Przełączanie użytkowników bez wylogowywania


Jeśli na komputerze jest dostępnych więcej kont użytkownika niż jedno, funkcja szybkiego przełączania użytkowników zapewnia prosty sposób na zalogowanie na komputerze innej osoby bez konieczności wylogowania bieżącego użytkownika lub zamykania jego programów i plików. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia kont użytkowników, zobacz temat Tworzenie konta użytkownika.

  1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij systemObraz przycisku Zamknij.
  2. Kliknij przycisk Przełącz użytkownika.

  3. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij użytkownika, na którego chcesz się przełączyć.

Uwaga

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany na komputerze zdalnym (na przykład za pomocą programu Podłączanie pulpitu zdalnego), nie może korzystać z funkcji szybkiego przełączania użytkowników na tym komputerze.

Ostrzeżenie

  • Należy pamiętać o zapisaniu wszystkich otwartych plików przed przełączeniem użytkownika, ponieważ system Windows nie zapisuje ich automatycznie. Przełączenie na inne konto użytkownika i zamknięcie systemu komputera spowoduje, że wszelkie niezapisane zmiany wprowadzone w plikach otwartych na innym koncie użytkownika zostaną utracone.

Aby wyłączyć funkcję szybkiego przełączania użytkowników (zaawansowane)

Jeśli komputer należy do domeny, funkcję szybkiego przełączania użytkowników można wyłączyć, wykonując następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk StartObraz przycisku Start, w polu wyszukiwania wpisz gpedit.msc, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  2. W obszarze Konfiguracja komputera kliknij strzałkę obok pola Szablony administracyjne, a następnie kliknij strzałkę obok pola System.

  3. Kliknij folder Logowanie.

  4. Kliknij dwukrotnie pozycję Ukryj punkty wejścia dla właściwości szybkiego przełączania użytkowników, kliknij opcję Włączone, a następnie kliknij przycisk OK.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?