Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym


W trybie awaryjnym system Windows jest uruchamiany z ograniczonym zestawem plików i sterowników. Programy grupy Autostart nie są uruchamiane w trybie awaryjnym. Ponadto w tym trybie są instalowane tylko podstawowe sterowniki niezbędne do uruchomienia systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest tryb awaryjny?

Tryb awaryjny jest przydatny przy rozwiązywaniu problemów z programami i sterownikami, które mogą się uruchamiać niepoprawnie lub powodować zakłócenia w poprawnym uruchamianiu systemu Windows. Jeżeli problem nie pojawia się ponownie po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym, można uznać, że jego przyczyną nie są domyślne ustawienia ani podstawowy zestaw sterowników urządzeń. Jeśli niedawno zainstalowany program, urządzenie lub sterownik uniemożliwiają poprawne działanie systemu Windows, można uruchomić komputer w trybie awaryjnym i usunąć program powodujący problemy. Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów w trybie awaryjnym, zobacz temat Narzędzia diagnostyczne, z których można korzystać w trybie awaryjnym.

  1. Usuń z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD oraz DVD i uruchom go ponownie.

    Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, kliknij strzałkę przy przycisku ZamknijObraz przycisku Zamknij, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Jeśli na komputerze zainstalowano tylko jeden system operacyjny, naciśnij i przytrzymaj klawisz F8 podczas ponownego uruchamiania komputera. Klawisz F8 należy nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeżeli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie, czekając na wyświetlenie monitu logowania systemu Windows, a następnie wyłączając i ponownie uruchamiając komputer.

    • Jeśli na komputerze zainstalowano więcej niż jeden system operacyjny, korzystając z klawiszy strzałek podświetl nazwę systemu operacyjnego, który chcesz uruchomić w trybie awaryjnym, a następnie naciśnij klawisz F8.

  3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu użyj klawiszy strzałek, aby wyróżnić żądaną opcję trybu awaryjnego, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby uzyskać więcej informacji o opcjach, zobacz temat Zaawansowane opcje uruchamiania (w tym tryb awaryjny).

  4. Zaloguj się do komputera, używając konta użytkownika z prawami administratora.

Kiedy komputer pracuje w trybie awaryjnym, w rogach monitora wyświetlany jest napis Tryb awaryjny. Aby zakończyć pracę w trybie awaryjnym, uruchom ponownie komputer, tak aby system Windows uruchomił się normalnie.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?