Wskazówki dotyczące rozwiązywania typowych problemów z dźwiękiemPoniżej przedstawiono rozwiązania niektórych typowych problemów z dźwiękiem na komputerze. Rozwiązanie te mogą być również przydatne, gdy z głośników lub słuchawek nie wydobywają się żadne dźwięki lub występuje problem ze słyszanym dźwiękiem. Aby uzyskać samouczek zawierający instrukcje krok po kroku pomagające w identyfikowaniu i usuwaniu typowych problemów z dźwiękiem, przejdź do tematu Brak dźwięku w systemie Windows.

Pokaż wszystkie

Nie słyszę dźwięków odtwarzanych przez komputer.

Spróbuj użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku, aby rozwiązać problem. Wyszukuje ono typowe problemy z ustawieniami głośności, kartą dźwiękową lub sterownikiem oraz głośnikami lub słuchawkami.

Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie klikając polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów. W obszarze Sprzęt i dźwięk kliknij pozycję Rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwaga

 • Aby mieć pewność, że na komputerze są zainstalowane najnowsze narzędzia do rozwiązywania problemów pochodzące z usługi rozwiązywania problemów z systemem Windows w trybie online, komputer musi być połączony z Internetem. Więcej informacji zawiera temat Rozwiązywanie problemów w systemie Windows.

Po uruchomieniu narzędzia do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku wciąż nie słyszę dźwięków odtwarzanych przez komputer.

Oto kilka prostych kroków, których wykonanie może pomóc w rozwiązaniu problemu:

 • Upewnij się, że komputer jest wyposażony w kartę dźwiękową lub procesor dźwięku i urządzenia te działają poprawnie.

  Aby wykonać te czynności, trzeba być zalogowanym jako administrator.

  1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze System klikając pozycję Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. Kliknij dwukrotnie węzeł Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby rozwinąć tę kategorię. Jeśli na liście jest widoczna karta dźwiękowa, jest ona zainstalowana w komputerze. Jeśli karta dźwiękowa nie jest wymieniona, sprawdź informacje dołączone do komputera, aby dowiedzieć się, czy powinna być zainstalowana. Jeśli karta dźwiękowa powinna być zainstalowana, należy to zrobić. Zobacz temat Instalowanie lub usuwanie karty dźwiękowej.

   Uwagi

   • Jeśli karta dźwiękowa prawdopodobnie jest zainstalowana, ale nie jest wymieniona w obszarze Kontrolery dźwięku, wideo i gier, rozwiń kategorię Inne urządzenia i sprawdź wyszczególnione w niej urządzenia.

   • Komputery przenośne zazwyczaj nie są wyposażone w karty dźwiękowe. Są one wyposażone zwykle w procesory dźwięku, które w Menedżerze urządzeń są wyświetlane w tej samej kategorii.

 • Jeśli w Menedżerze urządzeń obok nazwy karty dźwiękowej jest widoczny żółty znak zapytania, może występować problem.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty dźwiękowej, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie zobacz, czy pole Stan urządzenia zawiera informacje o problemach z kartą dźwiękową.

   Jeśli problem występuje, może być potrzebny nowy sterownik do karty dźwiękowej. Więcej informacji zawiera temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

 • W przypadku używania głośników sprawdź, czy są one podłączone do działającego źródła zasilania i czy są włączone.

 • Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone do komputera.

  Wiele komputerów jest wyposażonych w trzy lub większą liczbę złączy służących do podłączania urządzeń do karty dźwiękowej lub procesora dźwięku, na przykład złącze mikrofonu, złącze wejścia liniowego i złącze wyjścia liniowego. Głośniki powinny być podłączone do złącza wyjścia liniowego. Jeśli nie wiadomo, które złącze jest właściwe, spróbuj podłączyć głośniki do każdego ze złączy i sprawdź, czy są odtwarzane jakieś dźwięki.

  Obraz złącza mikrofonu, wejścia liniowego i wyjścia liniowego
  Złącza mikrofonu, wejścia liniowego i wyjścia liniowego w typowym komputerze stacjonarnym
 • Upewnij się, że głośniki lub słuchawki nie są wyciszone oraz poziom ich głośności nie jest ustawiony zbyt nisko. Jest to szczególnie ważne w przypadku komputerów przenośnych, często wyposażonych w małe głośniki, których dźwięk może być słabo słyszalny.

  1. Otwórz mikser głośności, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania i klikając pozycję Sprzęt i dźwięk, a następnie w obszarze Dźwięk klikając pozycję Dopasuj głośność systemu.

  2. Przesuń suwak do góry, aby zwiększyć głośność.

   Upewnij się, że przycisk Wycisz nie jest włączony. Jeśli przycisk wygląda w następujący sposób: Obraz wyłączonego przycisku Wycisz, wyciszenie jest wyłączone. Jeśli przycisk wygląda tak: Obraz włączonego przycisku Wycisz , kliknij w celu wyłączenia wyciszenia.

  Uwaga

  • Niektóre komputery przenośne mają zewnętrzną regulację głośności na obudowie. W przypadku komputera przenośnego sprawdź zewnętrzne elementy sterujące głośnością, aby upewnić się, że nie jest całkowicie wyciszona.

 • Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone do złącza wyjścia liniowego (przeznaczonego dla słuchawek) karty dźwiękowej lub komputera (chyba że mają być używane słuchawki, nie głośniki). Większość komputerów po podłączeniu słuchawek automatycznie odcina dźwięk od głośników.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków problem nie został rozwiązany, należy sprawdzić informacje dołączone do komputera lub głośników albo przejść do witryny sieci Web producenta.

Podczas instalowania karty dźwiękowej występuje problem i nie wiadomo, czy jest ona zgodna z systemem Windows 7.

Aby dowiedzieć się, czy posiadany sprzęt jest zgodny z systemem Windows 7, przejdź do witryny sieci Web Centrum zgodności systemu Windows 7. Ta witryna sieci Web zawiera obszerną listę sprzętu i urządzeń, które zostały przetestowane pod kątem współpracy z tą wersją systemu Windows.

Podczas odtwarzania dźwięku z głośników słychać trzaski lub dźwięk jest zniekształcony.

 • Upewnij się, że głośniki są prawidłowo podłączone do komputera.

  Wiele komputerów jest wyposażonych w trzy lub większą liczbę złączy służących do podłączania urządzeń do karty dźwiękowej lub procesora dźwięku, na przykład złącze mikrofonu, złącze wejścia liniowego i złącze wyjścia liniowego. Głośniki powinny być podłączone do złącza wyjścia liniowego. Jeśli nie wiadomo, które złącze jest właściwe, spróbuj podłączyć głośniki do każdego ze złączy i sprawdź, czy są odtwarzane jakieś dźwięki.

 • Czasami problem ten można rozwiązać, wyłączając opcjonalne efekty głośnikowe, zwane ulepszeniami. Jeśli wyłączenie efektów głośnikowych rozwiązało problem, konieczne może być uaktualnienie sterownika dźwięku.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków problem nie został rozwiązany, należy sprawdzić informacje dołączone do komputera lub głośników albo przejść do witryny sieci Web producenta.

Komputer jest wyposażony w kartę dźwiękową, ale system Windows jej nie rozpoznaje.

Aby system Windows rozpoznał kartę dźwiękową lub procesor dźwięku, należy znaleźć i zainstalować zgodny sterownik. Do poprawnej pracy większości kart dźwiękowych i procesorów dźwięku niezbędne jest oprogramowanie sterownika. Poniżej przedstawiono trzy sposoby znalezienia i zainstalowania sterownika:

 • Użycie usługi Windows Update. Może być potrzebne skonfigurowanie usługi Windows Update do automatycznego pobierania i instalowania zalecanych aktualizacji.

 • Zainstalowanie oprogramowania od producenta urządzenia. Na przykład jeśli urządzenie zostało dostarczone z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie instalujące sterownik urządzenia.

 • Samodzielne pobranie i zainstalowanie sterownika. Sterownik można wyszukać w witrynie sieci Web producenta. To rozwiązanie należy wypróbować, jeśli usługa Windows Update nie może znaleźć sterownika, a urządzenie nie zostało dostarczone z oprogramowaniem instalującym sterownik.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonywania obu tych zadań, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Mam nowy sterownik karty dźwiękowej, ale nie wiem, jak go zainstalować.

Usługa Windows Update może automatycznie wyszukiwać i instalować uaktualnione sterowniki, ale jeśli użytkownik dysponuje już nowym sterownikiem, może zainstalować go samodzielnie.

Większość sterowników instaluje się sama - po ich pobraniu wystarczy zwykle kliknąć dwukrotnie plik, aby rozpocząć instalację. Oprogramowanie dostarczane ze sprzętem zwykle zawiera sterowniki, które są instalowane automatycznie, ale czasami może być konieczne zainstalowanie ich ręcznie. Należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Panel sterowania, klikając pozycję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze System klikając pozycję Menedżer urządzeń. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby rozwinąć tę kategorię, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia.

 3. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.

Przenośny odtwarzacz muzyczny, mikrofon lub inne urządzenie audio nie współpracuje z komputerem.

Za pomocą złączy z przodu, z tyłu lub z boku komputera można podłączyć do niego mikrofon, przenośny odtwarzacz muzyczny lub inne urządzenie audio. Te złącza umożliwiają bezpośrednie połączenie z kartą dźwiękową lub procesorem dźwięku w komputerze.

Większość komputerów stacjonarnych ma co najmniej jedno złącze wejścia liniowego do podłączenia odtwarzacza muzycznego lub innego urządzenia audio i jedno złącze wyjścia liniowego do podłączenia głośników. Te złącza zazwyczaj znajdują się z tyłu komputera stacjonarnego. Wiele komputerów stacjonarnych ma także złącze mikrofonu, które często znajduje się z przodu komputera.

Większość komputerów przenośnych nie ma złączy wejścia lub wyjścia liniowego, ale zwykle mają złącza mikrofonu i słuchawek znajdujące się z przodu lub z boku komputera przenośnego.

Jeśli nie słychać żadnych dźwięków z urządzenia audio podłączonego do jednego ze złączy w komputerze, należy sprawdzić, czy złącze nie jest wyciszone.

Obraz złącza mikrofonu, wejścia liniowego i wyjścia liniowego
Złącza mikrofonu, wejścia liniowego i wyjścia liniowego w typowym komputerze stacjonarnym

Więcej informacji zawiera temat Podłączanie mikrofonu, odtwarzacza muzycznego lub innego urządzenia audio do komputera.

Mimo wypróbowania wszystkich przedstawionych tutaj rozwiązań wciąż występują problemy z dźwiękiem.

Niektórych problemów z dźwiękiem nie można usunąć przy zastosowaniu przedstawionych powyżej rozwiązań. Na przykład problem może dotyczyć konkretnego modelu sprzętu - określonej karty dźwiękowej, odtwarzacza muzycznego lub zestawu słuchawkowego. Warto również odwiedzić witrynę sieci Web pomocy technicznej firmy Microsoft i sprawdzić, czy zawiera ona informacje o posiadanym urządzeniu dźwiękowym.

Jeśli potrzebujesz pomocy, oto kilka stron sieci Web, od których warto rozpocząć:

Można również sprawdzić informacje pomocy technicznej w witrynie sieci Web producenta sprzętu. Producent może dysponować informacjami na temat problemów z konkretnym modelem komputera lub karty dźwiękowej:

Więcej informacji zawiera temat Karty dźwiękowe: często zadawane pytania.

Identyfikator artykułu: MSW700065