Porady dotyczące rozwiązywania typowych problemów ze sterownikami


Częstą przyczyną nieprawidłowego działania sprzętu zainstalowanego w komputerze lub podłączonego do niego są problemy ze sterownikami. Aby współpracować poprawnie z komputerem, sprzęt i urządzenia wymagają sterowników.

Poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów ze sterownikami.

Aby zdiagnozować i usunąć typowe problemy dotyczące sprzętu i urządzeń, można również uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami

 1. Kliknij ten przycisk:

  Obraz przycisku Fix it

  Rozwiąż ten problem

 2. Kliknij przycisk Uruchom, a następnie wykonaj kolejne kroki kreatora.

Pokaż wszystkie

Po zainstalowaniu nowego urządzenia nie działa ono poprawnie.

Można wypróbować kilka rozwiązań:

 • Upewnij się, że urządzenie jest zgodne z komputerem i posiadaną wersją systemu Windows. Jeśli urządzenie nie jest zgodne, trzeba znaleźć poprawny sterownik. Sprawdź informacje dostarczone z urządzeniem. Urządzenie można również wyszukać w witrynie sieci Web Centrum zgodności systemu Windows 7. Ta witryna sieci Web zawiera obszerną listę komputerów i urządzeń, które zostały przetestowane pod kątem współpracy z systemem Windows 7.

 • Wiele urządzeń wymaga specjalnego sterownika do poprawnego działania. Upewnij się, że oprogramowanie znajdujące się na dyskach dołączonych do urządzenia zostało zainstalowane.

 • Ponownie uruchom komputer. Ponowne uruchomienie komputera może być niezbędne, jeśli wymaga tego sterownik lub sterownik nie został poprawnie zainstalowany.

 • Jeśli urządzenie jest urządzeniem uniwersalnej magistrali szeregowej (USB), odłącz je, a następnie podłącz do innego portu USB. System Windows powinien wykryć urządzenie i zainstalować sterowniki. Powiadomi również użytkownika, jeśli instalacja sterowników nie przebiegła prawidłowo.

 • Zaktualizowane sterowniki mogą być dostępne w usłudze Windows Update. Podczas sprawdzania usługi Windows Update kliknij łącze Wyświetl dostępne aktualizacje, aby zobaczyć, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik dla danego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Po pobraniu nowych sterowników dla mojego sprzętu z witryny Windows Update i ich zainstalowaniu chcę się upewnić, że będę w przyszłości otrzymywać dostępne aktualizacje.

System Windows należy ustawić tak, aby automatycznie pobierał i instalował aktualizacje. Jednak nawet jeśli usługa Windows Update jest skonfigurowana do automatycznego instalowania ważnych aktualizacji, może nie instalować niektórych zaktualizowanych sterowników posiadanego sprzętu. Aby automatycznie uzyskać dostępne aktualizacje sterowników sprzętu, należy skonfigurować system Windows do instalowania zalecanych aktualizacji.

Aby skonfigurować system Windows do instalowania zalecanych aktualizacji

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia.

 3. W obszarze Aktualizacje ważne kliknij element na liście.

  Obraz opcji instalacji automatycznej apletu Windows Update
  Można określić, które aktualizacje mają być automatycznie pobierane i instalowane.
 4. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz pole wyboru Udostępnij zalecane aktualizacje tak samo, jak otrzymuję ważne aktualizacje, a następnie kliknij przycisk OK. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Można także umożliwić instalowanie aktualizacji przez dowolną osobę używającą komputera, zaznaczając pole wyboru Zezwalaj wszystkim użytkownikom na instalowanie aktualizacji na tym komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Opis funkcji automatycznego aktualizowania systemu Windows i Automatyczne pobieranie zalecanych sterowników i aktualizacji sprzętu.

Uwaga

 • System Windows można skonfigurować w taki sposób, aby ważne i zalecane aktualizacje lub tylko ważne aktualizacje były instalowane automatycznie. Aktualizacje opcjonalne nie są automatycznie pobierane ani instalowane. Aby otrzymywać wszystkie dostępne aktualizacje dla urządzeń, należy okresowo sprawdzać w usłudze Windows Update dostępność aktualizacji opcjonalnych.

Urządzenie działało, ale teraz nie działa.

Można wypróbować kilka rozwiązań:

 • Zaktualizowane sterowniki mogą być dostępne w usłudze Windows Update. Podczas sprawdzania usługi Windows Update kliknij łącze Wyświetl dostępne aktualizacje, aby zobaczyć, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik dla danego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie aktualizacji systemu Windows w systemie Windows 7.

 • Jeśli nie można znaleźć nowego sterownika za pośrednictwem usługi Windows Update lub w witrynie sieci Web producenta urządzenia, spróbuj ponownie zainstalować dostarczone z urządzeniem oprogramowanie, które może zawierać sterowniki.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Nie można uzyskać połączenia z Internetem w celu aktualizacji sterowników.

Przyczyną problemów z połączeniem internetowym są najczęściej rozłączone kable lub nieprawidłowo działające routery bądź modemy. Aby uzyskać informacje, w jaki sposób rozwiązać te typowe problemy, zobacz temat Dlaczego nie mogę połączyć się z Internetem?