Pasek zadań znajduje się zwykle u dołu pulpitu. Wygląda następująco:

Obraz paska zadań
Pasek zadań

Można ukryć pasek zadań, aby uzyskać więcej miejsca. Jeżeli pasek zadań jest niewidoczny, być może jest ukryty.

W tym filmie wideo zaprezentowano sposób pokazywania i ukrywania paska zadań (1:04).
Pokaż wszystkie

Aby pokazać pasek zadań

  • Jeżeli pasek zadań jest ukryty, wskaż miejsce, w którym znajdował się ostatnio, aby wyświetlić go ponownie. Jeżeli nie pamiętasz, gdzie znajdował się ostatnio, spróbuj najpierw wskazać dół pulpitu, a następnie - w razie potrzeby - jego boki lub górę. W celu pokazania paska zadań może być konieczne umieszczenie wskaźnika myszy na samym skraju pulpitu.

Aby ukryć pasek zadań

  1. Otwórz okno Właściwości paska zadań i menu Start, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Wygląd i personalizacja, a następnie pozycję Pasek zadań i menu Start.

  2. Na karcie Pasek zadań w obszarze Wygląd paska zadań zaznacz pole wyboru Włącz autoukrywanie paska zadań i kliknij przycisk OK.

    Pasek zadań został ukryty. Można go wyświetlić ponownie - w tym celu należy wskazać myszą miejsce, gdzie ostatnio się znajdował.

Aby wyłączyć autoukrywanie

  1. Otwórz okno Właściwości paska zadań i menu Start, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania i pozycję Wygląd i personalizacja, a następnie pozycję Pasek zadań i menu Start.

  2. Na karcie Pasek zadań w obszarze Wygląd paska zadań wyczyść pole wyboru Włącz autoukrywanie paska zadań i kliknij przycisk OK.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?