Filtr SmartScreen: często zadawane pytania


Poniżej podano odpowiedzi na typowe pytania dotyczące filtru SmartScreen programu Internet Explorer.

Pokaż wszystkie

Co to jest wyłudzanie informacji?

Wyłudzanie informacji w trybie online (ang. „phishing”, wymawiane jak „fishing”) to sposób na oszukiwanie użytkowników komputerów przy użyciu wiadomości e‑mail lub witryny sieci Web w celu uzyskania od nich informacji osobistych lub finansowych. Zazwyczaj próba wyłudzenia w sieci rozpoczyna się od wysłania wiadomości e‑mail, która przypomina korespondencję z zaufanego źródła, takiego jak bank, instytucja wydająca karty kredytowe lub renomowany sprzedawca internetowy. Wiadomość e‑mail kieruje odbiorcę do fałszywej witryny sieci Web, w której jest on proszony o podanie poufnych informacji, takich jak numer konta czy hasło. Informacje te są zazwyczaj używane do kradzieży tożsamości.

Co to jest złośliwe oprogramowanie?

Określenie złośliwe oprogramowanie i kod typu malware dotyczą programów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prywatności przez nielegalne, oszukańcze lub złośliwe działanie. Przykładem złośliwego oprogramowania są wirusy, robaki i konie trojańskie.

Co to jest filtr SmartScreen i jak może pomóc mnie chronić?

Filtr SmartScreen to funkcja dostępna w programie Internet Explorer, która pomaga wykrywać witryny sieci Web wyłudzające informacje. Filtr SmartScreen pomaga również chronić komputer przed instalowaniem złośliwego oprogramowania, które działa w sposób nielegalny, oszukańczy lub złośliwy.

Filtr SmartScreen pomaga chronić komputer na trzy sposoby:

 • Przez działanie w tle podczas przeglądania sieci web, analizowanie stron sieci web i określanie, czy mają one jakiekolwiek cechy charakterystyczne dla podejrzanych stron. W przypadku znalezienia podejrzanych stron sieci Web filtr SmartScreen wyświetla komunikat, umożliwiając użytkownikowi wyrażenie opinii i radząc zachować ostrożność.

 • Filtr SmartScreen sprawdza odwiedzane witryny według aktualizowanej na bieżąco dynamicznej listy zgłaszanych witryn wyłudzających informacje i zawierających złośliwe oprogramowanie. Jeśli filtr SmartScreen znajdzie dopasowanie, wyświetli czerwone ostrzeżenie z informacją, że witryna została zablokowana dla bezpieczeństwa użytkownika.

 • Filtr SmartScreen sprawdza również pliki pobierane z sieci Web za pomocą tej samej dynamicznej listy ze zgłaszanymi witrynami zawierającymi złośliwe oprogramowanie. Jeśli filtr SmartScreen znajdzie dopasowanie, wyświetli czerwone ostrzeżenie z informacją, że pobieranie zostało zablokowane dla bezpieczeństwa użytkownika.

Używanie filtru SmartScreen jest objęte Umową serwisową firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Umowę serwisową firmy Microsoft w trybie online.

Co oznacza komunikat z pytaniem: „Czy próbujesz odwiedzić tę witrynę?”

Program Internet Explorer wyświetla ten komunikat, kiedy podejrzana witryna sieci Web ma kilka typowych cech charakterystycznych dla niebezpiecznej witryny, ale nie znajduje się na liście zgłoszonych niebezpiecznych witryn. Witryna sieci web może być wiarygodna, ale należy zachować ostrożność przy wprowadzaniu informacji osobistych lub finansowych, jeżeli nie ma co do tego pewności. Przekazując odpowiednią opinię za pomocą łączy dostępnych w komunikacie, można pomóc firmie Microsoft ocenić tę witrynę sieci Web.

Jakie informacje są wysyłane do firmy Microsoft przez filtr SmartScreen?

Filtr SmartScreen używa bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z siecią Web w celu przesyłania informacji o adresach witryn sieci Web do firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji o przesyłanych danych oraz sposobie ich wykorzystania, przejdź do strony zawierającej zasady zachowania poufności informacji programu Internet Explorer w trybie online.

Jak można ręcznie sprawdzić witrynę?

Witryny sieci Web można sprawdzać z poziomu programu Internet Explorer, wykonując poniższe czynności:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Przejdź do witryny sieci Web, którą chcesz sprawdzić.

 3. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo, wskaż opcję Filtr SmartScreen, a następnie kliknij przycisk Sprawdź tę witrynę sieci Web.

Co to znaczy, że witryna sieci web jest zablokowana i oflagowana na czerwono jako zgłoszona niebezpieczna witryna?

Zgłoszona niebezpieczna witryna to taka, która została potwierdzona przez zaufane źródła jako fałszywa lub zawierająca łącza do złośliwego oprogramowania i zgłoszona firmie Microsoft. Firma Microsoft zaleca, aby nie przekazywać żadnych informacji do takich witryn sieci Web.

Jedna z odwiedzanych witryn sieci Web została oflagowana przez filtr SmartScreen, ale nie jest to niebezpieczna witryna. Co zrobić?

Po odczytaniu ostrzeżenia można wybrać zgłoszenie tej witryny jako bezpiecznej. Kliknij łącze Zgłoś, że ta witryna nie zawiera zagrożeń, aby przejść do witryny opinii firmy Microsoft, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jak zgłosić witrynę sieci Web wyłudzającą informacje?

Wykonaj następujące kroki, aby zgłosić witrynę wyłudzającą informacje:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Przejdź do witryny sieci Web wyłudzającej informacje.

 3. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo, wskaż opcję Filtr SmartScreen, a następnie kliknij przycisk Zaraportuj niebezpieczną witrynę sieci Web.

 4. Korzystając ze strony sieci Web, która zostanie wyświetlona, zgłoś witrynę.

Czy można wierzyć komunikatowi wyświetlanemu w witrynie sieci Web, który zaleca zignorowanie ostrzeżenia filtru SmartScreen?

Nie. Filtr SmartScreen korzysta z wiarygodnych informacji, aby ostrzec użytkownika przed fałszywymi i wyłudzającymi informacje witrynami sieci Web. Ponadto właściciele witryn sieci Web mogą skontaktować się z firmą Microsoft, jeśli ich witryny zostaną omyłkowo oflagowane jako wyłudzające informacje. Jeżeli witryna sieci Web każe zignorować ostrzeżenie filtru SmartScreen, nie należy ignorować ostrzeżenia i nie należy wprowadzać tam żadnych informacji osobistych ani finansowych.

Jak filtr SmartScreen unika błędnego identyfikowania witryn sieci Web jako niebezpiecznych?

Filtr SmartScreen blokuje tylko witryny zweryfikowane jako niebezpieczne przez recenzentów z firmy Microsoft lub przez pracowników innych firm dostarczających dane. Filtr SmartScreen zapewnia również system opinii oparty na sieci Web, który pomaga klientom i właścicielom witryn raportować potencjalne błędy tak szybko, jak to możliwe. Raporty te podlegają weryfikacji i błędy są poprawiane.

Czy mogę utworzyć niestandardową listę zaufanych witryn dla filtru SmartScreen?

Tak, administratorzy komputerów korporacyjnych i użytkownicy indywidualni mogą dodawać witryny sieci Web do swoich list zaufanych witryn, a następnie wyłączać filtr SmartScreen dla wszystkich witryn sieci Web ze strefy zaufanych witryn.

Aby dodać witrynę sieci Web do swojej listy zaufanych witryn sieci Web i wyłączyć dla tej witryny filtr SmartScreen:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Przejdź do witryny sieci web, która ma zostać dodana do listy zaufanych witryn.

 3. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Zaufane witryny.

 5. Kliknij przycisk Witryny.

  Adres witryny sieci web powinien pojawić się w polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy.

 6. Jeżeli witryna sieci Web nie jest witryną bezpieczną (HTTPS), wyczyść pole wyboru Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie.

 7. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 8. Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Poziom niestandardowy.

 9. W oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń przewiń do opcji Użyj filtru SmartScreen, a następnie kliknij przycisk Wyłącz.

 10. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Dlaczego w programie Internet Explorer jest wyświetlana informacja, że usługa filtru SmartScreen jest niedostępna?

Gdy usługa filtru SmartScreen jest niedostępna, odwiedzane witryny sieci Web nie mogą być sprawdzane pod kątem występowania na liście w trybie online zawierającej witryny zaraportowane do firmy Microsoft. Usługa ta jest niedostępna, jeśli nastąpi utrata połączenia komputera z Internetem. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem i spróbuj ponownie. Jeśli masz połączenie z Internetem, ale program Internet Explorer nie został ostatnio zaktualizowany, być może masz starszą wersję programu, która nie jest już obsługiwana przez usługę filtru SmartScreen. Aby sprawdzić dostępne aktualizacje, kliknij przycisk Bezpieczeństwo, a następnie kliknij pozycję Windows Update lub pobierz najnowszą wersję programu ze strony sieci Web programu Internet Explorer.

Jak wyłączyć filtr SmartScreen?

Aby wyłączyć filtr SmartScreen, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo, wskaż opcję Filtr SmartScreen, a następnie kliknij pozycję Wyłącz filtr SmartScreen.

 3. W oknie dialogowym Filtr SmartScreen firmy Microsoft kliknij przycisk OK.

Jak z powrotem włączyć filtr SmartScreen?

Aby włączyć filtr SmartScreen, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.

 2. Kliknij przycisk Bezpieczeństwo, wskaż opcję Filtr SmartScreen, a następnie kliknij pozycję Włącz filtr SmartScreen.

 3. W oknie dialogowym Filtr SmartScreen firmy Microsoft kliknij przycisk OK.

W jaki sposób zabezpieczyć się przed próbami wyłudzania informacji w sieci?

Oto kilka krótkich porad, które mogą pomóc w chronieniu się przed wyłudzaniem informacji w sieci:

 • Postępuj ostrożnie ze swoimi informacjami osobistymi.

 • Przejdź do zaufanej witryny sieci web, wpisując adres sieci web bezpośrednio na pasku adresu.

 • Nigdy nie podawaj informacji osobistych w wiadomości e‑mail, wiadomości błyskawicznej lub wyskakującym okienku.

 • Nie klikaj łączy w wiadomościach e‑mail ani w wiadomościach błyskawicznych od nieznajomych. Nie klikaj też żadnych łączy, które wyglądają podejrzanie. Ponieważ nawet wiadomości od znajomych i rodziny mogą zostać sfałszowane, należy porozumieć się z nadawcą, aby upewnić się, że to rzeczywiście on wysłał wiadomość.

 • Korzystaj jedynie z witryn sieci Web, które podają zasady zachowania poufności informacji lub opis zasad wykorzystywania informacji osobistych.

 • Rutynowo przeglądaj swoje wyciągi finansowe i historię kredytów oraz zgłaszaj wszelkie podejrzane działania.

 • Aktualizuj na bieżąco system Windows i program Internet Explorer. Więcej informacji zawiera temat Uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows.

W jaki sposób zabezpieczyć się przed złośliwym oprogramowaniem?

 • Włącz filtr SmartScreen.

 • Dbaj o aktualizację oprogramowania na komputerze. Zarówno system operacyjny, jak i program antywirusowy powinny być regularnie aktualizowane.

 • Aktualizacje oprogramowania należy pobierać tylko z zaufanych źródeł. W przypadku systemu operacyjnego Windows korzystaj z witryny Windows Update. W przypadku innego oprogramowania zawsze używaj wiarygodnych witryn sieci web będących własnością firm lub osób, które wydały to oprogramowanie.

 • Zawsze zastanów się przed rozpoczęciem instalacji i upewnij się, że znasz zarówno ryzyko, jak i korzyści. Sprawdź też, co zostało napisane drobnym drukiem. Czy obszerna umowa licencyjna, której nie chcesz czytać, nie zawiera ostrzeżenia dotyczącego instalacji złośliwego oprogramowania?

 • Zainstaluj zaporę i używaj jej. W systemie Windows włącz zaporę w Panelu sterowania lub zainstaluj program zabezpieczeń internetowych zawierający zaporę.

Co zrobić, jeżeli istnieje podejrzenie, że wprowadzono informacje osobiste lub finansowe do witryny sieci Web wyłudzającej informacje?

Pomóc może natychmiastowe wykonanie poniższych czynności:

 • Zmień hasła lub osobiste numery identyfikacyjne do wszystkich kont online.

 • Umieść alert o oszustwie w raportach kredytowych. Skontaktuj się z bankiem lub doradcą finansowym, jeśli nie wiesz, jak to zrobić.

 • Skontaktuj się bezpośrednio z bankiem lub sprzedawcą online. Nie odwiedzaj łącza zamieszczonego w fałszywej wiadomości e-mail.

 • Jeśli wiadomo o jakichkolwiek kontach, do których podstępnie uzyskano dostęp lub które podstępnie otwarto, zamknij te konta.

 • Aby uzyskać więcej informacji o ochronie w trybie online, odwiedź witrynę sieci Web firmy Microsoft poświęconą bezpieczeństwu w domu.

Co robić, gdy odkryje się, że jest się ofiarą oszustwa?

Pomóc może natychmiastowe wykonanie poniższych czynności:

 • Zawiadom miejscową jednostkę policji.

 • Umieść alert o oszustwie w raportach kredytowych. Skontaktuj się z bankiem lub doradcą finansowym, jeśli nie wiesz, jak to zrobić.

 • Zmień hasła lub osobiste numery identyfikacyjne do wszystkich kont online.

 • Skontaktuj się bezpośrednio z bankiem lub sprzedawcą online. Nie odwiedzaj łącza zamieszczonego w fałszywej wiadomości e-mail.

 • Jeśli wiadomo o jakichkolwiek kontach, do których podstępnie uzyskano dostęp lub które podstępnie otwarto, zamknij te konta.

 • Aby uzyskać więcej informacji o ochronie w trybie online, odwiedź witrynę sieci Web firmy Microsoft poświęconą bezpieczeństwu w domu.

Co mogę zrobić, jeśli podejrzewam, że na moim komputerze może być zainstalowane niechciane złośliwe oprogramowanie?

Z witryny firmy Microsoft w sieci Web można pobrać program Microsoft‌ Safety Scanner, który sprawdza komputer pod kątem zainfekowania złośliwym oprogramowaniem i pomaga usunąć znalezione zagrożenia.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?