Użytkownik może nadać komputerowi indywidualny charakter, zmieniając używane kolory, dźwięki, tło pulpitu, wygaszacz ekranu, rozmiar czcionek oraz obraz konta użytkownika. Można również określić, które gadżety mają być widoczne na pulpicie.

Tło pulpitu

Tło pulpitu, nazywane także tapetą, to obraz lub wzór na pulpicie. Na tym tle widoczne są otwarte okna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie tła pulpitu.

Uwaga

  • System Windows 7 w wersji Starter zawiera tylko jedno tło pulpitu, którego nie można zmienić ani dostosować.

Kolory

Można zmieniać kolory okien, obramowań okien, pasków tytułu, menu, pulpitu i innych elementów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie kolorów na komputerze.

Dźwięki

Istnieje możliwość zmiany dźwięków generowanych przez komputer po otrzymaniu wiadomości e-mail, uruchomieniu systemu Windows lub podczas zamykania komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie dźwięków komputera.

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu to obraz lub animacja wyświetlane na ekranie, gdy użytkownik nie używa myszy lub klawiatury przez określony czas. System Windows udostępnia wiele różnych wygaszaczy ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie wygaszacza ekranu.

Rozmiar czcionki

Użytkownik może zwiększyć czytelność tekstu, ikon i innych elementów wyświetlanych na ekranie. W tym celu należy zwiększyć skalę punktów na cal (DPI), powiększając te elementy. Można także zmniejszyć skalę punktów na cal, aby tekst i inne elementy na ekranie były mniejsze, co sprawi, że na ekranie zmieści się więcej informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiększanie lub zmniejszanie tekstu na ekranie.

Obraz konta użytkownika

Obraz konta użytkownika ułatwia zidentyfikowanie konta na komputerze. Obraz jest wyświetlany na ekranie powitalnym i w menu Start. Użytkownik może zmienić obraz swojego konta na jeden z obrazów dostarczonych z systemem Windows lub użyć własnego obrazu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie obrazu konta użytkownika i menu Start.

Gadżety pulpitu

Gadżety pulpitu są dostosowywanymi małymi programami wyświetlającymi stale aktualizowane informacje, takie jak wiadomości czy pokazy slajdów, bez konieczności otwierania nowego okna.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gadżety pulpitu: często zadawane pytania i Dostosowywanie gadżetów pulpitu.

Uwaga

  • Jeśli wykonano uaktualnienie ze starszej wersji systemu Windows 7 do systemu Windows 7 Home Basic lub Windows Starter, nie można kliknąć pulpitu prawym przyciskiem myszy w celu zmienienia niektórych ustawień wyglądu, takich jak tło pulpitu, wygaszacz ekranu i kolor okien.

Identyfikator artykułu: MSW700059Potrzebujesz dodatkowej pomocy?