Programy szpiegujące: często zadawane pytania


Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programów szpiegujących.

Pokaż wszystkie

Co to jest oprogramowanie szpiegujące?

Program szpiegujący to oprogramowanie, które może się samo instalować lub uruchamiać na komputerze bez stosownego powiadomienia o tym użytkownika, bez jego zgody i poza jego kontrolą. W przypadku niektórych programów szpiegujących nie występują żadne objawy zainfekowania komputera, jednak wiele typów programów szpiegujących lub niechcianych programów może wpłynąć na działanie komputera. Programy szpiegujące mogą na przykład zbierać informacje o użytkowniku lub jego działaniach w sieci (łącznie z danymi personalnymi lub innymi informacjami poufnymi), zmieniać ustawienia komputera lub spowalniać jego działanie.

Jak mogę sprawdzić, czy na moim komputerze znajdują się programy szpiegujące lub niechciane oprogramowanie?

Programy szpiegujące znajdują się na komputerze, jeżeli:

  • Pojawiły się nowe paski narzędzi, łącza lub ulubione, które nie zostały celowo dodane do przeglądarki sieci Web.

  • Zmieniona została domyślna strona główna, wygląd wskaźnika myszy lub program do wyszukiwania.

  • Po wpisaniu adresu określonej witryny sieci Web (na przykład wyszukiwarki) bez powiadomienia użytkownika następuje przekierowanie do innej witryny.

  • Wyświetlane są wyskakujące okienka reklam nawet wówczas, gdy nie ma połączenia z Internetem.

  • Komputer nagle zaczyna się uruchamiać wolno lub jego działanie jest spowolnione.

Programy szpiegujące mogą znajdować się na komputerze, nawet jeśli nie występują żadne widoczne objawy. Oprogramowanie tego typu może zbierać informacje o użytkowniku i komputerze bez jego wiedzy czy zgody. Uruchomianie usługi Windows Defender przy każdym korzystaniu z komputera umożliwia przeskanowanie go w celu odnalezienia i usunięcia takiego oprogramowania.

Skąd pochodzą programy szpiegujące i potencjalnie niechciane oprogramowanie?

Niechciane oprogramowanie może być instalowane przez witryny sieci Web, programy pobierane z sieci albo instalowane z dysku CD, DVD, zewnętrznego dysku twardego lub innych nośników wymiennych. Najczęściej instalowane jest przez darmowe oprogramowanie, takie jak programy do udostępniania plików, wygaszacze ekranu lub paski wyszukiwania.

Czy programy szpiegujące mogą dostać się na komputer bez wiedzy użytkownika?

Tak, niektóre programy szpiegujące mogą zostać zainstalowane z witryny sieci Web przez skrypt lub program osadzony na stronie sieci Web. W niektórych przypadkach do zainstalowania niechcianego oprogramowania jest potrzebna pomoc użytkownika polegająca na kliknięciu wyskakującego okienka lub pobraniu bezpłatnego oprogramowania zawierającego program szpiegujący. Regularna aktualizacja systemu Windows oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń jest najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka infekcji komputera przez programy szpiegujące.

Jak mogę zapobiec zarażeniu mojego komputera przez programy szpiegujące?

Korzystaj z aktualnego oprogramowania antyszpiegowskiego w celu stałej ochrony komputera. Usługa Windows Defender, dostarczana z tą wersją systemu Windows, zapobiega instalowaniu i uruchamianiu na komputerze programów szpiegujących oraz innego potencjalnie niechcianego oprogramowania lub aplikacji adware. Narzędzie to może automatycznie znajdować i usuwać programy szpiegujące, które zainfekowały komputer.

Pamiętaj o konieczności aktualizacji komputera. Firma Microsoft często publikuje aktualizacje zabezpieczeń w celu ochrony przed instalacją programów szpiegujących bez wiedzy użytkownika. Nowoczesne programy antywirusowe są przeważnie wyposażone w ochronę przed oprogramowaniem szpiegującym, więc ważne jest ich regularne aktualizowanie. Zaleca się włączenie funkcji Windows Update oraz regularne aktualizowanie programów antyszpiegowskich i antywirusowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Uzyskiwanie aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows i Korzystanie z usługi Windows Defender.

Przed instalacją oprogramowania należy zapoznać się z warunkami umów licencyjnych. Podczas odwiedzania witryn sieci Web nie należy automatycznie wyrażać zgody na pobieranie proponowanej przez nią zawartości. Przed pobraniem bezpłatnego oprogramowania, takiego jak programy do udostępniania plików lub wygaszacze ekranu, należy uważnie przeczytać warunki licencji. Trzeba sprawdzić, czy zawiera ona klauzule mówiące o konieczności zaakceptowania wyskakujących okienek i reklam dostawcy oprogramowania lub o tym, że do dostawcy oprogramowania będą wysyłane określone informacje. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do witryny sieci Web usługi Windows Defender (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Jak mogę usunąć programy szpiegujące i inne potencjalnie niechciane oprogramowanie?

Najlepszym sposobem usunięcia programów szpiegujących jest uruchomienie aktualnego oprogramowania antyszpiegowskiego monitorującego programy próbujące instalować się na komputerze oraz skanowanie i usuwanie już zainstalowanego potencjalnie niechcianego oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji o usuwaniu programów szpiegujących i niechcianego oprogramowania, zobacz tematy Korzystanie z usługi Windows Defender i Usuwanie programów szpiegujących z komputera.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?