Konfigurowanie funkcji rozpoznawania mowy


Można sterować komputerem za pomocą głosu. Można wypowiadać polecenia, na które komputer zareaguje, i dyktować tekst. Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach narzędzia Rozpoznawanie mowy w systemie Windows, zobacz temat Co można zrobić za pomocą narzędzia Rozpoznawanie mowy?

Przed rozpoczęciem korzystania z rozpoznawania mowy należy skonfigurować komputer do pracy z narzędziem Rozpoznawanie mowy w systemie Windows. Konfigurowanie narzędzia Rozpoznawanie mowy składa się z trzech kroków: skonfigurować mikrofon, nauczyć się mówić do komputera i przeszkolić komputer do rozumienia mowy użytkownika.

Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy mikrofon jest podłączony do komputera.

Pokaż wszystkie

Konfigurowanie mikrofonu

 1. Otwórz okno Narzędzie Rozpoznawanie mowy, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Narzędzie Rozpoznawanie mowy.

 2. Kliknij przycisk Konfiguruj mikrofon.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

 • Poprawność rozpoznawania mowy jest bezpośrednio uzależniona od jakości używanego mikrofonu. Dwa najczęściej spotykane typy mikrofonów używane do rozpoznawania mowy to mikrofon zestawu słuchawkowego i mikrofon stacjonarny. Do pracy z rozpoznawaniem mowy lepiej nadają się mikrofony zestawów słuchawkowych, ponieważ są mniej podatne na przechwytywanie dodatkowych dźwięków tła.

Nauka mówienia do komputera

System Windows jest dostarczany wraz z samouczkiem ułatwiającym naukę poleceń używanych przez narzędzie Rozpoznawanie mowy. Praca z samouczkiem wymaga około 30 minut. Wykonaj następujące czynności, aby uruchomić samouczek:

 1. Otwórz okno Narzędzie Rozpoznawanie mowy, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Narzędzie Rozpoznawanie mowy.

 2. Kliknij polecenie Użyj samouczka mowy.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami samouczka narzędzia Rozpoznawanie mowy.

Szkolenie komputera w celu rozpoznawania mowy

Narzędzie Rozpoznawanie mowy używa unikatowego profilu głosowego w celu rozpoznawania głosu użytkownika i wypowiadanych przez niego poleceń. W trakcie używania narzędzia Rozpoznawanie mowy profil głosowy staje się coraz bardziej dokładny, co pomaga komputerowi w zrozumieniu użytkownika.

 1. Otwórz okno Narzędzie Rozpoznawanie mowy, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Narzędzie Rozpoznawanie mowy.

 2. Kliknij przycisk Przeszkol komputer do lepszego rozumienia użytkownika.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

 • Rozpoznawanie mowy jest dostępne tylko w następujących językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, japońskim, chińskim uproszczonym i chińskim tradycyjnym.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?