Plik usunięty z komputera przez użytkownika jest w rzeczywistości jedynie przenoszony do Kosza, gdzie jest przechowywany tymczasowo do momentu opróżnienia Kosza. Daje to możliwość odzyskania przypadkowo usuniętych plików i przywrócenia ich w oryginalnych lokalizacjach.

Aby uzyskać informacje o trwałym usuwaniu plików, zobacz temat Trwałe usuwanie plików z Kosza.

Ten film wideo prezentuje sposób odzyskiwania plików z Kosza (0:50)

Aby odzyskać pliki z Kosza

  1. Otwórz Kosz, klikając dwukrotnie ikonę Kosz na pulpicie.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby przywrócić plik, kliknij go, a następnie na pasku narzędzi kliknij pozycję Przywróć ten element.

    • Aby przywrócić wszystkie pliki, upewnij się, że nie są zaznaczone żadne pliki, a następnie na pasku narzędzi kliknij pozycję Przywróć wszystkie elementy.

    Pliki zostaną przywrócone do swoich oryginalnych lokalizacji na komputerze.

Obraz przycisku Przywróć ten element
Odzyskiwanie elementu z Kosza

Uwagi

  • W przypadku usunięcia pliku z lokalizacji poza komputerem lokalnym (takiej jak folder sieciowy) plik może zostać trwale usunięty, a nie przeniesiony do Kosza.

  • Jeśli Kosz nie jest widoczny na pulpicie, zobacz temat Pokazywanie i ukrywanie Kosza.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?