Przywracanie systemu: często zadawane pytania


Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące funkcji Przywracanie systemu.

Pokaż wszystkie

Jak działa funkcja Przywracanie systemu?

Funkcja Przywracanie systemu na podstawie punktów przywracania przywraca pliki systemowe i ustawienia do ich wcześniejszego stanu, nie modyfikując plików osobistych użytkownika. Punkty przywracania są tworzone automatycznie co tydzień oraz bezpośrednio przed ważnymi zdarzeniami systemowymi, takimi jak instalacja programu czy sterownika urządzenia. Punkt przywracania można też utworzyć ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Przywracanie systemu, zobacz temat Co to jest Przywracanie systemu?

Aby otworzyć okno funkcji Przywracanie systemu

Przed uruchomieniem funkcji Przywracanie systemu należy zapisać wszystkie otwarte pliki i zamknąć wszystkie programy. Gdy punkt przywracania zostanie zatwierdzony, funkcja Przywracanie systemu ponownie uruchomi komputer.

  • Otwórz narzędzie Przywracanie systemu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Przywracanie systemu, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Przywracanie systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Czy można cofnąć zmiany wprowadzone przez funkcję Przywracanie systemu?

Tak. Przy każdym użyciu funkcji Przywracanie systemu zmiany są wprowadzane dopiero po uprzednim utworzeniu punktu przywracania, tak aby w razie nieskuteczności w rozwiązywaniu danego problemu można je było cofnąć. W przypadku użycia funkcji Przywracanie systemu w czasie, gdy komputer działa w trybie awaryjnym lub są używane Opcje odzyskiwania systemu, operacji przywracania nie można cofnąć. Można jednak ponownie uruchomić funkcję Przywracanie systemu i wybrać inny punkt przywracania, jeśli istnieje.

Aby cofnąć zmiany wprowadzone przez funkcję Przywracanie systemu

  1. Otwórz narzędzie Przywracanie systemu, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Przywracanie systemu, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Przywracanie systemu. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Kliknij opcję Cofnij przywracanie systemu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Przejrzyj wybrane opcje, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Które pliki są zmieniane podczas operacji przywracania systemu?

Działanie funkcji Przywracanie systemu wpływa na pliki systemu Windows, programy oraz ustawienia rejestru. Może również wprowadzać zmiany w skryptach, plikach wsadowych oraz plikach wykonywalnych innego typu, które zostały utworzone w ramach dowolnego konta użytkownika na komputerze. Funkcja Przywracanie plików nie wpływa natomiast na pliki osobiste, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty czy fotografie. Dlatego ta funkcja nie nadaje się do przywracania usuniętych plików. Do przywrócenia takich plików można posłużyć się ich kopią zapasową, jeśli taka istnieje.

Jak wybrać punkt przywracania?

Funkcja Przywracanie systemu automatycznie sugeruje najnowszy punkt przywracania utworzony przed ważną zmianą, taką jak na przykład zainstalowanie programu. Można również wybrać spośród listy dostępnych punktów przywracania. Warto użyć punktów przywracania utworzonych bezpośrednio przed datą i godziną wystąpienia problemów po raz pierwszy. Opisy punktów przywracania, które zostały utworzone automatycznie, odpowiadają nazwie zdarzenia, na przykład zainstalowaniu aktualizacji przez usługę Windows Update. Funkcja Przywracanie systemu przywraca komputer do stanu, w którym znajdował się w chwili reprezentowanej przez wybrany punkt przywracania.

Jak długo przechowywane są punkty przywracania?

Punkty przywracania są zapisywane aż do wyczerpania się rezerw miejsca na dysku twardym przydzielonych dla funkcji Przywracanie systemu. W miarę tworzenia nowych punktów usuwane są stare. W przypadku wyłączenia ochrony systemu na danym dysku zostaną z niego usunięte wszystkie punkty przywracania. Po ponownym włączeniu ochrony systemu będą tworzone nowe punkty przywracania. Aby uzyskać więcej informacji o ochronie systemu, zobacz temat Co to jest ochrona systemu?

Co zrobić, jeśli użycie funkcji Przywracanie systemu nie rozwiąże problemu?

Jeśli użycie funkcji Przywracanie systemu nie rozwiąże problemu, można cofnąć przeprowadzoną operację przywracania lub wybrać inny punkt przywracania. Jeśli funkcja Przywracanie systemu nie pokazuje żadnych punktów przywracania do wyboru, należy się upewnić, że ochrona systemu jest włączona oraz że na dysku twardym jest co najmniej 300 MB wolnego miejsca, jeśli dysk ma pojemność 500 MB lub większą, albo co najmniej 50 MB wolnego miejsca, jeśli dysk twardy ma pojemność mniejszą niż 300 MB. Jeśli funkcja Przywracanie systemu nie pomoże w usunięciu problemu, można również spróbować skorzystać z zaawansowanej metody odzyskiwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wybieranie zaawansowanej metody odzyskiwania.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?