Proces konfigurowania routera bezprzewodowego obejmuje cztery główne kroki:

Pokaż wszystkie

1. Uzyskiwanie odpowiedniego sprzętu

Aby można było skonfigurować sieć bezprzewodową i nawiązać za jej pośrednictwem połączenie z Internetem, wymagany jest następujący sprzęt:

 • Router bezprzewodowy.

 • Komputer wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej.

 • Komputer wyposażony w kartę sieci przewodowej. (Karta sieci przewodowej jest używana tylko w trakcie konfiguracji i może ona być zainstalowana na tym samym komputerze co karta sieci bezprzewodowej).

 • Kabel sieciowy (Ethernet).

2. Konfigurowanie routera

Jeśli na routerze jest widoczne logo systemu Windows lub hasło „Zgodne z systemem Windows”, urządzenie można skonfigurować automatycznie za pomocą najnowszej wersji funkcji Połącz teraz w systemie Windows (WCN) w systemie Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 7 lub Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2.

Aby automatycznie skonfigurować router

 1. Rozpakuj router i podłącz go do źródła zasilania. Ze względu na użycie funkcji Połącz teraz w systemie Windows fizyczne podłączenie routera do komputera nie jest wymagane.

 2. Połącz się z siecią, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu, naciskając pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), a następnie naciskając lub klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej). Naciśnij lub kliknij sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Połącz.

 3. Naciśnij lub kliknij sieć domyślną routera oznaczoną nazwą producenta.

 4. Naciśnij lub kliknij sieć, z którą chcesz się połączyć, naciśnij lub kliknij przycisk Połącz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli funkcja Połącz teraz w systemie Windows jest niedostępna, można skorzystać z instalacyjnego dysku CD ułatwiającego konfigurację sieci bezprzewodowej, który jest dostarczany z większością routerów. Zapoznaj się z informacjami dostarczonymi z routerem.

Jeśli funkcja Połącz teraz w systemie Windows jest niedostępna i nie dostarczono instalacyjnego dysku CD, można ręcznie skonfigurować router.

Aby ręcznie skonfigurować router

 1. Rozpakuj router i podłącz go do źródła zasilania.

 2. Podłącz jeden koniec kabla sieciowego do karty sieci przewodowej w komputerze, a drugi koniec do portu sieci lokalnej routera bezprzewodowego (do dowolnego portu innego niż „Internet”, „WAN” i „uplink”).

  Ilustracja: porty znajdujące się z tyłu routera
  Porty znajdujące się z tyłu routera
 3. Otwórz przeglądarkę sieci Web i wprowadź adres strony sieci Web konfiguracji routera. W przypadku większości routerów adres strony sieci Web konfiguracji to http://192.168.0.1 lub http://192.168.1.1.

  Zaloguj się na stronie konfiguracji, używając nazwy użytkownika i hasła podanych w dokumentacji routera. Jeśli nie możesz znaleźć nazwy użytkownika i hasła, a masz dostęp do Internetu na innym komputerze, możesz wyszukać w Internecie witrynę producenta routera w sieci Web, aby uzyskać dodatkowe informacje.

 4. Skonfiguruj poniższe ustawienia, korzystając z informacji dostarczonych z routerem.

  • Wybierz nazwę dla sieci bezprzewodowej.

  • Wybierz rodzaj szyfrowania (WPA, WPA2 lub WEP), którego chcesz użyć w celu zabezpieczenia sieci, i włącz je.

   Dobrym rozwiązaniem jest użycie szyfrowania WPA2. Nie zalecamy stosowania protokołu WEP, będącego wcześniejszą formą szyfrowania. Bezpieczniej jest stosować protokół WPA lub WPA2. Jeśli mimo próby zastosowania protokołu WPA lub WPA2 okaże się, że ta metoda nie działa, zalecamy wymianę karty sieciowej na model, który obsługuje protokół WPA lub WPA2.

  • Wybierz klucz zabezpieczeń lub hasło, za pomocą którego można połączyć się z siecią bezprzewodową.

  • Zmień domyślne hasło administracyjne routera, aby inne osoby nie mogły uzyskać dostępu do sieci.

3. Łączenie routera z Internetem

Połączenie routera z Internetem umożliwia wszystkim użytkownikom w sieci korzystanie z połączenia internetowego.

Wymagane czynności mogą się różnić w zależności od posiadanych urządzeń.

Pokaż wszystkie

Aby podłączyć jedno urządzenie (modemo-router)

Ilustracja podłączonego modemo-routera
Podłączony modemo-router
 1. Podłącz kabel zasilający urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej.

 2. Podłącz jeden koniec przewodu lub kabla telefonicznego do portu sieci rozległej (WAN) urządzenia, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda ściennego. (Uwaga do użytkowników połączeń DSL: nie należy korzystać z filtru DSL linii telefonicznej).

 3. Podłącz jeden koniec kabla sieciowego do portu sieci lokalnej (LAN) urządzenia, a następnie podłącz drugi koniec do portu sieciowego komputera. (W przypadku połączenia bezprzewodowego pomiń ten krok).

 4. Uruchom (lub uruchom ponownie) komputer.

Aby podłączyć dwa urządzenia (osobny modem i router)

Ilustracja: podłączony modem i router
Podłączony modem z routerem
 1. Podłącz kabel zasilający modemu do gniazdka sieci elektrycznej.

 2. Podłącz jeden koniec przewodu lub kabla telefonicznego do modemu, a drugi do gniazda ściennego. (Uwaga do użytkowników połączeń DSL: nie należy korzystać z filtru DSL linii telefonicznej).

 3. Podłącz jeden koniec kabla sieciowego do modemu, a następnie podłącz drugi koniec do portu sieci rozległej (WAN) routera.

 4. Podłącz router do gniazdka sieci elektrycznej.

 5. Podłącz jeden koniec kabla sieciowego do portu sieci lokalnej (LAN) routera, a drugi do portu sieciowego komputera, który ma łączyć się z Internetem. (W przypadku połączenia bezprzewodowego pomiń ten krok).

 6. Uruchom (lub uruchom ponownie) komputer.

4. Łączenie komputerów z siecią

Pierwotny komputer można pozostawić połączony przewodowo z routerem lub skorzystać z połączenia bezprzewodowego. Poniżej wyjaśniono, jak połączyć inne komputery z siecią.

Aby połączyć inne komputery z siecią

 1. Zaloguj się do komputera, który chcesz połączyć z siecią.

 2. Połącz się z siecią, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu, naciskając pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę i kliknij panel Ustawienia), a następnie naciskając lub klikając ikonę sieci (Ikona sieci bezprzewodowej lub Ikona sieci przewodowej). Naciśnij lub kliknij sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Połącz.

 3. Wybierz sieć bezprzewodową z wyświetlonej listy, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Połącz.

  Ostrzeżenie

  • O ile to możliwe, należy zawsze łączyć się z siecią bezprzewodową z zabezpieczeniami. W przypadku łączenia się z siecią bez zabezpieczeń pamiętaj o tym, że osoba z odpowiednimi narzędziami może zobaczyć wszystko, co robisz, na przykład odwiedzane witryny sieci Web, używane dokumenty oraz nazwy użytkownika i hasła.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli router obsługuje funkcję Połącz teraz w systemie Windows (WCN) lub protokół Wi-Fi Protected Setup (WPS) oraz znajduje się na nim przycisk polecenia, naciśnij ten przycisk i poczekaj kilka sekund, aż router automatycznie doda komputer do sieci. W tym przypadku nie trzeba wprowadzać klucza zabezpieczeń czy hasła.

  • W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź klucz zabezpieczeń lub hasło, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?