Użytkownik może nadać swojemu komputerowi indywidualny charakter, zmieniając kompozycję, kolory, dźwięki, tło pulpitu, wygaszacz ekranu, rozmiar czcionki oraz obraz konta użytkownika. Można też wybrać gadżety, które mają być wyświetlane na pulpicie.

Aby obejrzeć klip wideo, zobacz Obraz przycisku OdtwórzVideo: Personalizing your PC.

Kompozycje

Kompozycja zawiera tło pulpitu, wygaszacz ekranu, kolor obramowania okna, dźwięki, a czasami ikony i wskaźniki myszy. Dostępnych jest kilka kompozycji interfejsu Aero. Można użyć całej kompozycji lub utworzyć własną, dostosowaną kompozycję, zmieniając poszczególne obrazy, kolory i dźwięki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest kompozycja?.

Obraz elementów kompozycji
Elementy kompozycji

Do swojej kolekcji można dodać więcej kompozycji z galerii personalizacji w witrynie sieci Web systemu Windows.

Aero

Aero jest specjalnym interfejsem wizualnym w tej wersji systemu Windows. Jego cechą charakterystyczną jest przezroczystość przypominająca szkło, subtelne animacje okien i nowa kolorystyka menu Start, paska zadań oraz okien. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest środowisko pulpitu Aero?.

Obraz kolorów obramowań okien
Kolory obramowań okien dostępne z interfejsem Aero

Aby uzyskać informacje dotyczące zmieniania kolorów w systemie Windows, zobacz Zmienianie kolorów na komputerze.

Dźwięki

Istnieje możliwość zmiany dźwięków generowanych przez komputer, na przykład po otrzymaniu wiadomości e-mail, uruchomieniu systemu Windows lub podczas zamykania komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie dźwięków komputera.

Tło pulpitu

Tło pulpitu, nazywane także tapetą, to obraz, kolor lub wzór na pulpicie. Na tym tle widoczne są otwarte okna. Można wybrać jeden obraz, który będzie wyświetlany jako tło pulpitu, lub wiele obrazów, które będą wyświetlane jako pokaz slajdów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie pokazu slajdów tła pulpitu i Zmienianie tła pulpitu (tapety).

Obraz teł pulpitu dostarczonych z systemem Windows
Niektóre z opcji wyboru tła pulpitu dostępnych w systemie Windows

Znacznie więcej teł pulpitu jest dostępnych w galerii personalizacji w witrynie sieci Web systemu Windows.

Wygaszacz ekranu

Wygaszacz ekranu to obraz lub animacja wyświetlane na ekranie, gdy użytkownik nie używa myszy lub klawiatury przez określony czas. Dostępnych jest wiele różnych wygaszaczy ekranu systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie wygaszacza ekranu.

Uwaga

  • W przypadku uaktualnienia do systemu Windows 7 z systemu Windows XP lub Windows Vista należy pamiętać, że kompozycje działają nieco inaczej w systemie Windows 7. Przy każdej zmianie kompozycji nowe ustawienia zostaną zastosowane dla całego pulpitu, łącznie z wygaszaczem ekranu. Niekiedy nowa kompozycja może zawierać ustawienie Brak dla wygaszacza ekranu i będzie konieczne samodzielne skonfigurowanie tego elementu.

Rozmiar czcionki

Użytkownik może zwiększyć czytelność tekstu, ikon i innych elementów wyświetlanych na ekranie, zwiększając skalę punktów na cal (DPI). Można także zmniejszyć skalę punktów na cal, aby tekst i inne elementy na ekranie były mniejsze, co sprawi, że zmieści się ich więcej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiększanie lub zmniejszanie tekstu na ekranie.

Obraz konta użytkownika

Obraz konta użytkownika ułatwia zidentyfikowanie konta na komputerze. Obraz jest wyświetlany na ekranie powitalnym i w menu Start. Użytkownik może zmienić obraz swojego konta na jeden z obrazów dostarczonych z systemem Windows lub użyć własnego obrazu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie obrazu konta użytkownika i menu Start.

Gadżety pulpitu

Gadżety pulpitu są dostosowywanymi małymi programami wyświetlającymi informacje, takie jak stale aktualizowane wiadomości czy pokazy slajdów, bez konieczności otwierania nowego okna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gadżety pulpitu: często zadawane pytania i Dostosowywanie gadżetów pulpitu.

Obraz gadżetów na pulpicie
Gadżety na pulpicie


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?