Skróty klawiaturowe programu Windows Media Player


Dostęp do większości funkcji i przycisków w programie Windows Media Player można uzyskać, korzystając z klawiatury. Odtwarzacz obsługuje wiele skrótów klawiaturowych, dotyczących najczęściej używanych poleceń i przycisków związanych z jego obsługą.

Skróty klawiaturowe odtwarzacza są przedstawione w poniższej tabeli. Aby uzyskać więcej informacji o skrótach klawiaturowych w systemie Windows, zobacz temat Skróty klawiaturowe.

Uwaga

  • Niektóre skróty klawiaturowe działają tylko w niektórych trybach pracy odtwarzacza lub podczas odtwarzaniach niektórych typów multimediów. Na przykład skróty klawiaturowe zmieniające rozmiar odtwarzanego wideo działają tylko podczas oglądania wideo lub obrazów w trybie Teraz odtwarzane.

    Aby uzyskać więcej informacji o różnych trybach odtwarzacza, zobacz temat Wprowadzenie do programu Windows Media Player.

Aby
Użyj skrótu klawiaturowego

Rozmiar wideo 50%

Alt+1

Rozmiar wideo 100%

Alt+2

Rozmiar wideo 200%

Alt+3

Przełączyć pełnoekranowe odtwarzanie wideo

Alt+Enter

Prześledzić do tyłu ostatnio wyświetlane widoki w odtwarzaczu

Alt+strzałka w lewo

Prześledzić do przodu ostatnio wyświetlane widoki w odtwarzaczu

Alt+strzałka w prawo

Przełączyć do biblioteki odtwarzacza

Ctrl+1

Przełączyć do trybu karnacji

Ctrl+2

Przełączyć do trybu Teraz odtwarzane

Ctrl+3

Dodaj do listy odtwarzania

Ctrl+7

Dodaj do listy nagrywania

Ctrl+8

Dodaj do listy synchronizacji

Ctrl+9

Zaznaczyć wszystkie elementy w okienku listy

Ctrl+A

Poprzedni (element lub rozdział)

Ctrl+B

Umieścić kursor w polu wyszukiwania biblioteki odtwarzacza

Ctrl+E

Następny (element lub rozdział)

Ctrl+F

Włączyć lub wyłączyć kolejność losową

Ctrl+H

Wysunąć dysk CD lub DVD (funkcja ta nie działa w komputerach wyposażonych w dwa lub więcej napędów CD lub DVD)

Ctrl+J

W bibliotece odtwarzacza wyświetlić lub ukryć pasek menu

Ctrl+M

Utworzyć nową listę odtwarzania

Ctrl+N

Otworzyć plik

Ctrl+O

Odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie

Ctrl+P

Zatrzymać odtwarzanie

Ctrl+S

Włączyć lub wyłączyć powtarzanie

Ctrl+T

Określić adres URL lub ścieżkę do pliku

Ctrl+U

Zamknąć plik lub zatrzymać jego odtwarzanie

Ctrl+W

Poprzednia lista odtwarzania

Ctrl+strzałka w lewo

Następna lista odtwarzania

Ctrl+strzałka w prawo

Uruchomić ponownie film wideo

Ctrl+Shift+B

Włączyć lub wyłączyć podpisy i napisy

Ctrl+Shift+C

Szybko przewinąć wideo lub muzykę

Ctrl+Shift+F

Użyć prędkości szybkiego odtwarzania

Ctrl+Shift+G

Odtwarzać z normalną prędkością

Ctrl+Shift+N

Użyć prędkości wolnego odtwarzania

Ctrl+Shift+S

Wyświetlić pomoc programu Windows Media Player

F1

Edytować informacje o multimediach dotyczące wybranego elementu w bibliotece odtwarzacza

F2

Zmienić widok elementów w okienku szczegółów

F4

Zwiększyć rozmiar grafiki albumu

F6

Zmniejszyć rozmiar grafiki albumu

Shift+F6

Wyciszyć dźwięk

F7

Zmniejszyć głośność

F8

Zwiększyć głośność

F9

Wyświetlić pasek menu w bibliotece odtwarzacza

F10

Wyświetlić menu skrótów

Shift+F10Potrzebujesz dodatkowej pomocy?