Centrum dodatków Service Pack i aktualizacji


Pobierz najnowszy dodatek Service Pack lub aktualizację dla używanej wersji systemu Windows

Dodatek Service Pack (SP) to aktualizacja zwiększająca niezawodność systemu Windows, która najczęściej zawiera opublikowane wcześniej aktualizacje. Dodatki Service Pack, które są dostępne bezpłatnie na tej stronie, mogą zawierać udoskonalenia zabezpieczeń i poprawiać wydajność, a także umożliwiać obsługę nowych typów sprzętu. Zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack, aby system Windows pozostał aktualny. Instalacja dodatków Service Pack trwa około 30 minut, a mniej więcej w połowie tego procesu wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.

Zalecanym (i najprostszym) sposobem uzyskania aktualizacji, takich jak dodatki Service Pack, jest włączenie funkcji Windows Update w systemach Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 i Windows Vista. Wtedy to system Windows będzie powiadamiał o tym, że aktualizacje są gotowe do zainstalowania. W systemie Windows 10 aktualizacje są automatycznie pobierane, chyba że korzystasz z połączenia taryfowego. Dowiedz się więcej na temat aktualizowania systemu Windows 10.

Dowiedz się, jak zidentyfikować wersje systemu Windows i dodatku Service Pack zainstalowane na komputerze