Zanim rozpoczniesz: Aby zdecydować, jakiego typu sieć należy skonfigurować, i uzyskać informacje dotyczące wymaganego sprzętu i kabli, zobacz temat Co jest potrzebne do zainstalowania sieci domowej. Ten temat zawiera informacje o różnych typach sieci (znanych też jako technologie sieciowe) oraz wymaganiach sprzętowych dla poszczególnych typów sieci. Aby dowiedzieć się więcej na temat ogólnego procesu konfigurowania sieci, zobacz temat Rozpocznij tutaj, aby skonfigurować sieć domową w systemie Windows 7.

Po sprawdzeniu, jaki typ sieci będzie odpowiedni, oraz zaopatrzeniu się w odpowiedni sprzęt, można wykonać cztery kolejne kroki:

 1. Instalowanie potrzebnego sprzętu.

 2. Konfigurowanie połączenia internetowego (opcjonalnie).

 3. Podłączenie komputerów.

 4. Uruchom kreatora Konfigurowanie sieci (tylko w przypadku sieci bezprzewodowej)

Każdy z tych kroków opisano szczegółowo w dalszej części artykułu.

Rozpocznij od skonfigurowania tylko jednego komputera, aby upewnić się, że sieć pracuje, po czym spróbuj dodać kolejne komputery lub urządzenia.

Uwaga

 • Informacje zawarte w tym artykule są przeznaczone są dla osób, które mają połączenie szerokopasmowe (zwykle DSL, kablowe lub optyczne - światłowodowe) z Internetem, nie zaś połączenie telefoniczne. Do skonfigurowania sieci nie jest jednak potrzebne połączenie z Internetem.

Instalowanie sprzętu

Zainstaluj karty sieciowe w każdym komputerze, który tego wymaga, lub podłącz je do komputerów. (Zgodnie z instrukcjami instalowania znajdującymi się w informacjach dołączonych do każdej karty.)

Konfigurowanie lub weryfikowanie połączenia internetowego (opcjonalnie)

Połączenie internetowe nie jest konieczne do zainstalowania sieci, chociaż większość osób chce używać sieci do udostępniania połączenia internetowego. Do zainstalowania połączenia internetowego potrzebny jest kabel lub modem DSL oraz konto u usługodawcy internetowego (ISP). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co jest potrzebne do połączenia się z Internetem?

Jeśli połączenie internetowe już istnieje, wystarczy sprawdzić, czy działa. W tym celu należy otworzyć przeglądarkę sieci web i przejść do witryny sieci web, której użytkownik zwykle nie odwiedza. (W wypadku przejścia do często odwiedzanej witryny niektóre jej strony mogą być przechowywane na komputerze i będą wyświetlane poprawnie nawet jeśli połączenie jest niesprawne.) Jeśli witryna sieci web zostanie otwarta i nie pojawią się żadne komunikaty o błędach, połączenie funkcjonuje poprawnie.

Aby udostępnić połączenie internetowe

Jedno połączenie internetowe można udostępnić dwóm lub większej liczbie komputerów w sieci. W tym celu można albo użyć urządzenia pośredniczącego, które jest umieszczone pomiędzy łączem internetowym a komputerem, albo skonfigurować funkcję Udostępnianie połączenia internetowego (ICS). Usługodawca internetowy może pobrać opłatę za korzystanie z jednego połączenia internetowego przez wiele komputerów. Poproś usługodawcę internetowego o informacje na ten temat.

Używanie urządzenia pośredniczącego. W celu udostępnienia połączenia internetowego można użyć routera lub połączenia routera z modemem. Jeśli używasz routera, podłącz go zarówno do modemu, jak i do komputera z połączeniem internetowym, a następnie ponownie sprawdź połączenie internetowe. Informacje dołączone do routera powinny zawierać instrukcje podłączania. Jeśli używasz połączenia routera i modemu, należy podłączyć takie urządzenie do dowolnego komputera. Szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania można znaleźć w informacjach dołączonych do urządzenia.

Uwaga

 • Router i modem muszą być włączone, aby połączenia internetowego można było używać na dowolnym komputerze w sieci.

Konfigurowanie udostępniania połączenia internetowego. Jeśli połączenie internetowe ma być udostępniane bez użycia routera, można skonfigurować udostępnianie połączenia internetowego na komputerze dołączonym do modemu. Komputer ten powinien mieć dwie karty sieciowe: jedną do połączenia z modemem, a drugą do połączenia z innym komputerem.

Podłączanie komputerów

Istnieje kilka metod podłączania komputerów: konfiguracja zależy od typu kart sieciowych, modemu i dostępnego połączenia internetowego. Zależy ona również od tego, czy połączenie internetowe ma być udostępnione wszystkim komputerom w sieci. Poniższe sekcje krótko opisują niektóre metody połączenia.

Pokaż wszystkie

Sieci Ethernet

Potrzebny jest koncentrator, przełącznik lub router służący do połączenia komputerów używających łączy Ethernet. (Informacje o wszystkich typach sprzętu zawiera temat Jaka jest różnica między routerami, koncentratorami, przełącznikami i punktami dostępu?)

Do udostępnienia połączenia internetowego niezbędny jest router. Należy podłączyć router do komputera podłączonego do modemu (o ile nie został podłączony wcześniej).

Ilustracja przedstawiająca sieć Ethernet z routerem przewodowym i udostępnionym połączeniem internetowym
Sieć Ethernet z routerem przewodowym i udostępnionym połączeniem internetowym

Jeśli dom lub biuro jest wyposażone w łącza sieci Ethernet, komputery należy zainstalować w pomieszczeniach wyposażonych w gniazda sieci Ethernet, po czym podłączyć je bezpośrednio do gniazd sieci Ethernet.

Ilustracja przedstawiająca sieć Ethernet w domu z wbudowanymi kablami Ethernet
Sieć Ethernet wykorzystująca wbudowane kable sieci Ethernet

Sieci bezprzewodowe

W przypadku sieci bezprzewodowej uruchom kreatora Konfigurowanie sieci (patrz niżej) na komputerze podłączonym do routera. Kreator prowadzi użytkownika przez proces dodawania kolejnych komputerów i urządzeń do sieci.

Ilustracja przedstawiająca sieć bezprzewodową z udostępnionym połączeniem internetowym
Sieć bezprzewodowa z udostępnionym połączeniem internetowym

Sieci HomePNA

W przypadku sieci HomePNA potrzebna jest karta sieciowa HomePNA (zazwyczaj zewnętrzna) w każdym komputerze oraz gniazdko telefoniczne w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z kartami sieciowymi HomePNA.

Sieci Powerline

W przypadku sieci Powerline potrzebna jest karta sieciowa Powerline (zazwyczaj zewnętrzna) w każdym komputerze oraz gniazdko elektryczne w każdym pomieszczeniu, w którym znajduje się komputer. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z kartami sieciowymi Powerline.

Należy włączyć wszystkie komputery i urządzenia, np. drukarki, które mają należeć do sieci. W przypadku sieci przewodowej (Ethernet, HomePNA lub Powerline) sieć powinna być już zainstalowana i gotowa do użytku. Należy wykonać test sieci (zobacz poniżej) w celu upewnienia się, że wszystkie komputery i urządzenia są prawidłowo podłączone.

Uruchamianie kreatora Konfigurowanie sieci

Jeśli używasz sieci przewodowej, połączenie zostanie nawiązane natychmiast po podłączeniu kabli sieci Ethernet. Jeśli używasz sieci bezprzewodowej, uruchom kreatora Konfigurowanie sieci na komputerze podłączonym do routera.

 • Otwórz okno Skonfiguruj sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania, pozycję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć i pozycję Skonfiguruj nową sieć.

  Kreator prowadzi użytkownika przez proces dodawania kolejnych komputerów i urządzeń do sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie urządzenia lub komputera do sieci.

Włączanie udostępniania w sieci

Jeśli chcesz udostępniać w sieci pliki i drukarki, upewnij się, że typ lokalizacji sieciowej jest ustawiony na Dom lub Praca oraz że jest włączone odnajdowanie sieci i udostępnianie plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Wybieranie lokalizacji sieciowej i Włączanie lub wyłączanie odnajdowania sieci.

Testowanie sieci

Zaleca się wykonanie testu sieci w celu upewnienia się, że wszystkie komputery i urządzenia są prawidłowo podłączone i funkcjonują poprawnie. Aby wykonać test sieci, na każdym komputerze należy wykonać następujące czynności:

 • Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij swoją nazwę użytkownika, a następnie w lewym okienku kliknij pozycję Sieć.

Powinny być widoczne ikony aktualnie używanego komputera oraz wszystkich innych komputerów i drukarek udostępnianych w sieci.

Uwaga

 • Jeśli w folderze Sieć nie widać ikon, może to oznaczać, że odnajdowanie sieci i udostępnianie plików jest wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Włączanie lub wyłączanie odnajdowania sieci.

 • W przypadku komputerów, na których działają wcześniejsze wersje systemu Windows, wyświetlenie ich w folderze Sieć może zająć kilka minut.

Zmienianie ustawień protokołu TCP/IP

Jeśli wymagane jest dostosowanie ustawień protokołu TCP/IP dla sieci, zobacz temat Zmienianie ustawień protokołu TCP/IP.

Podłączanie przenośnego komputera służbowego do sieci domowej

Aby uzyskać informacje o używaniu służbowego komputera przenośnego w sieci domowej, zobacz temat Przełączanie między siecią domową i siecią w miejscu pracy.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?