Kroki, które należy wykonać, będą się różnić w zależności od tego, czy komputer znajduje się w domenie, czy w grupie roboczej. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję, w której podano instrukcje dotyczące sprawdzenia, czy komputer znajduje się w grupie roboczej, czy w domenie, zawartą w temacie Jaka jest różnica między domeną, grupą roboczą a grupą domową?

Pokaż wszystkie

Komputer należy do domeny

Ponieważ komputer znajduje się w domenie, tylko administrator sieci może zresetować hasło domeny. Aby zresetować hasło dla lokalnego konta użytkownika (konta umożliwiającego uzyskanie dostępu do komputera, ale nie do domeny), wykonaj poniższe kroki.

  1. Otwórz aplet Konta użytkowników, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję Konta użytkowników i pozycję Konta użytkowników, a następnie pozycję Zarządzaj kontami użytkowników. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  2. Na karcie Użytkownicy w obszarze Użytkownicy tego komputera kliknij nazwę konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk Resetuj hasło.

  3. Wpisz nowe hasło, potwierdź je, a następnie kliknij przycisk OK.

Komputer należy do grupy roboczej

W przypadku zapomnienia hasła można je zresetować przy użyciu dysku resetowania hasła dla konta użytkownika (czyli informacji dotyczących resetowania hasła przechowywanych na dysku flash USB). W przypadku braku dysku resetowania hasła należy skontaktować się z osobą dysponującą kontem administratora na komputerze w celu zresetowania hasła.

Uwaga

  • Jeśli hasło jest resetowane przez administratora, użytkownik może utracić dostęp do niektórych plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Jakie jest ryzyko resetowania hasła?

  1. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła podczas próby logowania system Windows wyświetli komunikat informujący, że hasło jest nieprawidłowe. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu.

  2. Kliknij przycisk Resetuj hasło, a następnie włóż dysk resetowania hasła, czyli dysk flash USB.

  3. Aby utworzyć nowe hasło, postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi przez Kreatora resetowania hasła.

  4. Zaloguj się przy użyciu nowego hasła. Jeśli ponownie zapomnisz hasła, możesz użyć tego samego dysku resetowania hasła. Nie trzeba tworzyć nowego dysku.

Aby uzyskać informacje dotyczące zmieniania hasła, zobacz temat Zmienianie hasła systemu Windows. Aby uzyskać informacje o zapisywaniu informacji dotyczących resetowania hasła, zobacz temat Tworzenie dysku resetowania hasła.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?