Otwieranie Menedżera urządzeń


Korzystając z Menedżera urządzeń, można wyświetlić i zaktualizować sterowniki urządzeń‌ zainstalowane na komputerze, sprawdzić, czy sprzęt działa prawidłowo i zmodyfikować ustawienia sprzętu. Więcej informacji zawiera temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

  • Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze System klikając pozycję Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?