Zapobieganie problemom braku pamięci


Jeżeli komputer nie ma wystarczającej ilości pamięci dla wszystkich czynności, których próby wykonania zostały podjęte, system Windows i programy mogą przestać działać. Aby zapobiec utracie informacji, system Windows powiadamia użytkownika o zbyt małej ilości pamięci komputera. Można również nauczyć się rozpoznawać oznaki braku pamięci i podejmować odpowiednie kroki, aby zapobiec problemowi.

Jakie są oznaki braku pamięci?

Oznaki braku pamięci to mała wydajność, powiadomienia o małej ilości pamięci lub o braku pamięci oraz problemy z wyświetlaniem. Na przykład, jeżeli użytkownik próbuje otworzyć menu w programie, gdy komputer ma za mało pamięci, program może odpowiadać wolno lub sprawiać wrażenie, że przestał odpowiadać. W wyświetlonym menu może pojawić się brak odpowiedzi przy próbie kliknięcia elementu lub część elementów może nie być wyświetlana. Kliknięcie elementu menu może również spowodować zniknięcie menu i pozostawienie pustego obszaru na ekranie zamiast wyświetlenia zawartości dokumentu lub pliku, z którym pracuje użytkownik.

Co powoduje występowanie problemów braku pamięci?

W komputerze znajdują się dwa rodzaje pamięci: pamięć RAM i pamięć wirtualna. Wszystkie programy używają pamięci RAM, ale w przypadku niewystarczającej ilości pamięci RAM dla programu, który użytkownik próbuje uruchomić, system Windows tymczasowo przenosi informacje, które normalnie powinny być przechowywane w pamięci RAM do pliku na dysku twardym. Plik ten jest nazywany plikiem stronicowania. Ilość informacji tymczasowo przechowywanych w pliku stronicowania jest również nazywana pamięcią wirtualną. Użycie pamięci wirtualnej, czyli przenoszenie informacji do pliku stronicowania i z niego, powoduje zwalnianie wystarczającej ilość pamięci RAM wymaganej do poprawnego działania programów.

Problemy braku pamięci występują, gdy w komputerze jest za mało pamięci RAM i dodatkowo brakuje pamięci wirtualnej. Może się tak stać, gdy jest uruchamiane więcej programów niż pamięć RAM zainstalowana w komputerze jest w stanie obsłużyć. Problemy braku pamięci mogą również występować, gdy program nie zwalnia pamięci, która nie jest już dłużej potrzebna. Ten problem jest nazywany nadmiernym zużyciem pamięci lub przeciekiem pamięci.

Jak zapobiec problemom braku pamięci

Uruchamiając mniej programów naraz, można zapobiec problemom braku pamięci i utracie danych. Warto zaobserwować, które programy wykazują oznaki braku pamięci i nie włączać ich w tym samym czasie.

Jednak uruchamianie ograniczonej liczby programów nie zawsze jest wygodne lub praktyczne. Oznaki braku pamięci mogą wskazywać, że komputer potrzebuje większej ilości pamięci RAM do obsługi używanych programów. Poniżej przedstawiono zalecane sposoby rozwiązywania problemów braku pamięci lub zapobiegania im:

 • Zwiększenie rozmiaru pliku stronicowania (pamięci wirtualnej)

  Kiedy na komputerze po raz pierwszy wystąpi problem dotyczący braku pamięci, w systemie Windows zostanie automatycznie podjęta próba zwiększenia rozmiaru pliku stronicowania. Można również zwiększyć go ręcznie do maksymalnego rozmiaru określonego ilością zainstalowanej pamięci RAM. Chociaż zwiększenie rozmiaru pliku stronicowania może pomóc w zapobieganiu problemom braku pamięci, może również sprawić, że programy będą działały dużo wolniej. Ponieważ komputer czyta informacje z pamięci RAM dużo szybciej niż z dysku twardego (gdzie znajduje się plik stronicowania), udostępnienie zbyt dużej pamięci wirtualnej spowolni pracę programów.

  Więcej informacji zawiera temat Zmienianie rozmiaru pamięci wirtualnej.

 • Instalowanie większej ilości pamięci RAM

  Jeżeli są zauważalne oznaki braku pamięci lub jeżeli w systemie Windows pojawi się ostrzeżenie o problemie z małą ilością pamięci, należy sprawdzić informacje dostarczone z komputerem lub skontaktować się z producentem komputera, aby określić, jaki rodzaj pamięci RAM jest zgodny z komputerem, a następnie zainstalować więcej pamięci RAM. Aby zainstalować pamięć RAM, należy zapoznać się z informacjami dostarczonymi przez producenta.

  Więcej informacji zawiera temat Sprawdzanie ilości pamięci RAM zainstalowanej w komputerze.

 • Określanie, czy program używa nadmiernej ilości pamięci

  Jeżeli na komputerze występuje problem z małą ilością pamięci przy uruchamianiu niektórych programów, co najmniej jeden z nich może mieć przeciek pamięci. Aby zatrzymać przeciek pamięci, należy zamknąć program. Aby naprawić przeciek pamięci, należy poszukać uaktualnień dla programu lub skontaktować się z wydawcą oprogramowania.

  Aby określić, który program zużywa najwięcej pamięci, należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz Menedżera zadań, klikając prawym przyciskiem myszy pasek zadań, a następnie klikając polecenie Uruchom Menedżera zadań.

  2. Kliknij kartę Procesy.

  3. Aby posortować programy według użycia pamięci, kliknij przycisk Pamięć (Prywatny zestaw roboczy).

  Można również sprawdzić błędy programu i informacje dotyczące rozwiązywania problemów przy użyciu Podglądu zdarzeń.

  1. Otwórz Podgląd zdarzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję System i zabezpieczenia i pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie klikając dwukrotnie pozycję Podgląd zdarzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. W lewym okienku kliknij Dzienniki aplikacji i usług, aby wyświetlić zdarzenia błędów. Aby wyświetlić opis problemu, dwukrotnie kliknij zdarzenie. Aby sprawdzić, czy są dostępne informacje o rozwiązywaniu problemów, poszukaj łącza do Pomocy online.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jakie informacje pojawiają się w dziennikach zdarzeń (Podgląd zdarzeń)?Potrzebujesz dodatkowej pomocy?