Wkrótce zostaną wprowadzone ulepszenia interfejsu usługi Outlook.com, jednak hasła, nazwy i dane użytkowników nie zmienią się.
Ważne: jeśli Twoje konto zostało przeniesione do nowej usługi, informacje w tym artykule mogą Cię nie dotyczyć. Odwiedź stronę internetową Outlook — Zapraszamy!, aby dowiedzieć się więcej.

Porady dotyczące poczty Outlook.com


Uporządkowana skrzynka odbiorcza

Oto kilka wskazówek, jak za pomocą funkcji filtrowania, czyszczenia, przenoszenia i akcji błyskawicznych utrzymywać porządek w skrzynce odbiorczej poczty Outlook.com.

Filtrowanie

Aby filtrować wiadomości, naciśnij lub kliknij opcję Widok i zaznacz jedną z kategorii filtrów. Na przykład kliknięcie opcji Nieprzeczytane spowoduje wyświetlenie wiadomości nieprzeczytanych, opcji Aktualności społecznościowe — wiadomości z serwisów społecznościowych takich jak Facebook, a opcji Biuletyny — biuletynów nadesłanych do skrzynki (można je od razu usunąć).

Widok filtrowania biuletynów w poczcie Outlook.com

Czyszczenie

Funkcja Czyszczenie umożliwia kasowanie lub archiwizowanie wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej i innych folderów. Możesz wybrać opcję usunięcia lub zarchiwizowania wszystkich albo tylko starszych wiadomości, od jednego lub wielu nadawców. Można także ustawić blokowanie, usuwanie lub archiwizowanie przyszłych e-maili od tych nadawców.

Aby usunąć wiadomości od nadawcy, zaznacz jeden e-mail od tej osoby w skrzynce odbiorczej, naciśnij lub kliknij opcję Wyczyść, zaznacz jedną z opcji Usuń, a następnie kliknij przycisk Wyczyść.

W celu zarchiwizowania wiadomości postępuj tak samo jak wyżej, jedynie obok opcji Usuń kliknij strzałkę skierowaną w dół i w wyświetlonym menu naciśnij lub kliknij polecenie Archiwizuj.

Przenoszenie

Aby przenieść kilka wiadomości e-mail do innego folderu, zaznacz te wiadomości, naciśnij lub kliknij opcję Przenieś do, a następnie naciśnij lub kliknij folder, do którego e-maile mają zostać wysłane. W trakcie tej operacji można nawet utworzyć nowy folder. W tym celu naciśnij lub kliknij opcję Nowy folder, nadaj folderowi nazwę, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Enter.

Aby przenieść wszystkie wiadomości e-mail wybranego nadawcy do innego folderu, zaznacz jedną wiadomość, naciśnij lub kliknij opcję Przenieś do, naciśnij lub kliknij opcję Przenieś wszystkie wiadomości e-mail z…, po czym zaznacz żądaną opcję. Ze skrzynki odbiorczej do innego folderu można przenieść wszystkie wiadomości albo tylko starsze. Zaznacz folder, do którego chcesz wysłać wiadomości, i naciśnij lub kliknij opcję Przenieś wszystko. Można także ustawić opcję automatycznego przenoszenia przyszłych e-maili od tych nadawców.

Akcje błyskawiczne

Funkcjonalność akcji błyskawicznych w poczcie Outlook.com pozwala jednym kliknięciem flagować wiadomości do wykonania dalszych działań, usuwać je albo oznaczać jako przeczytane. Możesz także tworzyć własne akcje błyskawiczne oraz usuwać te, których nie potrzebujesz.

Aby użyć akcji błyskawicznej, wskaż e-mail i kliknij ikonę żądanej akcji. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na ikonie zobaczysz tekst opisujący akcję.

Kursor wskazujący wiadomość i podświetlający ikony akcji błyskawicznych w poczcie Outlook.com

Akcje błyskawiczne można też samemu dostosowywać. Kliknij ikonę Opcje Ikona Opcje, a następnie kliknij pozycję Opcje. W obszarze Dostosowywanie poczty Outlook kliknij Akcje błyskawiczne i wskaż akcje, które powinny być widoczne w oknie skrzynki odbiorczej.

Ekran dostosowywania akcji błyskawicznych w poczcie Outlook.com

Jeśli nie chcesz widzieć żadnych akcji błyskawicznych, wyczyść pole wyboru Pokaż akcje błyskawiczne.

Zobacz więcej

Porządkuj wszystkie swoje pliki, zdjęcia i filmy za pomocą OneDrive.

Działanie poczty Outlook.com możesz wypróbować przy użyciu swojego konta Gmail.

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące poczty Outlook.com.

Chcesz sprawdzić, jak to wszystko działa w praktyce? Wypróbuj pocztę Outlook.com.