Dzięki Podłączaniu pulpitu zdalnego możesz połączyć swój komputer z komputerem w innej lokalizacji (komputerem zdalnym). Na przykład możesz z komputera domowego łączyć się z komputerem w pracy i używać wszystkich swoich aplikacji, plików i zasobów sieciowych tak samo, jak siedząc przed komputerem w pracy.

Pokaż wszystkie

Jak nawiązać połączenie z innym komputerem za pomocą Podłączania pulpitu zdalnego?

 1. Skonfiguruj komputer zdalny, tak aby zezwalał na połączenia zdalne.

  1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
   (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

  2. Wprowadź ciąg pulpit zdalny w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję wybierz użytkowników, którzy mogą korzystać z pulpitu zdalnego. Wymagane uprawnienia administratora Do potwierdzenia wyboru może być wymagane podanie hasła administratora.

  3. W oknie dialogowym Właściwości systemu w obszarze Pulpit zdalny wybierz opcję Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem.

  4. Naciśnij lub kliknij pozycję Wybierz użytkowników i w oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj.

  5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników lub grup wykonaj następujące czynności:

   1. Aby wybrać lokalizację wyszukiwania, naciśnij lub kliknij pozycję Lokalizacje, a następnie wybierz lokalizację, którą chcesz przeszukać.

   2. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wprowadź nazwę lub nazwę użytkownika osoby, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK. Nazwa zostanie dodana do listy osób, które mogą łączyć się z tym komputerem.

 2. Oprócz tego chcąc połączyć się z komputerem zdalnym, trzeba znać jego pełną nazwę.

  1. Otwórz aplet System, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg System w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję System.

  2. Pełna nazwa komputera jest wyświetlana w obszarze Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej.

 3. Następnie upewnij się, że ustawienia uśpienia i hibernacji są ustawione na wartość Nigdy, ponieważ z komputerami w stanie uśpienia lub hibernacji nie można się połączyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Plany zasilania: często zadawane pytania

 4. Na końcu wprowadź pełną nazwę komputera w programie Podłączanie pulpitu zdalnego na lokalnym komputerze.

Uwaga

 • Zezwolić możesz tylko na połączenia zdalne z komputerami z niektórymi wersjami systemu operacyjnego Windows Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następną sekcję „Z jakimi komputerami mogę się łączyć za pomocą Podłączania pulpitu zdalnego?”

Z jakimi komputerami mogę się łączyć za pomocą Podłączania pulpitu zdalnego?

Do inicjowania połączenia może służyć komputer z dowolną wersją systemu Windows XP, Windows Vista i Windows 7 lub komputer z systemem Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 lub Windows RT 8.1. Jednak na komputerze zdalnym musi być uruchomiony jeden z tych systemów operacyjnych Windows:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Jak połączyć się z komputerem w pracy?

Z komputerem w pracy możesz łączyć się z innego komputera w pracy lub komputera w domu. Do komputera może być w danej chwili zalogowana tylko jedna osoba. Jeśli ktoś inny używa komputera w pracy, Twoje zalogowanie się spowoduje wylogowanie tej osoby. Dodatkowo Zapora systemu Windows będzie automatycznie otwierać potrzebny port podczas uruchamiania połączenia zdalnego. Jeśli używasz innej zapory, sprawdź, czy port usługi pulpitu zdalnego (zazwyczaj 3389) jest otwarty.

Łączenie komputera w pracy z innym komputerem w pracy

 1. Otwórz usługę Podłączanie pulpitu zdalnego, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg mstsc w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję mstsc.

 2. Wpisz nazwę komputera w pracy, do którego chcesz się podłączyć, a następnie kliknij pozycję Podłącz. (Możesz także wprowadzić adres IP zamiast nazwy komputera).

Łączenie komputera w domu z komputerem w pracy

Aby połączyć się z komputerem w pracy z komputera w domu, musisz połączyć się z siecią firmową. Możesz to zrobić na jeden z dwóch sposobów (jeśli nie wiesz, który wybrać, porozmawiaj z administratorem systemu):

 • Wirtualna sieć prywatna (VPN). Sieci VPN łączą komputery w dużą sieć (zwykle firmową) przez Internet. Przed rozpoczęciem spytaj administratora o nazwę serwera VPN.

  1. Otwórz kreatora Połącz z Internetem, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Centrum sieci i udostępniania w polu wyszukiwania, naciskając lub klikając pozycję Ustawienia, a następnie naciskając lub klikając pozycję Centrum sieci i udostępniania. Naciśnij lub kliknij pozycję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Połącz z miejscem pracy.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  3. Otwórz usługę Podłączanie pulpitu zdalnego, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg mstsc w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję mstsc.

  4. Wpisz nazwę komputera w pracy, do którego chcesz się podłączyć, a następnie kliknij pozycję Podłącz. (Możesz także wprowadzić adres IP zamiast nazwy komputera).

 • Serwer bramy usług pulpitu zdalnego. Serwer bramy usług pulpitu zdalnego pomaga łączyć się z komputerami w sieci firmowej z dowolnego komputera z połączeniem internetowym, nawet gdy dwie sieci korzystają z różnych protokołów. Pamiętaj, że administrator systemu mógł nie zezwolić na zmiany w ustawieniach serwera bramy usług pulpitu zdalnego.

  1. Otwórz usługę Podłączanie pulpitu zdalnego, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg mstsc w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję mstsc.

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Pokaż opcje, naciśnij lub kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w obszarze Połączenie z dowolnego miejsca naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.

  3. Zaznacz opcję Użyj następujących ustawień serwera bramy usług pulpitu zdalnego, a następnie wprowadź nazwę serwera (zapytaj administratora systemu o te informacje).

  4. W obszarze Metoda logowania wybierz jedną z następujących opcji:

   • Wybiorę później. Ta opcja umożliwia wybranie metody logowania przy połączeniu.

   • Zapytaj o hasło (NTLM). Ta opcja wyświetla prośbę o podanie hasła przy połączeniu.

   • Karta inteligentna. Ta opcja wyświetla prośbę o włożenie karty inteligentnej przy połączeniu.

  5. Aby pomóc przyspieszyć połączenie, zaznacz pole wyboru Pomiń serwer bramy usług pulpitu zdalnego w przypadku adresów lokalnych.

   Polecamy tę opcję, ponieważ jeśli serwer bramy jest w innej sieci niż Ty, nie będziesz mieć możliwości łączenia się z komputerami w sieci.

  6. Naciśnij lub kliknij pozycję OK, naciśnij lub kliknij kartę Ogólne, wprowadź nazwę komputera, do którego chcesz się podłączyć, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Podłącz. (Możesz także wprowadzić adres IP zamiast nazwy komputera).

Jak otworzyć ekran startowy i panele podczas łączenia się z komputerem zdalnym z systemem Windows 8.1 z komputera z systemem Windows 8.1?

Użyj paska połączenia widocznego u góry ekranu, aby otworzyć ekran startowy zdalnego komputera, panele i ostatnio używane aplikacje lub używać programu Podłączanie pulpitu zdalnego obok innych aplikacji.
Menu Panele na pasku połączenia
Menu Panele na pasku połączenia

Uwaga

 • Jeśli okno programu Podłączanie pulpitu zdalnego nie jest zmaksymalizowane, w celu wyświetlenia ekranu startowego, paneli i innych opcji kliknij ikonę Podłączanie pulpitu zdalnego w górnym lewym rogu okna.

Dlaczego nie mogę nawiązać połączenia przy użyciu Podłączania pulpitu zdalnego?

Oto możliwe rozwiązania typowych problemów, które można napotkać, próbując połączyć się z komputerem zdalnym. Jeśli te rozwiązania nie zadziałają, dodatkowej pomocy należy szukać w witrynie społeczności firmy Microsoft w sieci Web.

 • Nie można znaleźć komputera zdalnego. Jeśli widzisz ten błąd, porozmawiaj z administratorem systemu zdalnego komputera, aby upewnić się, że masz właściwą nazwę komputera, a następnie sprawdź, czy nazwa ta została wprowadzona poprawnie. Jeśli nadal nie będziesz w stanie nawiązać połączenia, spróbuj wprowadzić adres IP komputera zdalnego zamiast jego nazwy.

 • Wystąpił problem z siecią. Upewnij się, że:

  • router jest włączony (tylko w przypadku sieci domowych),

  • kabel sieci Ethernet jest podłączony do karty sieciowej (tylko w przypadku sieci przewodowych),

  • przełącznik sieci bezprzewodowej komputera jest włączony (tylko w przypadku komputerów przenośnych i sieci bezprzewodowych),

  • karta sieciowa działa.

  Jeśli problem będzie nadal występować, porozmawiaj z osobą odpowiedzialną za konfigurację sieci.

 • Port Pulpitu zdalnego może być blokowany przez zaporę. Jeśli korzystasz z Zapory systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz Zaporę systemu Windows, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg zapora w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Zapora systemu Windows.

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

  3. Naciśnij lub kliknij pozycję Zmień ustawienia. Wymagane uprawnienia administratora Do potwierdzenia wyboru może być wymagane podanie hasła administratora.

  4. W obszarze Dozwolone aplikacje i funkcje wybierz pozycję Pulpit zdalny, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję OK.

  Jeśli używasz innej zapory, sprawdź, czy port Pulpitu zdalnego (zazwyczaj 3389) jest otwarty.

 • Połączenia zdalne mogą nie być skonfigurowane na komputerze zdalnym. Aby rozwiązać ten problem, zobacz pytanie „Jak nawiązać połączenie z innym komputerem za pomocą Podłączania pulpitu zdalnego?” w tym temacie.

 • Komputer zdalny może zezwalać na łączenie się tylko komputerom ze skonfigurowanym uwierzytelnianiem na poziomie sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pytanie „Na jakie rodzaje połączeń pulpitu zdalnego można zezwolić?” w tym temacie.

 • Komputer zdalny może być wyłączony. Nie można połączyć się z komputerem, który jest wyłączony albo w stanie uśpienia lub hibernacji, dlatego upewnij się, że ustawienia przechodzenia w tryb uśpienia i hibernacji na komputerze zdalnym są ustawione na opcję Nigdy. (Hibernacja może być niedostępna na niektórych komputerach). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Plany zasilania: często zadawane pytania.

Uwaga

 • Jeśli widzisz ekran logowania komputera zdalnego, ale nie możesz się zalogować, być może nie ma Ciebie w grupie Użytkownicy pulpitu zdalnego lub innej grupie z prawami administratora na komputerze zdalnym. Poproś administratora systemu, aby dodał Cię do takiej grupy.

Jak zmienić ustawienia Podłączania pulpitu zdalnego?

Możesz zmieniać różne ustawienia połączenia zdalnego, w tym rozmiar pulpitu komputera zdalnego, dźwięk i szybkość połączenia.

 1. Otwórz usługę Podłączanie pulpitu zdalnego, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg mstsc w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję mstsc.

 2. Wprowadź nazwę komputera, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

 3. Przed połączeniem naciśnij lub kliknij pozycję Pokaż opcje, a następnie wprowadź żądane zmiany na kartach Ekran, Zasoby lokalne, Programy, Wrażenia i Zaawansowane.

 4. Jeśli chcesz zapisać te ustawienia na potrzeby przyszłych połączeń, naciśnij lub kliknij kartę Ogólne, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zapisz.

 5. Naciśnij lub kliknij pozycję Połącz.

Dlaczego nie mogę zmienić niektórych ustawień Podłączania pulpitu zdalnego?

Ustawieniami tymi może zarządzać administrator systemu. Poproś go o więcej informacji.

Na jakie rodzaje połączeń pulpitu zdalnego można zezwolić?

Aby można było łączyć się z komputerem zdalnym, trzeba na nim wybrać odpowiednie ustawienie połączeń. Aby zmienić ustawienia zdalne, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplet System, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg System w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję System.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia zdalne. Wymagane uprawnienia administratora Do potwierdzenia wyboru może być wymagane podanie hasła administratora.

Istnieją dwie opcje ustawień zdalnych:

 • Nie zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem. Uniemożliwi to wszystkim nawiązanie zdalnego połączenia z tym komputerem.

 • Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem. Umożliwi to nawiązywania zdalnego połączenia z tym komputerem.

  Jeśli wiesz, że osoby, które będą łączyć się z danym komputerem, używają na swoich komputerach systemu Windows 7, Windows 8 lub Windows 8.1, zaznacz pole Zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których Pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnianiem na poziomie sieci (zalecane). W tych wersjach systemu Windows jest stosowane uwierzytelnianie na poziomie sieci — metoda uwierzytelniania, w której uwierzytelnianie jest wykonywane przed pełnym ustanowieniem połączenia i pojawieniem się ekranu logowania. Może to pomóc w ochronie komputera zdalnego przed hakerami i złośliwym oprogramowaniem.