Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako administrator, może zmieniać tylko ustawienia dotyczące swojego konta użytkownika.

Jeżeli użytkownik regularnie korzysta z określonego programu, może użyć Kreatora zaplanowanych zadań, aby utworzyć zadanie, które automatycznie otworzy program zgodnie z wybranym harmonogramem. Na przykład jeśli określonego dnia każdego miesiąca jest używany program finansowy, można zaplanować zadanie, które automatycznie otworzy program, aby wyeliminować ryzyko, że użytkownik zapomni to zrobić.

 1. Otwórz Harmonogram zadań, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję System i zabezpieczenia i klikając pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie klikając dwukrotnie pozycję Harmonogram zadań. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Utwórz zadanie podstawowe.

 3. Wpisz nazwę zadania i opcjonalnie opis, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć harmonogram oparty na kalendarzu, kliknij opcję Codziennie, Cotygodniowo, Comiesięcznie lub Jednorazowo, kliknij przycisk Dalej, określ harmonogram, jakiego chcesz użyć i kliknij przycisk Dalej.

  • Aby wybrać harmonogram na podstawie typowych wydarzeń cyklicznych, kliknij opcję Przy uruchamianiu komputera lub Przy logowaniu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Aby wybrać harmonogram na podstawie konkretnych zdarzeń, kliknij pozycję Przy rejestrowaniu określonego zdarzenia, kliknij przycisk Dalej; określ zdarzenie i inne informacje, używając list rozwijanych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Aby zaplanować automatyczne uruchamianie programu, kliknij pozycję Uruchom program, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć program, który ma być uruchamiany, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Aby zaplanować automatyczne wykonywanie zadania po uruchomieniu komputera

Aby zadanie było wykonywane po uruchomieniu komputera niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany, wykonaj następujące czynności.

 1. Otwórz Harmonogram zadań, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję System i zabezpieczenia i klikając pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie klikając dwukrotnie pozycję Harmonogram zadań. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Utwórz zadanie podstawowe.

 3. Wpisz nazwę zadania i opcjonalnie opis, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij opcję Przy uruchamianiu komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Aby zaplanować automatyczne uruchamianie programu, kliknij pozycję Uruchom program, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć program, który ma być uruchamiany, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Zaznacz pole wyboru Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania, kiedy kliknę przycisk Zakończ i kliknij przycisk Zakończ.

 8. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga

 • Narzędzie Harmonogram zadań jest przystawką programu Microsoft Management Console (MMC) i zawiera dodatkową pomoc dla zaawansowanych użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz narzędzie Harmonogram zadań i kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Tematy pomocy.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?