Odtwarzanie pliku dźwiękowego lub pliku wideo: często zadawane pytania


Odpowiedzi na typowe pytania dotyczące odtwarzania plików dźwiękowych i plików wideo w programie Windows Media Player.

Pokaż wszystkie

W jaki sposób można rozwiązać problemy z dźwiękiem polegające na trzaskach i zakłóceniach albo zbyt szybkim lub zbyt wolnym odtwarzaniu?

Jeśli problem dotyczy wszystkich odtwarzanych plików lub większości z nich (nie zaś kilku pojedynczych plików), przyczyną może być nieaktualne oprogramowanie sterownika karty dźwiękowej (nazywanej również kontrolerem dźwięku lub urządzeniem dźwiękowym). Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, należy wykonać następujące czynności.

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 3. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek aktualizacje, kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

W niektórych przypadkach może być konieczne pobranie oprogramowania sterownika bezpośrednio z witryny sieci Web producenta komputera lub karty dźwiękowej.

W jaki sposób można rozwiązać problemy z filmami wideo, na przykład wyświetlanie linii na ekranie, migotanie albo drganie obrazu?

Jeśli problem dotyczy wszystkich odtwarzanych filmów wideo lub większości z nich (nie zaś kilku pojedynczych plików), przyczyną może być nieaktualne oprogramowanie sterownika karty wideo (nazywanej również adapterem wyświetlania, adapterem wideo, adapterem graficznym lub kartą graficzną). Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sterownika karty wideo i sterownika Microsoft DirectX, należy wykonać następujące czynności.

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

 3. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek aktualizacje, kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

W niektórych przypadkach może być konieczne pobranie oprogramowania sterownika bezpośrednio z witryny sieci Web producenta komputera lub karty wideo.

Jeśli aktualizacja oprogramowania sterownika nie spowoduje rozwiązania problemu, można spróbować zmniejszyć (lub wyłączyć) sprzętowe przyspieszanie wideo, wykonując następujące czynności.

 1. Otwórz okno Rozdzielczość ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start i polecenie Panel sterowania, a następnie w obszarze Wygląd i personalizacja klikając pozycję Dopasuj rozdzielczość ekranu.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, kliknij kartę Rozwiązywanie problemów, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia.

  Należy pamiętać, że w przypadku niektórych sterowników kart wideo zmiana ustawień jest niedozwolona.

 3. Przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe w stronę etykiety Brak, aby zmniejszyć lub wyłączyć sprzętowe przyspieszanie wideo.

Dlaczego podczas odtwarzania pliku wideo zamiast filmu w odtwarzaczu jest wyświetlana wizualizacja (lub komunikat o błędzie)?

Być może na komputerze nie jest zainstalowany koder-dekoder wideo wymagany do dekodowania i wyświetlania filmu wideo.

Jeśli na przykład podjęto próbę odtworzenia pliku zakodowanego przy użyciu kodera-dekodera MPEG-2, a na komputerze nie jest zainstalowany zgodny dekoder MPEG-2 (nazywany również dekoderem formatu DVD), może zostać wyświetlony komunikat o błędzie lub mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem.

Aby uzyskać informacje o wyszukiwaniu i pobieraniu koderów-dekoderów, zobacz temat Kodery-dekodery: często zadawane pytania.

W jaki sposób można ustawić program Windows Media Player jako domyślny odtwarzacz plików określonego typu?

Program Windows Media Player może być domyślnym odtwarzaczem wielu typów plików (formatów). Aby zmienić typy plików, które będą automatycznie odtwarzane przez program Media Player, użytkownik musi być zalogowany jako administrator lub członek grupy Administratorzy.

 1. Otwórz okno Programy domyślne, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Programy domyślne.

 2. Kliknij opcję Ustaw programy domyślne.

 3. Na liście Programy kliknij pozycję Windows Media Player, a następnie kliknij opcję Wybierz ustawienia domyślne dla tego programu.

 4. Zaznacz pola wyboru obok typów plików, które mają być domyślnie odtwarzane w programie Windows Media Player.

  Jeśli program Windows Media Player nie ma domyślnie odtwarzać określonego typu pliku, wróć do obszaru Ustaw programy domyślne i wybierz inny program jako odtwarzacz domyślny danego typu pliku.

  Uwagi

  • Należy pamiętać, że program Media Player może nie odtworzyć określonego pliku, mimo że został wybrany dany typ pliku. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli plik korzysta z kodera-dekodera, który nie jest zainstalowany na komputerze. Aby uzyskać informacje o wyszukiwaniu i pobieraniu koderów-dekoderów, zobacz temat Kodery-dekodery: często zadawane pytania.

  • Program Windows Media Player nie może być ustawiony jako domyślny odtwarzacz każdego typu pliku możliwego do odtworzenia w programie Windows Media Player. Niektóre typy plików są nieobsługiwane.

Dlaczego przy próbie strumieniowego przesyłania danych z niektórych serwerów jest wyświetlany błąd?

Ta sytuacja może mieć wiele przyczyn.

 • Na komputerze użytkownika lub na serwerze mogą występować tymczasowe problemy z łącznością sieciową.

 • W przypadku korzystania z sieci w miejscu pracy określone typy strumieni mogą być blokowane przez administratora.

 • Program Windows Media Player może być niepoprawnie skonfigurowany.

  Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania strumieniowego przesyłania danych w programie Media Player, zobacz temat Jakie protokoły są używane w programie Windows Media Player do przesyłania strumieniowego?.

 • Serwer może być niepoprawnie skonfigurowany.

Dlaczego program Windows Media Player często przestaje odpowiadać lub zostaje nieoczekiwanie zamknięty?

Program Windows Media Player współpracuje z wieloma składnikami systemu, w tym ze sterownikami sprzętu, koderami-dekoderami dźwięku i wideo oraz filtrami DirectShow. Być może odtwarzacz napotyka problemy z powodu uszkodzonego lub niezgodnego składnika pochodzącego od dostawcy oprogramowania innego niż firma Microsoft.

W szczególności zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku instalowania koderów-dekoderów znalezionych w Internecie, takich jak niektóre bezpłatne pakiety mające zawierać składniki pochodzące od wielu różnych firm lub organizacji. Wiadomo, że istnieją niezgodności z pewnymi składnikami tych pakietów koderów-dekoderów, które mogą spowodować poważne problemy z odtwarzaniem w programie Windows Media Player i innych programach multimedialnych, doprowadzić do uszkodzenia systemu lub utrudnić pracownikom pomocy technicznej firmy Microsoft diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem.

Z tych powodów zdecydowanie odradza się instalowanie tych pakietów koderów-dekoderów oraz zaleca się ich usunięcie, jeśli po ich zainstalowaniu zaczęły występować problemy z odtwarzaczem. Zaleca się instalowanie wyłącznie tych koderów-dekoderów, filtrów lub dodatków plug-in, które pochodzą z zaufanych źródeł, takich jak witryna sieci Web oficjalnego dostawcy. Jednak nawet wówczas warto zachować ostrożność, ponieważ wielu dostawców koderów-dekoderów zapewnia klientom jedynie minimalną pomoc techniczną.

Przed zainstalowaniem jakichkolwiek składników multimediów cyfrowych zaleca się utworzenie punktu przywracania systemu. Punkt przywracania umożliwi powrót do oryginalnej konfiguracji systemu, jeśli zaistnieje taka konieczność. Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu punktów przywracania, zobacz temat Co to jest Przywracanie systemu?.

Aby uzyskać więcej informacji o koderach-dekoderach, zobacz temat Kodery-dekodery: często zadawane pytania.

W jaki sposób wyłączyć automatyczne odtwarzanie filmów wideo w trybie pełnoekranowym?

Zazwyczaj program Windows Media Player odtwarza filmy wideo w trybie pełnoekranowym jedynie po kliknięciu przycisku Pełny ekranObraz przycisku Pełny ekran lub naciśnięciu klawiszy Alt+Enter. W niektórych przypadkach filmy wideo mogą być jednak automatycznie odtwarzane w trybie pełnoekranowym.

Często ma to miejsce w przypadku, gdy jest używanych wiele monitorów, a karta wideo (nazywana również adapterem wyświetlania, adapterem wideo, adapterem graficznym lub kartą graficzną) została skonfigurowana do korzystania z trybu klonowania (jest to tryb pracy na wielu monitorach polegający na wyświetlaniu tego samego obrazu na dwóch lub więcej monitorach). Wyłączenie klonowania na jednym lub kilku monitorach może spowodować rozwiązanie tego problemu.

W niektórych przypadkach przyczyną tego problemu może być również skonfigurowanie karty wideo do korzystania z trybu powiększania (jest to tryb, w którym następuje powiększenie fragmentu ekranu). Wyłączenie trybu powiększania może spowodować rozwiązanie tego problemu.

Czynności wymagane do wyłączenia trybu klonowania zależą od modelu karty wideo i wersji jej sterownika. Poniżej przedstawiono ogólne instrukcje. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące określonej konfiguracji sprzętowej, należy przejść do witryny sieci Web producenta komputera lub karty wideo.

 1. Otwórz okno Rozdzielczość ekranu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start i polecenie Panel sterowania, a następnie w obszarze Wygląd i personalizacja klikając pozycję Dopasuj rozdzielczość ekranu.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane, poszukaj ustawienia klonowania lub powiększania na jednej z kart (można zacząć od karty zawierającej markę lub model karty wideo), a następnie wyłącz to ustawienie.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?