Jak przenieść pocztę e-mail z programu Outlook Express na komputer z systemem Windows 8.1?

Program Outlook Express nie jest już dostępny i firma Microsoft nie świadczy już dla niego pomocy technicznej. Możemy pomóc w przeniesieniu poczty e-mail i kontaktów do usługi Outlook.com.

Outlook.com to bezpłatna osobista internetowa usługa poczty e-mail, która jest niezwykle łatwa w obsłudze. Udostępnia wiele przydatnych funkcji znanych z programu Outlook Express oraz kilka nowych możliwości. Pozwala zachować bieżący adres e-mail, wysyłać zdjęcia i pliki w wiadomościach e-mail oraz dbać o porządek w skrzynce odbiorczej. Z poczty e-mail można korzystać za pośrednictwem dowolnego komputera, tabletu lub telefonu. Poniższa procedura umożliwia przeniesienie wiadomości e-mail i kontaktów z programu Outlook Express za pomocą dodatku Mail Migration.

Logowanie się w usłudze Outlook.com i przenoszenie wiadomości e-mail i kontaktów z programu Outlook Express

Kiedy logujesz się w usłudze Outlook.com, Twój adres e-mail i hasło to Twoje konto Microsoft. Jeśli masz adres e-mail, którego końcówka to msn.com, hotmail.com, live.com lub outlook.com, masz już konto Microsoft.

  • Upewnij się, że korzystasz z komputera, na którym masz wiadomości e-mail i kontakty w programie Outlook Express. Na tym komputerze kliknij przycisk Rozpocznij przedstawiony poniżej. Zostanie uruchomiony dodatek Mail Migration umożliwiający przeniesienie poczty i kontaktów.

  • Nastąpi przejście na stronę logowania w usłudze Outlook.com. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    Jeśli nie masz konta Microsoft, kliknij pozycję Utwórz konto teraz niedaleko dołu strony (tam, gdzie znajduje się pytanie o posiadanie konta Microsoft). Następnie wprowadź swój adres e-mail i hasło, aby utworzyć swoje konto w usłudze Outlook.com.
    – lub –
    Jeśli masz już konto Microsoft, wprowadź adres e-mail i hasło.

  • Kiedy się zalogujesz, dodatek Mail Migration automatycznie przeniesie Twoje kontakty i pocztę e-mail na konto w usłudze Outlook.com.

Rozpocznij

Używanie aliasów do dodawania adresów e-mail do konta

Jeśli chcesz mieć możliwość przeglądania poczty w trybie offline, dowiedz się więcej o aplikacji Poczta.