Wkrótce zostaną wprowadzone ulepszenia interfejsu usługi Outlook.com, jednak hasła, nazwy i dane użytkowników nie zmienią się.
Ważne: jeśli Twoje konto zostało przeniesione do nowej usługi, informacje w tym artykule mogą Cię nie dotyczyć. Odwiedź stronę internetową Outlook — Zapraszamy!, aby dowiedzieć się więcej.

Przywracanie usuniętych wiadomości w poczcie Outlook.com

W poczcie Outlook.com można odzyskać wiadomości e-mail, które zostały omyłkowo usunięte ze skrzynki odbiorczej. Ta funkcja jest też pomocna w przypadku włamania na konto, ponieważ hakerzy często usuwają wszystkie wiadomości znajdujące się na koncie.

Aby odzyskać usuniętą wiadomość e-mail

  • W lewym okienku okna poczty Outlook.com kliknij folder Usunięte. U dołu okna kliknij przycisk odzyskaj usunięte wiadomości.

    Poczta Outlook.com odzyska tyle wiadomości, ile będzie możliwe, i umieści je w folderze Usunięte. Jeśli nie widzisz usuniętych wiadomości, na których Ci zależało, oznacza to, że zostały one utracone bezpowrotnie.

Kiedy odzyskane wiadomości znajdą się z powrotem w folderze Usunięte, przenieś najważniejsze z nich do skrzynki odbiorczej lub folderów osobistych, ponieważ folder Usunięte jest okresowo opróżniany.

Uwaga

  • Ta funkcja nie działa na kontach dzieci. W ten sposób rodzice mają pewność, że raz usunięte wiadomości nie zostaną przywrócone.

Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z przywracaniem i odzyskiwaniem wiadomości, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Przejdź do witryny Outlook.com

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?