Wysyłanie pliku w wiadomości e-mail


Dołączając pliki do wiadomości e-mail, można udostępniać innym osobom dokumenty, muzykę, obrazy i filmy wideo.

Aby wysłać plik w wiadomości e-mail

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz wysłać w wiadomości e-mail, wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij polecenie Adresat poczty. Jeśli na komputerze jest zainstalowany program poczty e-mail, zostanie wyświetlona wiadomość z załączonym plikiem.

    • Otwórz program poczty e-mail, a następnie przeciągnij pliki bezpośrednio do otwartej wiadomości e-mail. Pliki zostaną wyświetlone jako załączniki gotowe do wysłania.

  2. Dokończ przygotowywanie wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Uwagi

  • Aby wysyłanie plików w taki sposób było możliwe, na komputerze musi być zainstalowany program poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Poczta e-mail - wprowadzenie i Co się stało z programem Poczta systemu Windows?

  • Niektóre programy poczty e-mail blokują określone typy plików (np. pliki z rozszerzeniami nazwy pliku EXE, BAT I REG), które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie. W przypadku problemów z wysłaniem plików tego typu należy najpierw skompresować je do pliku ZIP, a następnie załączyć plik ZIP do wiadomości e-mail. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Kompresowanie i dekompresowanie plików (pliki zip).Potrzebujesz dodatkowej pomocy?