Nagrywanie programów telewizyjnych w programie Windows Media Center


Korzystając z programu Windows Media Center, można nagrywać programy i filmy nadawane na żywo w telewizji bezpośrednio na komputerze. Można nawet zaplanować nagrywanie z wyprzedzeniem lub automatycznie nagrywać nowe odcinki ulubionego cyklu programów telewizyjnych.

Obraz opcji nagrań telewizyjnych w programie Windows Media Center
Dostęp do nagranych programów telewizyjnych w programie Media Center

Do nagrywania audycji telewizyjnych w programie Media Center niezbędne są dwa elementy:

 • Tuner telewizyjny (urządzenie podłączane do komputera przez wewnętrzne gniazdo rozszerzeń lub zewnętrzny port rozszerzeń).

 • Źródło sygnału telewizyjnego (takie jak antena telewizyjna lub gniazdko telewizji kablowej).

Aby zmienić opcje dotyczące nagrywania, takie jak jakość nagrywania lub miejsce przechowywania nagranych programów telewizyjnych, zobacz temat Ustawianie opcji nagrywania w programie Windows Media Center.

Programem Media Center można sterować przede wszystkim na dwa sposoby: za pomocą myszy i klawiatury lub za pomocą pilota zdalnego sterowania programem Media Center. W poniższych procedurach wyjaśniono sposób korzystania z myszy i klawiatury do sterowania kontrolkami odtwarzania wyświetlanymi po poruszeniu myszą.

Obraz kontrolek odtwarzania w programie Windows Media Center
Kontrolki odtwarzania dostępne w przypadku sterowania programem Media Center za pomocą myszy
Pokaż wszystkie

Aby nagrać nadawany na żywo program telewizyjny lub film

Można nagrać program telewizyjny lub film, który jest aktualnie emitowany. Nadawany program telewizyjny zostanie wówczas nagrany od momentu włączenia funkcji nagrywania. Jeśli na przykład nagrywanie zacznie się w połowie danego programu, w nagraniu nie zostanie uwzględniona pierwsza część tego programu.

 1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows Media Center.
 2. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii TV, a następnie kliknij przycisk Telewizja na żywo.

 3. Podczas wyświetlania emitowanego programu porusz myszą, aby wyświetlić kontrolki odtwarzania, a następnie kliknij przycisk NagrajObraz przycisku Nagraj.

Uwaga

 • Jeśli przycisk Nagraj jest niewidoczny, może to być spowodowane zbyt małym rozmiarem okna programu Media Center. W takim przypadku należy zwiększyć rozmiar okna lub przejść do trybu pełnoekranowego, klikając przycisk MaksymalizujObraz przycisku Maksymalizuj w prawym górnym rogu.

Aby zaplanować nagrania przy użyciu przewodnika

Przeglądając przewodnik, można szybko zaplanować nagrywanie przyszłych programów telewizyjnych i filmów. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować przewodnik, zobacz sekcję „Konfigurowanie tunerów, sygnału telewizyjnego i przewodnika” w temacie Windows Media Center - wprowadzenie.

 1. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii TV, a następnie kliknij przycisk Przewodnik.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy program, który chcesz nagrać, a następnie kliknij przycisk Nagraj, aby zaplanować nagranie tego programu.

Aby zaplanować nagrania przy użyciu funkcji Wyszukaj

W programie Media Center można wyszukiwać programy telewizyjne lub filmy do nagrania.

 1. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii TV, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 2. Kliknij kategorię, według której chcesz wyszukiwać (na przykład Tytuł), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć wyszukiwanie.

 3. Na stronie z wynikami wyszukiwania kliknij program telewizyjny lub film, który chcesz nagrać, a następnie kliknij przycisk Nagraj, aby zaplanować nagranie tego programu.

Aby nagrać cykl programów telewizyjnych

Zamiast co tydzień planować nagrywanie ulubionego programu telewizyjnego, można zautomatyzować ten proces, planując nagrywanie całego cyklu programów.

 1. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii TV, a następnie kliknij przycisk Przewodnik.

 2. Zlokalizuj cykl programów telewizyjnych, który chcesz nagrać, kliknij go, a następnie kliknij przycisk Nagraj cykl programów.

Porada

 • W przypadku korzystania z pilota zdalnego sterowania programem Media Center dwukrotnie naciśnięcie przycisku nagrywania (RECORD) umożliwia szybkie zaplanowanie nagrania cyklu.

Aby odtworzyć nagrany program telewizyjny

 1. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii TV, kliknij przycisk Nagrania telewizyjne, kliknij program, który chcesz obejrzeć, a następnie kliknij przycisk Odtwórz lub Wznów.

 2. Aby sterować odtwarzaniem nagranego programu telewizyjnego, porusz myszą w celu wyświetlenia kontrolek odtwarzania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Wstrzymaj Obraz przycisku Wstrzymaj, aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie programu. Zostanie wówczas wyświetlony pasek czasu pokazujący, ile czasu nagrania upłynęło. Aby wznowić odtwarzanie programu od miejsca, w którym zostało przerwane, kliknij przycisk OdtwórzObraz przycisku Odtwórz.
  • Przesuń suwak widoczny nad kontrolkami odtwarzania, aby rozpocząć oglądanie od określonego miejsca w nagranym programie.

  • Kliknij przycisk Przeskocz do tyłuObraz przycisku Przeskocz do tyłu lub Przewiń do tyłu, aby obejrzeć dany fragment ponownie, albo kliknij przycisk Szybko przewiń do przodu bądź Przeskocz do przoduObraz przycisku Przeskocz do przodu, aby przejść do dalszej części programu.
  • Kliknij przycisk Zwiększanie głośnościObraz przycisku zwiększania głośności lub Zmniejszanie głośnościObraz przycisku zmniejszania głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność, albo kliknij przycisk WyciszObraz przycisku Wycisz , aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.
 3. Po obejrzeniu nagranego programu porusz myszą, a następnie kliknij przycisk ZatrzymajObraz przycisku Zatrzymaj.

Aby zaplanować nagrania na podstawie kanału i godziny

Program Media Center można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie nagrywał dany kanał o określonej godzinie.

 1. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii TV, a następnie kliknij przycisk Nagrania telewizyjne.

 2. Kliknij przycisk Dodaj nagranie, a następnie kliknij przycisk Kanał i godzina.

 3. W polu Kanał wprowadź kanał, który ma być nagrywany.

 4. W obszarze Częstotliwość klikaj przycisk PlusObraz przycisku Plus lub MinusObraz przycisku Minus, aby określić, jak często mają być tworzone nagrania z danego kanału.
 5. Jeśli w obszarze Data w polu Częstotliwość wybrano ustawienie Nagraj raz, kliknij przycisk PlusObraz przycisku Plus lub MinusObraz przycisku Minus, aby określić datę nagrania.
 6. W obszarze Godzina rozpoczęcia wprowadź godzinę, o której ma się rozpocząć nagrywanie.

 7. W obszarze Godzina zakończenia wprowadź godzinę, o której nagrywanie ma się zakończyć.

 8. W obszarze Zachowaj klikaj przycisk PlusObraz przycisku Plus lub MinusObraz przycisku Minus, aby określić czas, przez jaki ma być zachowany nagrany program.
 9. Kliknij przycisk Nagraj.

Uwaga

 • Tytuł zaplanowanego nagrania można zmieniać zgodnie z kanałem i godziną emisji. W tym celu na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii TV, kliknij kolejno przyciski Nagrania telewizyjne, Dodaj nagranie, Kanał i godzina, Zmień tytuł, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby zaplanować nagrania na podstawie słów kluczowych

Program Media Center można skonfigurować w taki sposób, aby automatycznie nagrywał programy telewizyjne i filmy na podstawie słów kluczowych skojarzonych z danym programem. Słowa te to na przykład nazwisko aktora, nazwisko reżysera lub nawet słowa występujące w tytule. Jeśli w przyszłości będzie emitowany program telewizyjny lub film odpowiadający określonemu słowu kluczowemu, to zostanie on automatycznie nagrany.

 1. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii TV, a następnie kliknij przycisk Nagrania telewizyjne.

 2. Kliknij pozycję Dodaj nagranie, kliknij pozycję Lista życzeń lub słowo kluczowe, a następnie kliknij odpowiednią kategorię w zależności od słowa kluczowego, na podstawie którego program ma zostać nagrany (na przykład Nazwisko aktora).

 3. Wpisz słowo kluczowe nagrania, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pasujące słowo kluczowe na liście wyników wyszukiwania, aby nagrać programy na podstawie tego słowa kluczowego.

  • W obszarze Dodaj do listy życzeń kliknij pozycję Nagraj wszystkie programy zawierające, aby nagrać programy zawierające dokładnie wpisane słowo. Może to być przydatne, jeśli w wynikach wyszukiwania nie ma szukanego słowa kluczowego, ale na jego podstawie mają być nagrywane programy w przyszłości.

  • Jeśli w kroku 2 została kliknięta kategoria Rodzajowe słowo kluczowe, kliknij pozycję Zapisz, aby nagrać programy na podstawie tego słowa kluczowego.

 4. Klikaj przycisk PlusObraz przycisku Plus lub MinusObraz przycisku Minus w różnych kategoriach, aby zmienić ustawienia używane w przypadku nagrania niestandardowego. Kliknij przycisk Nagraj, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby dodać lub usunąć foldery, w których program Windows Media Center wyszukuje nagrane programy telewizyjne

Do programu Media Center można dodać foldery, które będą monitorowane pod kątem plików z nagranymi telewizyjnymi. W tej wersji programu Media Center są rozpoznawane pliki w formacie Windows TV (wtv) lub pliki z programami telewizyjnymi nagranymi za pomocą programu firmy Microsoft (dvr-ms).

 1. Na ekranie startowym programu Windows Media Center przewiń do kategorii Zadania, kliknij kolejno przyciski Ustawienia, Telewizja, Rejestrator, a następnie kliknij opcję Biblioteki multimediów.

 2. Wykonaj opisane kroki, aby dodać lub usunąć lokalizacje, w których program Media Center będzie poszukiwał nagranych programów telewizyjnych.

Uwaga

 • Pliki nagrań telewizyjnych można oglądać z wielu lokalizacji, natomiast ich nagrywanie przez program Media Center odbywa się tylko w lokalizacji określonej w ustawieniu Magazyn rejestratora.

Uwagi

 • Nagrany program telewizyjny lub film jest zapisywany na dysku twardym jako plik Windows TV z rozszerzeniem nazwy pliku wtv.

 • Do odtwarzania i nagrywania telewizji na żywo w programie Windows Media Center jest wymagany analogowy lub cyfrowy tuner telewizyjny. Jeśli komputer nie jest wyposażony w tuner telewizyjny, można taki tuner dodać. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać tuner telewizyjny, zobacz Uzyskiwanie pomocy na temat tunera telewizyjnego lub skontaktuj się z producentem komputera.

Identyfikator artykułu: MSW700049Potrzebujesz dodatkowej pomocy?