Nie zaleca się usuwania aktualizacji, ponieważ mogą one pomóc poprawić bezpieczeństwo i wydajność komputera.

  1. Otwórz okno Zainstalowane aktualizacje, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję Programy i pozycję Programy i funkcje, a następnie pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

  2. Kliknij aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, można później ponownie zainstalować aktualizację, przechodząc do apletu Windows Update w Panelu sterowania i sprawdzając ponownie, czy są dostępne aktualizacje. Aby zatrzymać instalowanie przez system Windows aktualizacji i powiadamianie o niej, zobacz temat Rozwiązywanie problemów z usuwaniem aktualizacji.

Uwaga

  • Jeśli nie można usunąć aktualizacji, być może komputer jest podłączony do sieci, w której aktualizacje są zarządzane za pomocą zasad grupy. W innych przypadkach usunięcie niektórych aktualizacji może okazać się niemożliwe, ponieważ dotyczą one obszarów systemu operacyjnego związanych z zabezpieczeniami. W przypadku podejrzenia, że aktualizacja, której nie można usunąć, powoduje problemy, skontaktuj się z administratorem systemu lub grupą pomocy technicznej firmy albo zobacz temat Rozwiązywanie problemów z usuwaniem aktualizacji.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?