Odtwarzanie dysku CD lub DVD w programie Windows Media Center


W programie Windows Media Center można odtwarzać dyski CD audio oraz filmy DVD. Można również odtwarzać dyski CD i DVD z danymi (zawierające cyfrowe pliki multimedialne, takie jak pliki MP3, WMV oraz JPEG).

Najwyższy komfort odtwarzania dysków CD oraz DVD w programie Media Center można uzyskać, posługując się pilotem zdalnego sterowania programem Media Center. Należy upewnić się, że typ używanego pilota zdalnego sterowania programem Media Center jest zgodny z komputerem.

Obraz opcji Odtwarzanie dysku DVD w programie Windows Media Center
Odtwarzanie dysku DVD w programie Media Center

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób komputer obsługuje zawartość multimedialną po włożeniu dysku CD lub DVD do komputera, zobacz temat Zmienianie ustawień Autoodtwarzania.

Pokaż wszystkie

Aby odtwarzać dysk DVD

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Media Center.
 2. Jeśli program Media Center nie jest używany w trybie pełnoekranowym, kliknij przycisk MaksymalizujObraz przycisku Maksymalizuj.
 3. Włóż dysk DVD do stacji dysków DVD w komputerze.

 4. Jeśli główne menu tytułowe dysku DVD nie wyświetla się automatycznie, na ekranie startowym programu Media Center przewiń do kategorii Filmy, a następnie kliknij przycisk Odtwórz dysk DVD.

 5. Aby odtworzyć dysk DVD, kliknij odpowiedni przycisk w menu dysku DVD (zwykle będzie to przycisk Odtwórz).

 6. Aby podczas odtwarzania dysku DVD wyświetlić formanty odtwarzania, możesz poruszyć myszą. Poniżej przedstawiono niektóre czynności, które możesz wykonać za pomocą tych formantów:

  • Aby przejść do następnego rozdziału na dysku DVD, kliknij przycisk Przeskocz do przoduObraz przycisku Przeskocz do przodu.
  • Aby powrócić do poprzedniego rozdziału na dysku DVD, kliknij przycisk Przeskocz do tyłuObraz przycisku Przeskocz do tyłu.
  • Aby oglądać dysk DVD w zwolnionym tempie, kliknij przycisk WstrzymajObraz przycisku Wstrzymaj, a następnie jeden raz kliknij przycisk Szybko przewiń do przodu. (Aby oglądać dysk DVD w przyspieszonym tempie, ponownie kliknij przycisk Szybko przewiń do przodu).
  • Aby zatrzymać odtwarzanie dysku DVD, kliknij przycisk ZatrzymajObraz przycisku Zatrzymaj.

Aby zmienić ustawienia odtwarzania dysków DVD

 1. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii Zadania, kliknij przycisk Ustawienia, a następnie kliknij przycisk DVD.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić domyślne ustawienia języka, kliknij opcję Język.

  • Aby zmienić podstawowe ustawienia dźwięku, kliknij opcję Audio.

  • Aby zmienić ustawienie określające, kiedy mają być wyświetlane napisy, kliknij opcję Napisy.

  • Aby zmienić działanie niektórych przycisków pilota zdalnego sterowania programem Media Center, kliknij opcję Opcje pilota.

Aby odtwarzać dysk CD audio

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Media Center.
 2. Jeśli program Media Center nie jest używany w trybie pełnoekranowym, kliknij przycisk MaksymalizujObraz przycisku Maksymalizuj.
 3. Włóż dysk CD audio do stacji dysków CD w komputerze.

 4. Jeśli odtwarzanie dysku CD nie rozpocznie się automatycznie, na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii Muzyka, kliknij kolejno przyciski Biblioteka utworów muzycznych, Albumy, a następnie kliknij przycisk Odtwórz album.

 5. Poniżej przedstawiono niektóre czynności, które możesz wykonać podczas odtwarzania dysku CD:

  • Porusz myszą, aby wyświetlić formanty odtwarzania, a następnie kliknij przycisk Przeskocz do przoduObraz przycisku Przeskocz do przodu, aby odtworzyć następną ścieżkę z dysku CD.
  • Porusz myszą, aby wyświetlić formanty odtwarzania, a następnie kliknij przycisk Przeskocz do tyłuObraz przycisku Przeskocz do tyłu, aby przejść na początek aktualnie odtwarzanej ścieżki.
  • Aby wyświetlić wszystkie ścieżki zapisane na dysku CD, kliknij przycisk Wyświetl listę utworów.

  • Kliknij polecenie Wizualizacja, aby podczas odtwarzania muzyki wyświetlać wizualizację.

  • Kliknij opcję Odtwarzaj obrazy, aby podczas odtwarzania muzyki, rozpocząć odtwarzanie pokazu slajdów z obrazami.

  • Aby odtwarzać ścieżki zapisane na dysku CD w kolejności losowej, kliknij przycisk Losowo.

  • Aby odtwarzać dysk CD w sposób ciągły, kliknij przycisk Powtórz.

  • Porusz myszą, aby wyświetlić formanty odtwarzania, a następnie kliknij przycisk ZatrzymajObraz przycisku Zatrzymaj, aby zatrzymać odtwarzanie dysku CD.

Aby odtworzyć pliki multimedialne z dysku CD lub DVD z danymi lub urządzenia wymiennego

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Media Center.
 2. Jeśli program Media Center nie jest używany w trybie pełnoekranowym, kliknij przycisk MaksymalizujObraz przycisku Maksymalizuj.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Włóż dysk CD lub DVD zawierający pliki multimedialne (takie jak pliki MP3) do stacji dysków CD lub DVD komputera.

  • Podłącz urządzenie wymienne (takie jak dysk flash USB) do portu USB komputera.

 4. Na liście Co chcesz zrobić? kliknij pozycję Odtwórz muzykę.

Uwagi

 • Program Media Center nie obsługuje formatu dysków Blu-ray. Do odtwarzania dysków Blu-ray jest niezbędny program firmy innej niż Microsoft, który obsługuje odtwarzanie tych dysków, oraz urządzenie umożliwiające ich odczyt.

 • W przypadku odtwarzania dysków CD i DVD z danymi w programie Media Center należy upewnić się, że typy plików audio i wideo są obsługiwane. Aby sprawdzić, które typy plików będą działać prawidłowo, zobacz temat Typy plików obsługiwanych przez program Windows Media Center.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?