Konfigurowanie sieci bezprzewodowej


Wyobraź sobie, że siedzisz w salonie na kanapie, przeglądając witryny sieci Web, że odpoczywając wieczorem w łóżku rozmawiasz z przyjaciółmi na czacie lub że wysyłasz z komputera w kuchni dokumenty na drukarkę w domowym biurze. Sieć bezprzewodowa zapewnia wyjątkową elastyczność i jest przy tym łatwiejsza do skonfigurowania niż się wydaje. W tym artykule przedstawiono kroki umożliwiające skonfigurowanie sieci bezprzewodowej i rozpoczęcie korzystania z niej.

Zdobycie odpowiedniego sprzętu

Do skonfigurowania sieci bezprzewodowej będą potrzebne następujące elementy:

Pokaż wszystkie

Szerokopasmowe połączenie z Internetem i modem

Szerokopasmowe połączenie z Internetem jest połączeniem szybkim - w przeciwieństwie do połączenia telefonicznego, które jest wolniejsze i niewystarczające do obsługi sieci bezprzewodowej. Cyfrowa linia abonencka (Digital Subscriber Line - DSL) i połączenie kablowe to dwa najpopularniejsze typy szerokopasmowych połączeń internetowych. Połączenie szerokopasmowe można uzyskać, kontaktując się z usługodawcą internetowym (ISP). Zwykle usługodawcami, którzy dostarczają połączenia DSL, są operatorzy telefoniczni, a usługodawcami dostarczającymi połączenia kablowe są operatorzy telewizji kablowej. Usługodawcy internetowi często dostarczają modemy szerokopasmowe, a nawet je instalują. Niektórzy usługodawcy oferują także urządzenia wielofunkcyjne składające się z modemu i routera bezprzewodowego. Można je także kupić w sklepach ze sprzętem komputerowym lub elektronicznym.

Ilustracja modemu kablowego i DSL
Typowy modem kablowy (po lewej) i modem DSL (po prawej)

Router bezprzewodowy

Router przesyła informacje między siecią użytkownika a Internetem. Używając routera bezprzewodowego, można połączyć komputery z siecią za pomocą sygnałów radiowych zamiast połączeń kablowych. Istnieją różne typy technologii sieci bezprzewodowych, w tym technologie 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n. Zalecamy użycie routera obsługującego technologię 802.11g lub 802.11n, ponieważ zapewniają one dużą szybkość i wysoki poziom sygnału sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących technologii sieci bezprzewodowych, zobacz temat Sieć bezprzewodowa: często zadawane pytania.

Ilustracja routera bezprzewodowego
Typowy router bezprzewodowy

Karty sieci bezprzewodowej

Karta sieciowa to urządzenie służące do połączenia komputera z siecią. Aby połączyć komputer przenośny lub stacjonarny z siecią bezprzewodową, należy go wyposażyć w kartę sieci bezprzewodowej. Większość komputerów przenośnych (i wiele komputerów stacjonarnych) jest dostarczana z już zainstalowanymi kartami sieci bezprzewodowej. Jeżeli komputer jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze System klikając pozycję Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Karty sieciowe.

 3. Wyszukaj kartę sieciową zawierającą w nazwie wyraz „wireless”.

Obraz Menedżera urządzeń z widoczną kartą sieci bezprzewodowej
Menedżer urządzeń z wyświetloną kartą sieci bezprzewodowej

Jeżeli konieczne jest zainstalowanie w komputerze karty sieci bezprzewodowej, można ją kupić w sklepie ze sprzętem elektronicznym lub komputerowym i zainstalować samodzielnie. Karty ze złączem uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) są wygodnym rozwiązaniem, ponieważ są małe, łatwe w instalacji i mogą być przenoszone między różnymi komputerami. Należy się upewnić, że karty są tego samego typu co router bezprzewodowy. Typ karty jest zwykle podany na opakowaniu i oznaczony literą, taką jak G lub A.

Ilustracja kart USB sieci bezprzewodowej
Typowe karty USB sieci bezprzewodowej

Konfigurowanie modemu i połączenia z Internetem

Po skompletowaniu wyposażenia konieczne jest skonfigurowanie modemu i połączenia z Internetem. Jeśli modem nie został skonfigurowany przez usługodawcę internetowego (ISP), należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z modemem, aby połączyć go z komputerem i Internetem. W przypadku korzystania z cyfrowej linii abonenckiej (DSL) należy podłączyć modem do gniazdka telefonicznego. W przypadku korzystania z połączenia kablowego należy podłączyć modem do gniazdka telewizji kablowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie połączenia szerokopasmowego (DSL lub kablowego).

Umieszczenie routera bezprzewodowego

Router bezprzewodowy należy ustawić w miejscu, w którym będzie odbierał najsilniejszy sygnał z najmniejszą ilością zakłóceń. W celu uzyskania najlepszych efektów należy się kierować poniższymi wskazówkami:

 • Umieść router w centralnym miejscu. Router należy umieścić jak najbliżej środka domu, aby zwiększyć siłę sygnału sieci bezprzewodowej na obszarze całego domu.

 • Należy umieścić router dala od podłogi, ścian i obiektów metalowych, takich jak metalowe szafki. Im mniej przeszkód fizycznych znajdzie się między komputerem a routerem, tym większe jest prawdopodobieństwo korzystania z pełnej siły sygnału routera.

 • Należy zmniejszyć zakłócenia. Urządzenia sieci 802.11g działają na częstotliwości radiowej 2,4 GHz. Na tej samej częstotliwości działa większość kuchenek mikrofalowych i wiele telefonów bezprzewodowych. Włączenie kuchenki mikrofalowej lub nawiązanie połączenia przez telefon bezprzewodowy może spowodować tymczasowe zakłócenie sygnału sieci bezprzewodowej. Większości tych problemów można uniknąć, używając telefonu bezprzewodowego działającego na wyższej częstotliwości, takiej jak 5,8 GHz.

Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej

Bezpieczeństwo jest ważne zawsze. W przypadku sieci bezprzewodowej jest ono szczególnie ważne, ponieważ sygnał sieci może być dostępny poza granicami domu. Jeżeli sieć nie zostanie zabezpieczona, osoby używające komputerów w pobliżu będą mogły uzyskać dostęp do informacji znajdujących się na komputerach podłączonych do sieci i będą mogły używać połączenia z Internetem do przeglądania sieci Web. Aby zabezpieczyć sieć, należy wykonać następujące czynności:

 • Zabezpiecz router, zmieniając domyślną nazwę użytkownika i domyślne hasło. Większość producentów routerów stosuje w routerach domyślną nazwę użytkownika i domyślne hasło oraz domyślną nazwę sieci. Niektóre osoby mogą wykorzystać te informacje do uzyskania dostępu do routera bez wiedzy użytkownika. Aby tego uniknąć, należy zmienić domyślną nazwę użytkownika i hasło dla danego routera. Instrukcje można znaleźć w informacjach dołączonych do urządzenia.

 • Skonfiguruj klucz zabezpieczeń dla sieci. Podobnie jak szafki z dokumentami są zamykane na klucz, a sejfy są zabezpieczone kombinacjami, sieci bezprzewodowe mają klucz zabezpieczeń sieciowych, ułatwiający zabezpieczenie ich przed nieautoryzowanym dostępem. Aby skonfigurować klucz zabezpieczeń sieciowych, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Otwórz Centrum sieci i udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania.

  2. Kliknij opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.

  3. Kliknij opcję Skonfiguruj nową sieć, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator poprowadzi użytkownika przez proces tworzenia nazwy sieci i klucza zabezpieczeń. Jeśli router obsługuje zabezpieczenia Wi-Fi Protected Access (WPA lub WPA2), kreator przyjmie je jako domyślne. Zaleca się użycie zabezpieczeń WPA2, jeśli to możliwe, ponieważ zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa niż zabezpieczenia WPA i Wired Equivalent Privacy (WEP). W przypadku zabezpieczeń WPA2 i WPA można także używać hasła w postaci frazy kodującej, dzięki czemu nie jest konieczne pamiętanie tajemniczej sekwencji liter i cyfr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Różne metody zabezpieczania sieci bezprzewodowych

Obraz kreatora Konfigurowanie routera lub punktu dostępu
Tworzenie klucza zabezpieczeń sieciowych
 • Zanotuj klucz zabezpieczeń i schowaj tę notatkę w bezpiecznym miejscu. Klucz zabezpieczeń można ponadto zapisać na dysku flash USB, postępując według instrukcji podawanych w kreatorze.

 • Używaj zapory. Zapora jest rozwiązaniem sprzętowym lub programowym, które pomaga chronić komputer przed hakerami i złośliwym oprogramowaniem. Uruchomienie zapory na każdym komputerze w sieci pomaga zabezpieczyć się przed rozprzestrzenianiem w sieci złośliwego oprogramowania oraz zapewnić ochronę komputerów podczas korzystania z Internetu. Zapora systemu Windows jest dołączona do tej wersji systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zapora: często zadawane pytania.

Dodawanie komputerów do sieci

Aby połączyć komputer przenośny lub komputer stacjonarny z siecią bezprzewodową, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Otwórz okno Łączenie z siecią, klikając ikonę sieci (Obraz ikony sieci bezprzewodowej lub Obraz ikony sieci przewodowej) w obszarze powiadomień.

 2. Na liście sieci kliknij sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Połącz.

 3. Wprowadź klucz zabezpieczeń. Można wpisać klucz zabezpieczeń lub włożyć do portu USB komputera dysk flash USB zawierający klucz zabezpieczeń.

Udostępnianie plików i drukarek

Większość osób potrzebuje sieci bezprzewodowej do uzyskiwania dostępu do Internetu z dowolnego miejsca w domu, ale chce też korzystać ze swobody bezprzewodowego uzyskiwania dostępu do plików i drukarek.

Pokaż wszystkie

Udostępnianie plików

Najprostsza metoda udostępnienia plików w sieci polega na skonfigurowaniu udostępniania w ramach grupy domowej. Jeśli nie ma grupy domowej, pliki można udostępnić przez umieszczenie ich w jednym z folderów publicznych. Plik lub folder umieszczony w folderze publicznym jest automatycznie udostępniony osobom podłączonym do sieci. Aby włączyć udostępnianie folderu publicznego, należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz okno Zaawansowane ustawienia udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz sieć, kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania, a następnie w okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

 2. Kliknij cudzysłów ostrokątny Obraz ikony cudzysłowu ostrokątnego, aby rozwinąć bieżący profil sieci.
 3. W obszarze Udostępnianie folderu publicznego kliknij jedną z następujących opcji:

  • Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła odczytywać i zapisywać pliki znajdujące się w folderach publicznych

  • Wyłącz udostępnianie folderów publicznych (osoby zalogowane do tego komputera wciąż będą mogły uzyskać dostęp do tych folderów)

 4. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Poprzednie kroki należy powtórzyć na każdym komputerze, na którym mają być udostępniane pliki.

  Aby udostępnić pliki, należy je zapisać w folderze publicznym na komputerze lub skopiować do tego folderu. Na każdy typ biblioteki (Dokumenty, Muzyka, Wideo i Obrazy) przypada jeden folder publiczny. Te foldery są udostępniane każdej osobie mającej konto użytkownika na danym komputerze. Na przykład, aby otworzyć folder Dokumenty publiczne:

  1. Otwórz bibliotekę Dokumenty, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Dokumenty.

  2. W okienku nawigacji, w obszarze Biblioteki kliknij dwukrotnie opcję Dokumenty, a następnie kliknij dwukrotnie opcję Dokumenty publiczne.

  Obraz folderu Dokumenty publiczne
  Folder Dokumenty publiczne

Udostępnianie drukarki

Jeżeli drukarka jest podłączona do jednego z komputerów, można na niej drukować z dowolnego komputera podłączonego do sieci bezprzewodowej. Najłatwiejszy sposób udostępniania drukarki polega na zaznaczeniu pola wyboru Drukarki podczas konfigurowania grupy domowej. Jeśli nie ma grupy domowej, można wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się na komputerze, do którego jest podłączona drukarka.

 2. Otwórz okno Zaawansowane ustawienia udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz sieć, kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania, a następnie w okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

 3. Kliknij cudzysłów ostrokątny Obraz ikony cudzysłowu ostrokątnego, aby rozwinąć bieżący profil sieci.
 4. W obszarze Udostępnianie plików i drukarek kliknij opcję Włącz udostępnianie plików i drukarek, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwaga

 • Gdy jest włączone udostępnianie chronione hasłem, do uzyskania dostępu do drukarki użytkownicy będą potrzebowali na komputerze konta użytkownika i hasła.

Aby uzyskać dostęp do drukarki z dowolnego komputera w sieci, należy wykonać następujące kroki:

 1. Otwórz okno Sieć, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz centrum, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania kliknij pozycję Wyświetl komputery i urządzenia sieciowe.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę komputera, do którego jest podłączona drukarka.

 3. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki. System Windows automatycznie doda drukarkę do komputera i zainstaluje sterownik drukarki.

Ciesz się swobodą

I to już wszystko - sieć bezprzewodowa jest gotowa do użytku. Możesz wygodnie siedzieć na kanapie lub na tarasie, a jednocześnie przeglądać sieć Web, wysyłać pocztę elektroniczną lub robić zakupy w Internecie.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?