Zabezpieczenia DRM w programie Windows Media Player: często zadawane pytania


Poniżej można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zarządzania prawami cyfrowymi, praw użytkowania treści multimedialnej i chronionych plików pakietu Windows Media.

Pokaż wszystkie

Co to jest DRM?

Skrót DRM (Digital Rights Management) oznacza zarządzanie prawami cyfrowymi. Technologia DRM jest używana przez dostawców zawartości, na przykład przez sklepy internetowe, w celu kontrolowania sposobu użytkowania i dystrybucji cyfrowych plików muzycznych i plików wideo pochodzących od tych dostawców. Niektóre sklepy internetowe sprzedają i wypożyczają utwory muzyczne i filmy z zastosowaniem technologii DRM. Plik, w którym zastosowano technologię DRM, to plik chroniony.

Program Windows Media Player, jak również niektóre sklepy internetowe i urządzenia, obsługują lub stosują odmianę technologii DRM znanej pod nazwą Zarządzanie prawami cyfrowymi w pakiecie Windows Media.

Co to są prawa użytkowania treści multimedialnej?

Prawa użytkowania treści multimedialnej to uprawnienie do korzystania z pliku chronionego w określony sposób. Dostawcy zawartości, na przykład sklepy internetowe, mogą określić dozwolone sposoby używania uzyskanych od nich plików chronionych. Na przykład dostawca zawartości może przyznać uprawnienie do odtwarzania pliku na komputerze (prawo odtwarzania), do nagrania pliku na dysku CD audio (prawo nagrywania) lub do synchronizowania pliku z urządzeniem przenośnym (prawo synchronizacji).

Każde z tych praw może charakteryzować się określonymi właściwościami. Na przykład dostawca zawartości może przyznać użytkownikowi następujące prawa użytkowania:

 • Prawo do odtwarzania danego utworu na komputerze użytkownika nieograniczoną liczbę razy.

 • Prawo do synchronizowania danego utworu z dwoma urządzeniami przenośnymi pięć razy w miesiącu.

 • Prawo do dwukrotnego nagrania utworu na dysku CD audio.

Prawa użytkowania treści multimedialnej są niekiedy nazywane licencjami.

W jaki sposób odtwarzacz korzysta z praw użytkowania treści multimedialnej?

Podczas próby użycia pliku chronionego w odtwarzaczu następuje sprawdzenie, czy na komputerze są zainstalowane ważne prawa użytkowania treści multimedialnej. Jeśli prawa użytkowania treści multimedialnej zezwalają na wykonanie żądanej czynności (na przykład zsynchronizowanie pliku z urządzeniem), odtwarzacz ją wykonuje.

Jeśli na komputerze nie zostaną znalezione ważne prawa użytkowania treści multimedialnej lub jeśli nie zezwalają one na wykonanie żądanej czynności, operacja nie zostanie wykonana. Zwykle w odtwarzaczu zostaje wyświetlony komunikat o błędzie, wskazujący przyczynę niewykonania operacji, albo obok pliku chronionego zostaje wyświetlony przycisk Błąd Obraz przycisku Błąd lub przycisk InformacjeObraz przycisku Informacje. Po kliknięciu tych przycisków lub umieszczeniu nad nimi kursora myszy wyświetlane są dodatkowe informacje.

Jak można pobrać prawa użytkowania treści multimedialnej?

W większości przypadków nie trzeba się martwić o pobranie praw użytkowania treści multimedialnej. Gdy jest to konieczne, odtwarzacz pobiera je automatycznie.

Mogą jednak wystąpić sytuacje, kiedy odtwarzacz nie może pobrać praw użytkowania treści multimedialnej. W takich przypadkach zostaje zwykle wyświetlony komunikat z listą dostępnych opcji. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami.

Jeśli użytkownik zostanie skierowany do sklepu internetowego, w celu kontynuowania konieczne może być wprowadzenie nazwy konta użytkownika i hasła. Sklep internetowy może wymagać zaktualizowania informacji rozliczeniowych lub wniesienia opłaty w celu pobrania dodatkowych praw użytkowania, takich jak prawo do nagrania utworu na dysku CD audio.

Odtwarzacz nie może automatycznie pobrać praw użytkowania treści multimedialnej, jeśli pole wyboru Pobierz prawa użytkowania automatycznie, gdy odtwarzam lub synchronizuję plik nie jest zaznaczone (domyślnie ta opcja jest zaznaczona). Aby sprawdzić, czy można automatycznie pobierać prawa użytkownika, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Media Player.
  Jeśli program Windows Media Player jest już otwarty i jest aktywny tryb Teraz odtwarzane, kliknij przycisk Przełącz do bibliotekiObraz przycisku Przełącz do biblioteki w prawym górnym rogu okna odtwarzacza.
 2. W bibliotece odtwarzacza kliknij przycisk Organizuj, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kartę Prywatność.

 3. Sprawdź, czy pole wyboru Pobierz prawa użytkowania automatycznie, gdy odtwarzam lub synchronizuję plik jest zaznaczone.

Ponadto w przypadku korzystania z usługi subskrypcji utworów muzycznych lub filmów za pośrednictwem sklepu internetowego należy się upewnić, czy jest włączona opcja Automatycznie sprawdzaj, czy pliki chronione wymagają odświeżenia. Gdy jest włączona, odtwarzacz okresowo skanuje bibliotekę w poszukiwaniu zakupionych plików lub plików usługi subskrypcji, w których brakuje praw użytkowania treści multimedialnej, plików z wygasłymi prawami oraz plików, dla których zbliża się termin wygaśnięcia praw. Następnie odtwarzacz próbuje pobrać te prawa z Internetu. Poprawia to działanie odtwarzania, nagrywania i synchronizacji zakupionych plików i plików subskrypcji.

Aby uzyskać więcej informacji o bibliotece odtwarzacza, zobacz temat Zmienianie sposobu wyświetlania elementów w bibliotece programu Windows Media Player. Aby uzyskać więcej informacji o bibliotece odtwarzacza, zobacz temat Wprowadzenie do programu Windows Media Player.

Jak można przywrócić prawa użytkowania treści multimedialnej?

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją o braku praw do odtwarzania, nagrywania lub synchronizacji pliku, a prawa te były wcześniej dostępne, problem można rozwiązać przez przywrócenie praw użytkowania treści multimedialnej. Można to wykonać na kilka sposobów:

 • Jeśli plik pochodzi ze sklepu internetowego, może on oferować przywracanie praw użytkowania treści multimedialnej (licencji). (Niektóre sklepy nazywają tę procedurę aktywacją komputera, autoryzacją komputera, odtwarzaniem biblioteki lub synchronizacją licencji).

  Procedura przywracania praw może różnić się w zależności od sklepu. W przypadku niektórych sklepów może być konieczne kliknięcie przycisku Przeglądaj wszystkie sklepy internetowe w dolnym lewym rogu odtwarzacza. Następnie należy kliknąć jeden ze sklepów na liście, zainstalować jego oprogramowanie i na stronie tego sklepu kliknąć łącze obsługi klienta lub zarządzania kontem.

  Sklep może wprowadzić ograniczenie dotyczące liczby operacji przywracania praw lub liczby komputerów, na których otrzymane pliki muzyczne lub wideo mogą być używane. Niektóre sklepy w ogóle nie zezwalają na przywracanie praw użytkowania treści multimedialnej. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach stosowanych przez sklep, skontaktuj się działem obsługi klienta w danym sklepie lub zobacz informacje dostępne w Pomocy.

  Więcej informacji dotyczących uzyskiwania dostępu do sklepów internetowych zawiera temat Zakupy w sklepach internetowych za pomocą programu Windows Media Player.

 • Jeśli plik jest utworem zgranym z dysku CD przy włączonej opcji Kopiuj muzykę chronioną, przywrócenie praw użytkowania można przeprowadzić przez odtworzenie pliku. Zostanie wyświetlony monit o połączenie się ze stroną sieci Web firmy Microsoft, która zawiera objaśnienia dotyczące przywracania praw ograniczoną liczbę razy.

  Aby uzyskać więcej informacji o opcji Kopiuj muzykę chronioną, zobacz temat Zgrywanie muzyki: często zadawane pytania.

Identyfikator artykułu: MSW700056Potrzebujesz dodatkowej pomocy?