Zmienianie programów domyślnych za pomocą funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne


Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

Przy użyciu funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne można określić programy domyślne, których system Windows ma używać do wykonywania typowych działań, takich jak przeglądanie sieci Web czy wysyłanie poczty e-mail. Można również określić, które programy mają być dostępne w menu Start, na pulpicie oraz w innych lokalizacjach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest funkcja Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne?

Opcje ustawione w oknie dialogowym Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne dotyczą wszystkich osób korzystających z danego komputera. Aby skonfigurować ustawienia domyślne dla określonych użytkowników, zobacz Zmienianie programów domyślnie używanych w systemie Windows.

  1. Otwórz okno Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne, klikając przycisk StartObraz przycisku Start i polecenie Programy domyślne, a następnie pozycję Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Aby określić programy domyślne na potrzeby działań, takich jak przeglądanie Internetu czy wysyłanie poczty e-mail na tym komputerze, wybierz jedną z poniższych konfiguracji, rozwiń ją, wybierz odpowiednie opcje (jeśli są dostępne), a następnie kliknij przycisk OK.

Pozycja do zaznaczenia Czynność
Pozycja do zaznaczenia

Producent komputera

Czynność

Przywracanie ustawień wybranych przez producenta danego komputera. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy producent komputera zainstalował tę wersję systemu Windows na komputerze użytkownika i określił odpowiednie ustawienia dla funkcji Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.

Pozycja do zaznaczenia

Microsoft‌Windows

Czynność

Po zaznaczeniu tej opcji programy dostarczone z systemem Windows będą używane jako programy domyślne. Programy firmy Microsoft będą używane jako domyślne, ale nadal będzie można uzyskać dostęp do wszystkich programów zainstalowanych na komputerze.

Pozycja do zaznaczenia

Inne niż firmy Microsoft

Czynność

Domyślnie będą używane zainstalowane na tym komputerze programy inne niż programy firmy Microsoft. Po wybraniu tej opcji dostęp do określonych programów systemu Microsoft‌Windows zostanie usunięty. W każdej chwili można jednak przywrócić dostęp do programów firmy Microsoft, zmieniając wartość ustawienia na Niestandardowe.

Pozycja do zaznaczenia

Niestandardowe

Czynność

Domyślnie będą używane zarówno programy innych producentów niż firma Microsoft, jak i programy systemu Microsoft‌Windows. Konfiguracja niestandardowa pozwala na określenie programów domyślnych dla poszczególnych działań. Jeśli program nie ma być widoczny w menu Start, na pulpicie lub w innych lokalizacjach, w których programy są zazwyczaj wyświetlane, należy wyczyścić pole wyboru Włącz dostęp do tego programu obok nazwy programu.

Uwagi

  • Opcja Niestandardowe jest zawsze zaznaczona domyślnie. Wszystkie opcje wymienione w konfiguracjach Producent komputera (jeśli jest dostępna), Microsoft‌Windows oraz Inne niż firmy Microsoft są dostępne w sekcji Niestandardowe.

  • Jeśli w sekcji Niestandardowe zostanie wybrana opcja Użyj moich bieżących ustawień, nadal będzie używany bieżący program domyślny dla określonej kategorii.

  • Producenci oprogramowania określają sposób, w jaki ich produkty współdziałają z tą funkcją. Ikony niektórych programów innych niż programy firmy Microsoft mogą nadal być wyświetlane w menu Start i w innych miejscach, nawet jeśli pole wyboru Włącz dostęp do tego programu zostało wyczyszczone.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne - często zadawane pytania.