Czy dysk twardy można ponownie podzielić na partycje?


Jeśli użytkownik jest zalogowany jako administrator, może ponownie podzielić dysk twardy na partycje, korzystając z funkcji zmniejszania dostępnej w narzędziu Zarządzanie dyskami. Można zmniejszyć istniejącą partycję lub wolumin w celu utworzenia nieprzydzielonego obszaru na dysku, którego można użyć do utworzenia nowej partycji lub woluminu. (Należy pamiętać, że terminy partycja i wolumin są często używane zamiennie).

  1. Otwórz okno Zarządzanie komputerem, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję System i zabezpieczenia i pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie klikając dwukrotnie pozycję Zarządzanie komputerem. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. W lewym okienku w obszarze Magazyn kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin, który chcesz zmniejszyć, a następnie kliknij polecenie Zmniejsz wolumin.

  4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwagi

  • W pewnych sytuacjach zmniejszenie woluminu może być niemożliwe. Aby uzyskać więcej informacji, w menu Pomoc kliknij polecenie Tematy pomocy, kliknij kartę Wyszukaj, wpisz tekst Zmniejszanie woluminu podstawowego, a następnie kliknij przycisk Lista tematów.

  • Jeśli na dysku twardym znajduje się wiele partycji, można usuwać partycje i tworzyć je z uzyskanego w ten sposób nieprzydzielonego obszaru. Usunięcie partycji powoduje też usunięcie wszystkich znajdujących się na niej danych.

  • Dysk twardy można również ponownie podzielić na partycje przy użyciu innego programu do dzielenia na partycje. Kilku innych dostawców oprogramowania oferuje programy umożliwiające ponowne dzielenie twardych dysków na partycje bez utraty danych.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?