Konfigurowanie lub zmienianie ustawień automatycznego tworzenia kopii zapasowej


Wykonywanie kopii zapasowych plików pomaga je chronić przed trwałą utratą lub uszkodzeniem. Dzięki automatycznemu tworzeniu kopii zapasowych użytkownik nie musi pamiętać o obowiązku ich wykonywania. W dowolnym czasie można zmienić ustawienia automatycznego wykonywania kopii zapasowej, takie jak częstotliwość jej wykonywania, typ używanego magazynu lub typy plików, które będą uwzględniane.

Aby skonfigurować automatyczne tworzenie kopii zapasowej

Jeśli nigdy wcześniej nie używano programu Kopia zapasowa systemu Windows, kreator Kopia zapasowa systemu Windows automatycznie utworzy harmonogram, który można zmienić.

  1. Otwórz Centrum kopii zapasowych i przywracania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i konserwacja, a następnie pozycję Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie.

  2. Kliknij przycisk Konfiguruj kopię zapasową, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Aby zmienić ustawienia automatycznego tworzenia kopii zapasowej

  1. Otwórz Centrum kopii zapasowych i przywracania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i konserwacja, a następnie pozycję Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie.

  2. Kliknij przycisk Zmień ustawienia. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwagi

  • Jeśli w czasie, na który jest zaplanowane wykonanie regularnej kopii zapasowej, komputer jest wyłączony, w stanie uśpienia lub w stanie hibernacji, program Kopia zapasowa systemu Windows pominie tę kopię zapasową i odczeka do następnego zaplanowanego terminu wykonywania kopii zapasowej.

  • Jeśli miejsce docelowe kopii zapasowej nie jest dostępne, gdy program Kopia zapasowa systemu Windows próbuje wykonać kopię zapasową, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Użytkownik może zmienić miejsce docelowe kopii zapasowej, ponownie spróbować wykonać kopię zapasową lub poczekać na następny zaplanowany termin wykonywania kopii zapasowej.

  • Jeśli miejsce docelowe kopii zapasowej jest lokalizacją sieciową i jest niedostępne lub poświadczenia sieciowe użytkownika wygasły, gdy program Kopia zapasowa systemu Windows próbuje wykonać kopię zapasową, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Użytkownik może ponownie wprowadzić swoją nazwę użytkownika i hasło lub ponownie spróbować wykonać kopię zapasową.

  • Jeśli miejsce docelowe kopii zapasowej jest zaszyfrowane funkcją BitLocker, trzeba je odblokować, gdy nadejdzie termin wykonania zaplanowanej kopii zapasowej. Jeśli pozostanie zablokowane, wystąpi błąd. Trzeba będzie odblokować dysk i ponownie spróbować wykonać kopię zapasową.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?