Jeśli do komputera jest podłączona drukarka, można ją udostępnić każdemu w tej samej sieci. Nie ma znaczenia, jakiego typu jest to drukarka, o ile jest zainstalowana na komputerze i podłączona bezpośrednio za pomocą kabla USB lub innego typu kabla drukarkowego. Osoby, którym ma być udostępniana drukarka, będą mogły jej używać do drukowania, o ile najpierw zlokalizują komputer w sieci.

Drukarki, które są bezpośrednio podłączone do sieci, a nie do komputera, są dostępne dla każdego w tej samej sieci. Takie drukarki muszą mieć port sieciowy lub połączenie bezprzewodowe umożliwiające im łączenie się bezpośrednio z siecią.

W tym filmie zaprezentowano sposób udostępniania drukarki (1:20)

Udostępnianie drukarki wymaga wykonania kilku kroków. Najpierw wykonaj poniższe kroki na komputerze, do którego jest podłączona drukarka.

Aby włączyć udostępnianie plików i drukarek

  1. Otwórz okno Zaawansowane ustawienia udostępniania, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz sieć, kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania, a następnie w okienku po lewej stronie kliknij pozycję Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

  2. Kliknij cudzysłów ostrokątny Obraz ikony cudzysłowu ostrokątnego, aby rozwinąć bieżący profil sieci.
  3. Jeśli udostępnianie drukarek jest wyłączone, w obszarze Udostępnianie plików i drukarek zaznacz opcję Włącz udostępnianie plików i drukarek, a następnie kliknij przycisk Zapisz zmiany. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Teraz należy udostępnić samą drukarkę.

Aby udostępnić drukarkę

  1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, którą chcesz udostępnić, a następnie kliknij polecenie Właściwości drukarki.

  3. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie zaznacz pole wyboru Udostępnij tę drukarkę.

Teraz inne osoby w sieci będą mogły łączyć się z tą drukarką. Muszą tylko dodać drukarkę sieciową (udostępnioną) na swoich komputerach.

Aby dodać drukarkę sieciową

  1. Otwórz okno Urządzenia i drukarki, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając w menu Start polecenie Urządzenia i drukarki.

  2. Kliknij łącze Dodaj drukarkę.

  3. Kliknij przycisk Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth, kliknij udostępnianą drukarkę, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby uzyskać więcej informacji o udostępnianiu, zobacz temat Podstawowe informacje dotyczące udostępniania plików.

Aby obejrzeć inny film, zobacz Obraz przycisku OdtwórzVideo: Sharing a printer at home.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?