Za pomocą programu Windows Media Player można kopiować utwory z dysków CD audio na komputer. Ten proces jest nazywany zgrywaniem.

Podczas procesu zgrywania odtwarzacz tworzy kopię poszczególnych utworów, zapisuje je na dysku twardym w plikach Windows Media Audio (WMA), MP3 lub WAV, a następnie dodaje je do biblioteki odtwarzacza. Aby uzyskać więcej informacji o bibliotece odtwarzacza, zobacz temat Wprowadzenie do programu Windows Media Player.

Obraz operacji zgrywania
Zgrywanie dysków CD z muzyką

Po zgraniu kolekcji dysków CD można użyć programu Media Player do wykonania jednego z następujących zadań:

Ten film wideo prezentuje sposób zgrywania muzyki z dysku CD (1:00)
Pokaż wszystkie

Aby zgrać muzykę z dysku CD

Jeśli program Windows Media Player nie został jeszcze uruchomiony, po włożeniu dysku CD do stacji dysków program zostanie otwarty w trybie Teraz odtwarzane. Jeśli biblioteka odtwarzacza była otwarta w chwili włożenia dysku CD, nie zostanie ona zamknięta. Zgrywania dysków CD i dostosowywania ustawień zgrywania można dokonywać w obydwu trybach. Aby zmienić tryb, kliknij przycisk Przełącz do bibliotekiObraz przycisku Przełącz do biblioteki lub przycisk Przełącz do teraz odtwarzanychObraz przycisku trybu Przełącz do teraz odtwarzanych.
Obraz formantów zgrywania
Formanty zgrywania w bibliotece odtwarzacza

Aby uzyskać więcej informacji o bibliotece odtwarzacza i trybie Teraz odtwarzane, zobacz temat Wprowadzenie do programu Windows Media Player. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach zgrywania, zobacz temat Zmienianie ustawień zgrywania muzyki.

Aby zgrać muzykę z dysku CD, wykonaj następujące czynności:

 1. Aby uzyskać najlepsze efekty, przed rozpoczęciem upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.

  Jeśli komputer jest połączony z Internetem, odtwarzacz podejmie próby pobrania z bazy danych online informacji o multimediach dla zgrywanych utworów. Następnie program Player dodaje te informacje do plików podczas zgrywania.

  Należy zauważyć, że dysk CD można też zgrywać, gdy komputer nie jest połączony z Internetem. Program Media Player do chwili przejścia do trybu online nie będzie jednak mógł zidentyfikować nazwy dysku CD, wykonawcy ani tytułów utworów.

 2. Włóż dysk CD audio do stacji dysków CD.

 3. Opcjonalnie - jeśli chcesz wybrać inny format (np. zamiast formatu WMA chcesz wybrać format MP3) lub szybkość transmisji bitów (np. 192 Kb/s zamiast 128 Kb/s) dla plików tworzonych podczas zgrywania, w bibliotece odtwarzacza kliknij menu Ustawienia zgrywania, a następnie kliknij opcję Format lub Jakość dźwięku.

 4. Jeśli nie chcesz zgrać wszystkich utworów (opcjonalne), wyczyść pola wyboru przy utworach, które nie mają zostać zgrane.

 5. Aby rozpocząć zgrywanie, kliknij przycisk Zgraj dysk CDObraz przycisku Zgraj dysk CD w trybie Teraz odtwarzane w trybie Teraz odtwarzane lub przycisk Zgraj dysk CD w bibliotece odtwarzacza.

  Po zgraniu utworów można je odnaleźć i odtworzyć w bibliotece odtwarzacza.

  Uwagi

Aby dodać lub edytować informacje o multimediach po ukończeniu zgrywania

 1. Połącz się z Internetem.

  Jeśli brakuje informacji o multimediach, ponieważ w czasie zgrywania komputer nie był połączony z Internetem, informacje o multimediach dla ostatnio zgranych plików pojawiają się zazwyczaj po połączeniu z Internetem. Jeśli informacje nie zostaną wyświetlone lub nie będą prawidłowe, wykonaj następujące czynności, aby dodać lub edytować informacje o multimediach. Jeśli nie posiadasz dostępu do Internetu, możesz ręcznie edytować informacje o multimediach.

 2. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Media Player.
  Jeśli program Windows Media Player jest już otwarty i jest aktywny tryb Teraz odtwarzane, kliknij przycisk Przełącz do bibliotekiObraz przycisku Przełącz do biblioteki w prawym górnym rogu okna odtwarzacza.
 3. W bibliotece odtwarzacza przejdź do zgranego albumu.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy album, a następnie kliknij polecenie Znajdź informacje o albumie.

 5. W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie z informacją, że jest konieczna zmiana ustawień prywatności:

  1. Kliknij przycisk Organizuj, kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Prywatność.

  2. Zaznacz pole wyboru Aktualizuj moje pliki muzyczne, pobierając informacje o multimediach z Internetu.

  3. Powtórz kroki 3 i 4.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w wynikach wyszukiwania pojawiła się poprawna informacja o albumie lub wykonawcy, wybierz poprawny wpis i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie w celu automatycznego zaktualizowania grafiki albumu i informacji o multimediach. Jeżeli w wynikach wyszukiwania nie ma poprawnego albumu, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie, aby wykonać kolejne wyszukiwanie z użyciem innych kryteriów wyszukiwania lub dodać ręcznie informacje o multimediach.

  • Pojawienie się poprawnej informacji o albumie z wyświetloną ogólną ikoną pliku muzycznego w miejscu grafiki albumu oznacza, że grafika albumu nie jest dostępna do pobrania.

  Aby zapoznać się ze sposobem edytowania informacji o multimediach, zobacz temat Dodawanie lub edytowanie informacji o multimediach w programie Windows Media Player.

Uwaga

 • Nieautoryzowane używanie i/lub kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach lub regionach. Materiały chronione prawem autorskim obejmują m.in. oprogramowanie, dokumentację, grafikę, teksty, fotografie, obrazy clipart, animacje, klipy filmowe i wideo, a także dźwięki i utwory muzyczne (w tym po zakodowaniu w formacie MP3). Naruszenie praw autorskich w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach może być podstawą do wszczęcia postępowania cywilnego i/lub karnego.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?