Zegar komputera jest używany do rejestrowania czasu tworzenia lub modyfikowania plików przechowywanych w komputerze. Można zmienić godzinę na zegarze i strefę czasową

 1. Otwórz okno Data i godzina, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Zegar, język i region, a następnie pozycję Data i godzina.

 2. Kliknij kartę Data i godzina, a następnie kliknij przycisk Zmień datę i godzinę. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia daty i godziny wykonaj jedną lub kilka z następujących czynności:

  • Aby zmienić godzinę, kliknij dwukrotnie godzinę, a następnie klikaj strzałki, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.

  • Aby zmienić minuty, kliknij dwukrotnie minuty, a następnie klikaj strzałki, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.

  • Aby zmienić sekundy, kliknij dwukrotnie sekundy, a następnie klikaj strzałki, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.

 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach czasu kliknij przycisk OK.

 5. Aby zmienić strefę czasową, kliknij przycisk Zmień strefę czasową.

 6. W oknie dialogowym Ustawienia strefy czasowej kliknij na liście rozwijanej aktualną strefę czasową, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga

  • Jeżeli w strefie czasowej użytkownika obowiązuje zmiana czasu na letni i zegar komputera powinien być dostosowywany automatycznie do zmian czasu, upewnij się, że pole wyboru Automatycznie dostosuj zegar do zmiany czasu jest zaznaczone.

 7. Kliknij przycisk OK.

Pokaż wszystkie

Ustawianie zegarów dodatkowych

System Windows może wyświetlać maksymalnie trzy zegary: jeden dla czasu lokalnego oraz dwa dla czasu w innych strefach czasowych. Po ustawieniu dodatkowych zegarów można je wyświetlić, klikając lub wskazując zegar na pasku zadań.

 1. Otwórz okno Data i godzina, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Zegar, język i region, a następnie pozycję Data i godzina.

 2. Kliknij kartę Zegary dodatkowe.

 3. Dla każdego z zegarów zaznacz pole wyboru przy etykiecie Pokaż ten zegar. Wybierz na liście rozwijanej strefę czasową, wpisz nazwę zegara (można wpisać najwyżej 15 znaków), a następnie kliknij przycisk OK.

Synchronizowanie z internetowym serwerem czasu

Zegar komputera może być zsynchronizowany z internetowym serwerem czasu. Oznacza to, że ustawienia zegara w komputerze są dostosowywane do godziny na serwerze czasu. Ułatwia to utrzymanie dokładnego wskazania czasu w komputerze. Ustawienia zegara są zwykle aktualizowane raz na tydzień, zaś aby możliwe było wykonanie synchronizacji, komputer musi być połączony z Internetem.

Uwaga

 • Jeżeli komputer należy do domeny, jego zegar nie może być automatycznie synchronizowany z internetowym serwerem czasu.

 1. Otwórz okno Data i godzina, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Zegar, język i region, a następnie pozycję Data i godzina.

 2. Kliknij kartę Czas z Internetu, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok opcji Synchronizuj z internetowym serwerem czasu, wybierz serwer czasu, a następnie kliknij przycisk OK.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?