Usuwanie programów szpiegujących z komputera


Jeśli na komputerze znajduje się program szpiegujący lub inne potencjalnie niechciane oprogramowanie, należy podjąć próbę ich usunięcia przy użyciu skanera antyszpiegowskiego i narzędzia do usuwania programów szpiegujących. Programy szpiegowskie można też spróbować usunąć ręcznie. Do całkowitego usunięcia programów szpiegowskich lub innego potencjalnie niechcianego oprogramowania konieczne może być wielokrotne użycie obu tych metod.

Korzystanie ze skanera antyszpiegowskiego oraz narzędzia do usuwania programów szpiegujących

Usługa Windows Defender jest udostępnianą w tej wersji systemu Windows funkcją, która pomaga w zapewnieniu ochrony komputera przed zainfekowaniem go programami szpiegującymi i innym potencjalnie niechcianym oprogramowaniem. Kiedy usługa Windows Defender jest włączona, użytkownik jest powiadamiany w przypadku, gdy program szpiegujący lub inne potencjalnie niepożądane oprogramowanie podejmuje próbę instalacji lub uruchomienia na komputerze. Użytkownik wybiera, czy zignorować, poddać kwarantannie (przenieść do innej lokalizacji na komputerze, w której dany element nie może zostać uruchomiony) czy też usunąć poszczególne wykryte elementy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Skanowanie w poszukiwaniu programów szpiegujących i innego potencjalnie niechcianego oprogramowania.

Skanery do wykrywania programów szpiegujących są również często dołączane do programów antywirusowych. Jeśli program antywirusowy został już zainstalowany, sprawdź, czy zapewnia on ochronę przed programami szpiegującymi lub czy można dodać tę funkcję za pomocą aktualizacji, a następnie wykonuj regularne skanowanie komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programów szpiegujących, przejdź do witryny Microsoft Security (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) w sieci Web.

Ręczne usuwanie oprogramowania szpiegującego

Programy szpiegujące bywają trudne do usunięcia. Jeśli program antyszpiegowski wyświetli powiadomienie, że danego programu szpiegującego nie można usunąć, należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez program antyszpiegowski. Jeśli te czynności nie odniosą skutku, należy wypróbować następujące możliwości:

 • Spróbuj zainstalować program antywirusowy lub inny program antyszpiegowski. Wiele programów antywirusowych jest wyposażonych w ochronę antyszpiegowską.

 • Sprawdź w oknie Programy i funkcje, czy istnieją elementy, które nie powinny znajdować się na komputerze.

  Tej metody należy używać z największą ostrożnością. W panelu sterowania znajduje się wiele programów i w większości nie są to programy szpiegujące. Wiele programów szpiegujących korzysta ze specjalnych metod instalacji, aby uniknąć wyświetlania w oknie Programy i funkcje. Czasami programy szpiegujące zawierają opcję odinstalowania i umożliwiają usunięcie za pomocą tej metody. Należy usuwać wyłącznie te programy, które z pewnością można uznać za programy szpiegujące, a nie należy usuwać programów, które mogą się przydać, choćby nie były zbyt często używane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Odinstalowywanie lub zmienianie programu.

 • Ponownie zainstaluj system Windows.

  Część programów szpiegujących ukrywa się tak dobrze, że ich usunięcie jest niemożliwe. Jeśli nadal są widoczne objawy obecności programu szpiegującego, mimo próby usunięcia go za pomocą programu antyszpiegowskiego czy odinstalowania go przy użyciu Panelu sterowania, może być konieczne ponowne zainstalowanie systemu Windows i używanych programów.

  Ostrzeżenie

  • Ponowna instalacja systemu Windows spowoduje usunięcie programów szpiegujących, lecz także wszystkich innych plików i programów. Jeśli jest konieczna ponowna instalacja systemu Windows, upewnij się, że zostały wykonane kopie zapasowe dokumentów i plików, oraz sprawdź, czy są dostępne dyski instalacyjne programów.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?