Wkrótce zostaną wprowadzone ulepszenia interfejsu usługi Outlook.com, jednak hasła, nazwy i dane użytkowników nie zmienią się.
Ważne: jeśli Twoje konto zostało przeniesione do nowej usługi, informacje w tym artykule mogą Cię nie dotyczyć. Odwiedź stronę internetową Outlook — Zapraszamy!, aby dowiedzieć się więcej.

Porady dotyczące poczty Outlook.com


Outlook.com — podstawy

Oto kilka prostych instrukcji dotyczących typowych zadań.

Drukowanie wiadomości

Na głównym pasku menu kliknij symbol (trzy kropki), a następnie kliknij pozycję Drukuj.

Menu z poleceniem Drukuj

Odpowiadanie wszystkim lub przesłanie dalej wiadomości

Aby odpowiedzieć wszystkim lub przesłać dalej pojedynczą wiadomość

Kliknij strzałkę w dół obok przycisku Odpowiedz, a następnie kliknij pozycję Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

Aby „Odpowiedz wszystkim” było domyślnym poleceniem

 1. Kliknij ikonę Opcje Ikona Opcje, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W obszarze Czytanie wiadomości e-mail kliknij pozycję Ustawienia odpowiadania.

 3. W obszarze Opcja „Odpowiedz wszystkim” jest odpowiedzią domyślną zaznacz pozycję Tak, następnie kliknij pozycję Zapisz.

 4. Aby wrócić do skrzynki odbiorczej, kliknij logo Outlook (u góry po lewej stronie).

  Logo Outlook.com

Pisanie nowej wiadomości

Kliknij przycisk Nowa. Aby dodać adresata, wykonaj jedną z następujących czynności.

 • Kliknij pozycję Do, a następnie wybierz adresata z listy Częste kontakty.

 • Kliknij pole poniżej pozycji Do i zacznij wpisywać nazwisko lub adres e-mail. Gdy pojawi się potrzebny kontakt, kliknij go.

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z tworzeniem wiadomości e-mail, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Sprawdzanie pisowni

Sprawdzanie pisowni w poczcie Outlook.com jest realizowane przez przeglądarkę.

 • W większości nowszych przeglądarek pisownia jest sprawdzana cały czas w czasie pisania. Słowa nieznalezione w słowniku są podkreślone na czerwono. Aby podjąć działanie, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy.

 • W starszych przeglądarkach, takich jak Internet Explorer 7 lub 8, należy samodzielnie uruchomić sprawdzanie pisowni. Kliknij pozycję Sprawdzanie pisowni na pasku menu poczty Outlook.com. Gdy sprawdzanie pisowni zakończy się, pojawi się komunikat u dołu przeglądarki. W komunikacie wyrazy wymagające podjęcia działania są podkreślone na czerwono. Aby podjąć działanie, kliknij wyraz.

Możliwe wybory podczas sprawdzania pisowni.

 • Kiedy prawidłowa pisownia pojawi się na liście słów, kliknij ją.

 • Aby moduł sprawdzani pisowni zignorował nierozpoznane słowo w tym i we wszystkich przyszłych wiadomościach e-mail, kliknij pozycję Dodaj do słownika.

 • Aby moduł sprawdzania pisowni zignorował wszystkie wystąpienia słowa jedynie w tej wiadomości e-mail, kliknij pozycję Ignoruj lub Ignoruj wszystko.

Jeśli sprawdzanie pisowni nie działa, spróbuj zaktualizować przeglądarkę.

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z tworzeniem wiadomości e-mail, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Dołączanie plików lub zdjęć

 1. Wybierz polecenie Wstaw, a następnie wybierz metodę.

  • Opcja Pliki jako załączniki ułatwia adresatowi zapisanie mniejszych plików na pulpicie.

  • Użyj opcji Obrazy w tekście, jeśli chcesz, żeby tekst i pliki stanowiły całość, podobnie jak w biuletynie.

  • Opcja Udostępnij z usługi OneDrive powoduje, że zostaje wysłany tylko link do plików wybranych w usłudze OneDrive. Doskonale sprawdza się w przypadku albumów i dużych plików.

 2. Odszukaj i wybierz plik lub zdjęcie. Aby wstawić wiele plików, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas ich zaznaczania.

 3. Kliknij przycisk Otwórz.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z załączonych plików w poczcie Outlook.com.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości (wyłączanie grupowania wiadomości)

Jeśli grupowanie wiadomości jest włączone, są wyświetlane najnowsze wiadomości oraz nagłówki wcześniejszych z tym samym tematem. Aby przeczytać wcześniejszą wiadomość, kliknij jej nagłówek.

Grupowanie wiadomości jest domyślnie włączone, ale można je wyłączyć.
 1. Kliknij ikonę Opcje Ikona Opcje, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W obszarze Czytanie wiadomości e-mail kliknij pozycję Grupuj według konwersacji i wstępnie ładuj wiadomości.

 3. Wybierz opcję Pokazuj wiadomości oddzielnie, a następnie kliknij Zapisz.

 4. Aby wrócić do skrzynki odbiorczej, kliknij logo Outlook.

  Logo Outlook.com

Czcionka i podpis

Aby zmienić domyślną czcionkę lub podpis w wychodzących wiadomościach

 1. Kliknij ikonę Opcje Ikona Opcje, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W obszarze Pisanie wiadomości e-mail kliknij opcję Formatowanie, czcionka i podpis.

  Możesz zmienić używaną czcionkę i utworzyć osobisty podpis.

  Aby zmienić wielkość czcionki w skrzynce odbiorczej, dostosuj ustawienie powiększenia przeglądarki.

Zmiana wyglądu skrzynki odbiorczej

Informacje o zmianie wyglądu skrzynki odbiorczej

 • Aby zmienić kolor, kliknij ikonę OpcjeIkona Opcje i wybierz kolor z palety.
 • Aby zmienić wielkość czcionki w skrzynce odbiorczej, dostosuj ustawienie powiększenia przeglądarki.

 • Aby wyświetlić okienko odczytu i móc czytać wiadomości bez otwierania ich, kliknij ikonę OpcjeIkona Opcje i w obszarze Okienko odczytu kliknij opcję Do prawej lub Dół.

Zmienianie hasła

 1. Kliknij ikonę Opcje Ikona Opcje, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W obszarze Zarządzanie kontem kliknij opcję Szczegóły konta (hasło, adresy, strefa czasowa).

 3. Zaloguj się (ułatwia to ochronę informacji dotyczących Twojego konta).

 4. W lewym okienku kliknij opcję Hasło.

 5. Wprowadź bieżące hasło. Wpisz i ponownie wpisz nowe hasło, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

 6. Aby wrócić do skrzynki odbiorczej, kliknij logo Outlook.

  Logo Outlook.com

Jeśli zgubisz hasło lub hasło przestanie działać, przejdź na stronę https://account.live.com/pw.

W celu ochrony przed hakerami prosimy o podanie pewnych liter i liczb widocznych na ilustracji. Wielkość liter nie ma znaczenia. Więcej wiadomości na temat sposobu wprowadzania znaków.

Zmienianie ustawień

 1. Kliknij ikonę Opcje Ikona Opcje, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. Na stronie Opcje znajdziesz ustawienia zarządzania kontem, pisania i czytania wiadomości e-mail, blokowania wiadomości e-mail, ustawiania automatycznych odpowiedzi etc.

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną ze zmienianiem ustawień, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Przejdź do aplikacji Kontakty, Kalendarz i OneDrive

 1. Kliknij strzałkę w dół obok logo Outlook.

  Logo Outlook.com
 2. Kliknij pozycję Kontakty, Kalendarz lub OneDrive.

  Aby wrócić do poczty Outlook.com, użyj tej samej metody.

Logowanie/wylogowywanie się

Aby się zalogować

 1. Przejdź na stronę http://outlook.com i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło. Jeśli chcesz przechodzić do skrzynki odbiorczej bez konieczności logowania się za każdym razem, zaznacz opcję Nie wylogowuj mnie.

 2. Kliknij przycisk Zaloguj.

  Jeśli logujesz się z komputera publicznego, kliknij opcję Zaloguj się za pomocą kodu jednorazowego i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest kod jednorazowy?

Aby się wylogować

Kliknij swoją nazwę użytkownika (w prawym górnym rogu), a następnie kliknij Wyloguj się.

Praca z folderami

 • Aby przenieść wiadomości do folderu, wykonaj jedną z następujących czynności.

  1. Przeciągnij nagłówek wiadomości do folderu.

  2. Zaznacz pole wyboru obok jednej lub kilku wiadomości, kliknij pozycję Przenieś do, a następnie kliknij nazwę folderu.

  3. Aby przenieść wiadomości jednym kliknięciem, skonfiguruj akcję błyskawiczną.

 • Aby zmienić nazwę folderu, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 • Aby dodać nowy folder najwyższego poziomu, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Foldery (z lewej u góry), następnie kliknij pozycję Dodaj nowy folder.

 • Aby dodać podfolder, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym ma się znaleźć podfolder, następnie kliknij pozycję Nowy podfolder.

 • Aby usunąć folder, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, następnie kliknij pozycję Usuń. Nie możesz usunąć folderów Skrzynka odbiorcza, Wiadomości-śmieci, Wersje robocze, Wysłane, Usunięte i Historia wiadomości.

 • Aby usunąć wszystkie wiadomości z folderu, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, kliknij pozycję Opróżnij folder, a następnie kliknij pozycję Opróżnij.

Pobierz informacje na temat automatycznego sortowania przychodzących wiadomości do folderów.

Skróty klawiaturowe

Aby zobaczyć listę skrótów klawiaturowych, przy otwartej poczcie Outlook.com naciśnij klawisze Shift+? (znak zapytania). Można także znaleźć tę listę tutaj.

Zobacz więcej

Wypróbuj pocztę Outlook.com, używając swojego konta Gmail.

Zobacz, co oferuje bezpłatna usługa poczty firmy Microsoft.

Chcesz sprawdzić, jak to wszystko działa w praktyce? Wypróbuj pocztę Outlook.com.

Uzyskaj pomoc dotyczącą aplikacji klasycznej Outlook.