+F

Przeskoczyć do tyłu

Ctrl+B

Przeskoczyć do przodu

Ctrl+F

Wyświetlić menu skrótów

Ctrl+D

Przejść do następnego kanału

Page Up

Przejść do poprzedniego kanału

Page Down

Używanie skrótów do wyświetlania obrazów

W poniższej tabeli zamieszczono skróty używane do wyświetlania obrazów.

Aby
Użyj klawisza lub skrótu klawiaturowego

Przejść do funkcji Obrazy

Ctrl+I

Powiększyć widok obrazu

Enter

Odtwarzać pokaz slajdów

Ctrl+Shift+P

Zatrzymać pokaz slajdów

Ctrl+Shift+S

Wstrzymać lub wznowić pokaz slajdów

Ctrl+P

Przeskoczyć wstecz do poprzedniego obrazu

Strzałka w górę lub strzałka w lewo

Przeskoczyć do przodu do następnego obrazu

Strzałka w dół lub strzałka w prawo

Wyświetlić menu skrótów

Ctrl+D

Używanie skrótów do odtwarzania wideo

W poniższej tabeli zamieszczono skróty używane do odtwarzania wideo.

Aby
Użyj skrótu klawiaturowego

Przejść do funkcji Wideo

Ctrl+E

Odtworzyć wideo

Ctrl+Shift+P

Wstrzymać lub wznowić odtwarzanie wideo

Ctrl+P

Zatrzymać wideo

Ctrl+Shift+S

Przewinąć wideo do tyłu

Ctrl+Shift+B

Szybko przewijać wideo do przodu

Ctrl+Shift+F

Przeskoczyć do tyłu

Ctrl+B

Przeskoczyć do przodu

Ctrl+F

Zmienić współczynnik proporcji ekranu (powiększenie)

Ctrl+Shift+Z

Używanie skrótów do odtwarzania dysków DVD

W poniższej tabeli zamieszczono skróty używane podczas odtwarzania dysków DVD.

Aby
Użyj klawisza lub skrótu klawiaturowego

Przejść do menu DVD

Ctrl+Shift+M

Odtworzyć dysk DVD

Ctrl+Shift+P

Wstrzymać lub wznowić odtwarzanie dysku DVD

Ctrl+P

Zatrzymać odtwarzanie dysku DVD

Ctrl+Shift+S

Przewinąć zawartość dysku DVD do tyłu

Ctrl+Shift+B

Szybko przewijać zawartość dysku DVD do przodu

Ctrl+Shift+F

Przejść do poprzedniego rozdziału

Ctrl+B

Przejść do następnego rozdziału

Ctrl+F

Zmienić współczynnik proporcji ekranu (powiększenie)

Ctrl+Shift+Z

Wybrać opcję dźwięku na dysku DVD

Ctrl+Shift+A

Uwaga

  • Dostępność niektórych z wymienionych tutaj skrótów klawiaturowych zależy od używanego sprzętu oraz typu odtwarzanych multimediów. Na przykład nie będzie można wyświetlić przewodnika, jeśli nie skonfigurowano tunera telewizyjnego.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?