Poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów z instalowaniem aktualizacji. Istnieje możliwość automatycznego rozwiązania niektórych problemów za pomocą narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update

Pokaż wszystkie

Podczas próby zainstalowania aktualizacji nie udało się zainstalować co najmniej jednej z nich.

 • Czy aktualizację próbowano ponownie zainstalować ręcznie? Zdarzają się błędy, które wynikają tylko ze złej koordynacji czasowej, a ich przyczyną mogą być przeciążone witryny sieci Web lub połączenia internetowe bądź szereg innych czynników. Czasami, aby rozwiązać takie problemy, wystarczy ponownie spróbować zainstalować aktualizacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z połączeniem internetowym, zobacz Jak rozwiązywać problemy z połączeniem z usługą Windows Update.

  Aby sprawdzić dostępność aktualizacji

  1. Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), naciskając lub klikając pozycję Ustawienia, naciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, a następnie naciskając lub klikając pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie.

  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź teraz, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.

  3. Jeśli aktualizacje zostaną znalezione, naciśnij lub kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje.

   Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Zakończ, jeśli aktualizacja tego wymaga. Wymagane uprawnienia administratora Do potwierdzenia wyboru może być wymagane podanie hasła administratora.

   Uwaga

   • Do zakończenia instalowania niektórych aktualizacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. Przed ponownym uruchomieniem zapisz i zamknij wszystkie pliki i aplikacje, aby nie utracić żadnych danych.

 • Czy postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft zostały zaakceptowane? Jeśli nie, ponownie zainstaluj aktualizację i zapoznaj się z postanowieniami licencyjnymi oraz je zaakceptuj.

  Aby zaakceptować postanowienia licencyjne

  1. Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), naciskając lub klikając pozycję Ustawienia, naciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, a następnie naciskając lub klikając pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie.

  2. Przejrzyj wszystkie komunikaty o błędach. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący postanowień licencyjnych lub anulowanych aktualizacji, naciśnij lub kliknij pozycję Spróbuj ponownie i zaczekaj, aż zostanie wyświetlony monit o zapoznanie się z postanowieniami licencyjnymi.

  3. Zaakceptuj postanowienia licencyjne i zaczekaj, aby przekonać się, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana.

 • Czy na komputerze jest wystarczająca ilość wolnego miejsca? Jeśli na dysku jest potrzebna większa ilość wolnego miejsca, być może trzeba będzie odinstalować aplikacje, usunąć tymczasowe pliki internetowe, usunąć pliki, których nie używasz, lub opróżnić Kosz. Następnie można ponownie spróbować zainstalować aktualizacje. Aby sprawdzić dostępną ilość wolnego miejsca na dysku i zobaczyć, ile miejsca można zwolnić, możesz użyć narzędzia Oczyszczanie dysku, które jest dołączone do systemu Windows.

  • Aby otworzyć narzędzie Oczyszczanie dysku z poziomu pulpitu, szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń w górę i kliknij pozycję Ustawienia),naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania, wpisz ciąg Administrator w polu wyszukiwania, naciśnij lub kliknij pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie pozycję Oczyszczanie dysku.

 • Czy proces instalacji nie został zatrzymany lub połączenie z Internetem nie zostało przerwane? Jeśli tak się stało, wystarczy ponownie sprawdzić dostępność aktualizacji po powrocie do trybu online i zainstalować te aktualizacje, które zostały anulowane lub przerwane.

 • Czy była instalowana aktualizacja sterownika? Aktualizacje sterowników urządzeń, na przykład karty wideo, mogą czasami powodować błędy, jeśli instalowane pliki są uszkodzone lub są nieodpowiednie dla systemu operacyjnego Windows. Usługa Windows Update powinna dostarczać najnowsze sterowniki dla danej wersji systemu Windows. Jeśli jednak występuje problem z zainstalowaniem sterowników urządzeń dostarczanych przez usługę Windows Update, należy skontaktować się z producentem urządzenia.

Nie wiem, jakie aktualizacje zostały zainstalowane.

Usługa Windows Update przechowuje historię aktualizacji, aby można było sprawdzić, jakie aktualizacje zostały zainstalowane i kiedy to nastąpiło.

Aby wyświetlić historię aktualizacji

 1. Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), naciskając lub klikając pozycję Ustawienia, naciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, a następnie naciskając lub klikając pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl historię aktualizacji.

System Windows wciąż oferuje aktualizację, której nie chcę lub która została już usunięta.

Można ukryć aktualizację, a wtedy usługa Windows Update nie zaoferuje jej ponownie, chyba że zechcesz ją przywrócić.

Uwaga

 • Zalecamy, aby nie ukrywać żadnych ważnych aktualizacji.

Aby ukryć aktualizację

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło Ukryj lub pokaż aktualizacje, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ukryj lub pokaż aktualizacje.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz jakieś ważne aktualizacje, kliknij link, który informuje o dostępności ważnych aktualizacji.

  • Jeśli masz jakieś opcjonalne aktualizacje, kliknij link, który informuje o dostępności opcjonalnych aktualizacji.

 4. Zaznacz aktualizację, którą chcesz ukryć, naciśnij i przytrzymaj lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Ukryj aktualizację.

Aktualizacja została ukryta, a teraz chcę ją zainstalować.

Trzeba przywrócić aktualizację na listę, a następnie ją zainstalować.

Aby przywrócić aktualizację

 1. Otwórz Panel sterowania, szybko przesuwając do środka od prawej krawędzi ekranu, naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń w dół i kliknij panel Wyszukiwanie), wpisując ciąg Panel sterowania w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Panel sterowania.

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję System i zabezpieczenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Windows Update.

 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Przywracanie ukrytych aktualizacji.

 4. Zaznacz aktualizację, którą chcesz zainstalować, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Przywróć.

  System Windows automatycznie sprawdzi, czy są dostępne aktualizacje, a następnie wyświetli monit o zainstalowanie przywróconej aktualizacji oraz wszystkich nowych aktualizacji, które są dostępne.

Ukryte aktualizacje zostały przywrócone, ale nie mogę odnaleźć tej, którą chcę zainstalować.

Zdarza się to wtedy, gdy nowsza aktualizacja rozwiązuje ten sam problem, co aktualizacja, którą próbujesz przywrócić. Usługa Windows Update oferuje tylko nowszą aktualizację.

Mój komputer był wyłączony podczas zaplanowanej aktualizacji.

Gdy komputer zostanie uruchomiony po terminie zaplanowanej aktualizacji, system Windows sprawdzi dostępność aktualizacji. Można zainstalować je natychmiast lub odłożyć to na później. Jeśli komputer będzie włączony podczas następnej zaplanowanej aktualizacji, brakujące aktualizacje zostaną wówczas zainstalowane. Wszystkie dostępne aktualizacje można także zainstalować przy wyłączaniu komputera.

Ciągle jest wyświetlany monit o ponowne uruchomienie komputera w celu zakończenia instalowania aktualizacji.

Niektóre aktualizacje dotyczą plików lub usług używanych przez system Windows, dlatego te aktualizacje nie mogą być instalowane, gdy system Windows jest uruchomiony. Należy zapisać swoją pracę, zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, a następnie ponownie uruchomić komputer, aby zakończyć proces aktualizacji.

Komputer przestał odpowiadać podczas sprawdzania, czy są aktualizacje, lub podczas ich instalowania.

Jeśli komputer przestał odpowiadać podczas sprawdzania, czy są aktualizacje, lub podczas ich instalowania, oto czynności, które można wykonać w celu rozwiązania problemu.

Jeśli komputer przestaje odpowiadać podczas sprawdzania, czy są aktualizacje

 1. Ponownie spróbuj sprawdzić, czy są aktualizacje.

 2. Jeśli wykonanie kroku 1. nie pomaga, spróbuj uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update.

 3. Jeśli problemy nie ustąpią, można spróbować przeszukać fora lub zadać pytanie w witrynie Microsoft Community w sieci Web.

Jeśli komputer przestaje odpowiadać podczas instalowania aktualizacji po ponownym uruchomieniu

Za pomocą narzędzia Przywracanie systemu przywróć komputer do stanu z wcześniejszego punktu w czasie. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 • Wyłącz komputer, naciskając przycisk zasilania. Następnie ponownie włącz komputer, ponownie naciskając przycisk zasilania.

  • Poczekaj, aż zostanie wyświetlony ekran Naprawa automatyczna.

   Uwaga

   • Jeśli ten ekran się nie pojawi, powtarzaj krok 1a do czasu wyświetlenia ekranu Naprawa automatyczna.

  • Obok opcji Przywracanie systemu naciśnij lub kliknij pozycję Przywróć.

  • Ponownie spróbuj zainstalować aktualizacje.
Potrzebujesz dodatkowej pomocy?