Rozwiązywanie problemów z usuwaniem aktualizacji


Poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów z usuwaniem aktualizacji.

Pokaż wszystkie

Chcę usunąć aktualizację, ale nie wiem jak.

Ponieważ od aktualizacji może zależeć bezpieczeństwo komputera, usunięcie aktualizacji nie jest najlepszym pomysłem, chyba że istnieje pewność, że to ona powoduje problem. Aby się upewnić, że nie ma przeciwwskazań do usunięcia aktualizacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz okno Zainstalowane aktualizacje, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję Programy i pozycję Programy i funkcje, a następnie pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

 2. Zaznacz aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Myślę, że niedawno zainstalowana aktualizacja powoduje problem, ale nie mam pewności, czy należy ją usunąć.

Ponieważ od aktualizacji może zależeć bezpieczeństwo komputera, usunięcie aktualizacji nie jest najlepszym pomysłem, chyba że istnieje pewność, że to ona powoduje problem. Spróbuj znaleźć informacje dotyczące wszelkich problemów, które wystąpiły na komputerze, szukając rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Sprawdzanie, czy są dostępne rozwiązania problemów z oprogramowaniem. Jeśli żadne rozwiązania nie są dostępne, sprawdź historię usługi Windows Update, aby dowiedzieć się więcej.

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij łącze Wyświetl historię aktualizacji.

 3. Aby wyświetlić więcej informacji na temat wybranej aktualizacji, kliknij dwukrotnie tę aktualizację.

Można też przeszukiwać grupy dyskusyjne lub internetowe społeczności użytkowników w poszukiwaniu dodatkowych informacji dotyczących aktualizacji. Skorzystaj z forum poświęconego usłudze Windows Update w witrynie społeczności użytkowników systemu Windows w sieci Web.

Jeśli aktualizacja dotyczy obszarów systemu operacyjnego związanych z zabezpieczeniami, jej usunięcie może okazać się niemożliwe. Jeśli komputer jest podłączony do sieci, przed usunięciem aktualizacji skontaktuj się z administratorem systemu lub pomocą techniczną firmy.

Próba usunięcia aktualizacji nie powiodła się.

Komputer może być podłączony do sieci, w której aktualizacje są zarządzane za pomocą zasad grupy. Te obowiązujące w całej sieci ustawienia mogą zapobiec usunięciu aktualizacji. W innych przypadkach usunięcie niektórych aktualizacji może okazać się niemożliwe, ponieważ dotyczą one obszarów systemu operacyjnego związanych z zabezpieczeniami. Jeśli sądzisz, że aktualizacja, której nie można usunąć, powoduje problemy, skontaktuj się z administratorem systemu lub pomocą techniczną firmy.

Usuwam aktualizację, ale jest ona automatycznie ponownie instalowana.

Komputer jest prawdopodobnie podłączony do sieci z ustawieniami zasad grupy określającymi, które aktualizacje muszą być zainstalowane na każdym komputerze. Te obowiązujące w całej sieci ustawienia mogą spowodować ponowne zainstalowanie wszystkich wymaganych aktualizacji, które zostały usunięte.

Być może system Windows jest też skonfigurowany, aby automatycznie instalował aktualizacje, co jest zalecanym ustawieniem dla tego komputera. Jeśli nie chcesz, aby system Windows instalował aktualizację, musisz ją ukryć.

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje.

 3. Gdy system Windows znajdzie aktualizacje dla danego komputera, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij łącze, które informuje o dostępności ważnych aktualizacji, jeśli są takie aktualizacje do ukrycia.

  • Kliknij łącze, które informuje o dostępności opcjonalnych aktualizacji, jeśli są takie aktualizacje do ukrycia.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy aktualizację, która ma nie być instalowana, a następnie kliknij polecenie Ukryj aktualizację. Przy następnym sprawdzeniu aktualizacji ta aktualizacja nie zostanie automatycznie zaznaczona ani zainstalowana. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

W celu wyświetlenia ukrytej aktualizacji w późniejszym terminie, zobacz temat Przywracanie i instalowanie ukrytych aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.

System Windows wciąż oferuje mi aktualizację, której nie chcę.

Można zapobiec oferowaniu tej aktualizacji przez system Windows. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz okno usługi Windows Update, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Update, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Update.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje.

 3. Gdy system Windows znajdzie aktualizacje dla danego komputera, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij łącze, które informuje o dostępności ważnych aktualizacji, jeśli są takie aktualizacje do ukrycia.

  • Kliknij łącze, które informuje o dostępności opcjonalnych aktualizacji, jeśli są takie aktualizacje do ukrycia.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy aktualizację, która ma nie być instalowana, a następnie kliknij polecenie Ukryj aktualizację. Przy następnym sprawdzeniu aktualizacji ta aktualizacja nie zostanie automatycznie zaznaczona ani zainstalowana. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

W celu wyświetlenia ukrytej aktualizacji w późniejszym terminie, zobacz temat Przywracanie i instalowanie ukrytych aktualizacji, aby uzyskać więcej informacji.

Zostały zainstalowane aktualizacje (lub aktualizacja sterownika) i teraz jedno z moich urządzeń nie działa.

Może zajść potrzeba powrotu do poprzedniej wersji sterownika tego urządzenia. Należy sprawdzić w witrynie sieci Web producenta, czy jest dostępna nowsza wersja sterownika, lub usunąć sterownik i uruchomić ponownie komputer. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych czynności, zobacz temat Aktualizowanie sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie.

Chcę sprawdzić, czy aktualizacja została pomyślnie usunięta.

Jeśli aktualizacja została pomyślnie usunięta, nie będzie już widoczna w aplecie Zainstalowane aktualizacje.

 • Otwórz okno Zainstalowane aktualizacje, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenie Panel sterowania, pozycję Programy i pozycję Programy i funkcje, a następnie pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?