Część problemów można rozwiązać, uruchamiając narzędzie do rozwiązywania problemów.

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów, które zdiagnozuje i rozwiąże typowe problemy z usługą Windows Update, kliknij to narzędzie do automatycznego rozwiązywania problemów.

Jeśli to nie pomogło, skorzystaj z poniższych rozwiązań typowych problemów z instalowaniem aktualizacji.

Pokaż wszystkie

Podczas próby zainstalowania aktualizacji nie udało mi się zainstalować jednej lub większej liczby aktualizacji.

Jeśli odpowiedzi na poniższe pytania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, więcej informacji o zaistniałym problemie i możliwych dalszych działaniach można uzyskać, przeglądając wszystkie komunikaty o błędach wyświetlane przez usługę Windows Update.

 • Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Windows Update.

  Jeśli wystąpi błąd, zostanie wyświetlony z kodem błędu, za pomocą którego można poszukać pomocy online.

Czy postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft zostały zaakceptowane? Zainstaluj ponownie aktualizację i zapoznaj się z postanowieniami licencyjnymi oraz je zaakceptuj.

 1. Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Windows Update.

 2. Przejrzyj wszystkie komunikaty o błędach.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący postanowień licencyjnych lub anulowanych aktualizacji, kliknij pozycję Spróbuj ponownie i zaczekaj, aż pojawi się monit o zapoznanie się z postanowieniami licencyjnymi.

 4. Zaakceptuj postanowienia licencyjne i zaczekaj, aby sprawdzić, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana.

Czy na dysku komputera jest wystarczająca ilość wolnego miejsca? Jeśli jest potrzebna większa ilość wolnego miejsca na dysku twardym, być może trzeba będzie odinstalować aplikacje, usunąć tymczasowe pliki internetowe, usunąć pliki, których nie używasz, lub opróżnić Kosz. Następnie można ponownie spróbować zainstalować aktualizacje.

Czy proces instalacji został anulowany lub nastąpiło rozłączenie z Internetem? Jeśli tak, nic się nie stało. Wystarczy ponownie sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje, i zainstalować te z nich, które zostały anulowane lub których instalacja została przerwana.

System Windows wciąż oferuje aktualizację, której nie chcę lub która już została usunięta.

Można ukryć aktualizację, a wtedy usługa Windows Update nie zaoferuje jej ponownie, chyba że zechcesz ją przywrócić.

Aktualizacja została ukryta, ale teraz chcę ją zainstalować.

Należy przywrócić aktualizację na listę dostępnych aktualizacji systemu Windows, a następnie zainstalować ją. Oto jak to zrobić:

 1. Otwórz usługę Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając polecenie Wszystkie programy, a następnie klikając polecenie Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Przywróć ukryte aktualizacje.

 3. Zaznacz aktualizację, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij pozycję Przywróć. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 4. System Windows automatycznie sprawdzi, czy są dostępne aktualizacje, a następnie wyświetli monit o zainstalowanie przywróconej aktualizacji oraz wszystkich nowych aktualizacji, które są dostępne.

Ukryte aktualizacje zostały przywrócone, ale nie mogę odnaleźć tej, którą chcę zainstalować.

Jest to spowodowane tym, że nowsza aktualizacja rozwiązuje ten sam problem co aktualizacja, którą próbujesz przywrócić. System Windows zaoferuje tylko nowszą aktualizację.

Mój komputer był wyłączony podczas zaplanowanej aktualizacji.

Jeśli komputer będzie włączony podczas następnej zaplanowanej aktualizacji, aktualizacje zostaną zainstalowane. Jeśli nowe aktualizacje są gotowe do zainstalowania, można je też zainstalować przed wyłączeniem komputera.

System ciągle monituje o ponowne uruchomienie komputera w celu zakończenia instalacji aktualizacji.

Niektóre aktualizacje dotyczą plików lub usług używanych przez system Windows. Aktualizacji tego typu nie można zainstalować podczas działania systemu Windows. Należy więc zapisać swoją pracę, zamknąć wszystkie otwarte programy, a następnie uruchomić ponownie komputer, aby zakończyć proces aktualizacji.

Zostały zainstalowane aktualizacje (lub aktualizacja sterownika) i teraz jedno z moich urządzeń nie działa.

Może być konieczne przywrócenie poprzedniej wersji sterownika tego urządzenia. Sprawdź w witrynie sieci Web producenta, czy jest dostępna nowsza wersja sterownika, lub usuń sterownik i uruchom ponownie komputer. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tej procedury, zobacz Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Nie mogę rozwiązać problemu mimo wykonania tych czynności. Co mam zrobić dalej?

Spróbuj skorzystać z jednej z następujących możliwości:

 • Jeśli usługa Windows Update wyświetla kod błędu lub komunikat o błędzie, przeszukaj zawartość Pomocy i obsługi technicznej, używając kodu błędu lub treści komunikatu jako wyszukiwanych terminów. Aby uwzględnić w wyszukiwaniu najnowszą zawartość Pomocy, należy koniecznie przeszukiwać Pomoc online systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie najnowszej zawartości Pomocy.

 • Aby uzyskać dodatkową pomoc, przejdź do witryny Microsoft Answers w sieci Web.

 • Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z instalowaniem aktualizacji, skorzystaj z artykułu poświęconego rozwiązywaniu problemów z instalacją dostępnego w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.

Termin do wyszukania w witrynie Pomocy i obsługi technicznej: WindowsUpdate_dt000


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?