Konfigurowanie sieci typu komputer-komputer (ad hoc)


Sieć ad hoc to tymczasowe połączenie między komputerami i urządzeniami, nawiązane w określonym celu, takim jak udostępnianie dokumentów podczas spotkania lub granie w gry komputerowe dla wielu graczy. Połączenie internetowe można doraźnie udostępniać innym osobom przez sieć, dzięki czemu te osoby nie będą musiały konfigurować własnych połączeń internetowych. Sieci ad hoc mogą być tylko bezprzewodowe, więc w komputerze musi być zainstalowana bezprzewodowa karta sieciowa, aby można było utworzyć sieć ad hoc lub przyłączyć się do niej.

 1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania.

 2. Kliknij opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.

 3. Kliknij opcję Skonfiguruj bezprzewodową sieć ad hoc (typu komputer-komputer), kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.

Uwagi

 • Jeśli co najmniej jeden z komputerów w sieci należy do domeny, w celu wyświetlania elementów udostępnionych i uzyskiwania dostępu do nich każda osoba korzystająca z sieci będzie musiała mieć konto użytkownika na tym komputerze.

 • Jeśli komputery w sieci nie należą do domeny, ale od osób uzyskujących dostęp do elementów udostępnionych powinno być wymagane posiadanie konta użytkownika na komputerze, należy w aplecie Zaawansowane ustawienia udostępniania włączyć udostępnianie chronione hasłem.

  Włączanie udostępniania chronionego hasłem

  1. Otwórz okno Zaawansowane ustawienia udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz sieć, kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania, a następnie w okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

  2. Kliknij cudzysłów ostrokątny Obraz ikony cudzysłowu ostrokątnego, aby rozwinąć bieżący profil sieci.
  3. Jeśli udostępnianie chronione hasłem jest wyłączone, kliknij opcję Włącz udostępnianie chronione hasłem, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 • Sieć ad hoc jest automatycznie usuwana, gdy wszyscy użytkownicy się odłączą lub gdy osoba, która skonfigurowała sieć, odłączy się i opuści zasięg innych użytkowników sieci, chyba że podczas jej tworzenia wybrano opcję, aby była to sieć trwała.

 • W przypadku udostępniania połączenia internetowego usługa Udostępnianie połączenia internetowego zostanie wyłączona, jeśli: użytkownik odłączy się od sieci ad hoc; użytkownik utworzy nową sieć ad hoc, nie odłączając się od starej sieci, dla której włączono udostępnianie połączenia internetowego; lub użytkownik wyloguje się, a następnie zaloguje z powrotem (nie odłączając się od sieci ad hoc).

 • Jeśli użytkownik skonfiguruje sieć ad hoc i udostępni połączenie internetowe, a następnie ktoś zaloguje się na komputerze użytkownika, używając funkcji szybkiego przełączania użytkowników, połączenie internetowe dalej będzie udostępniane, nawet jeśli udostępnianie go tej osobie nie było zamierzone.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?