Wyłączanie komputera: często zadawane pytania


Poniżej przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące wyłączania komputera.

Pokaż wszystkie

Jak wyłączyć komputer?

Domyślnie kliknięcie przycisku Zamknij powoduje zamknięcie systemu Windows i wyłączenie komputera. (Aby znaleźć przycisk Zamknij, kliknij przycisk StartObraz przycisku Start).

Komputer stacjonarny można wyłączyć również przez naciśnięcie przycisku zasilania w obudowie. Naciśnięcie przycisku zasilania w obudowie komputera przenośnego powoduje przełączenie go w tryb oszczędzania energii nazywany uśpieniem. Tryb uśpienia automatycznie zachowuje otwarte dokumenty i programy w pamięci i zamyka wszystkie nieistotne funkcje. Zaletą uśpienia jest możliwość przywrócenia komputera do poprzedniego stanu w zaledwie kilka sekund oraz bardzo małe zużycie energii elektrycznej.

Aby uzyskać informacje o zmienianiu działania wykonywanego po naciśnięciu przycisku zasilania komputera lub kliknięciu przycisku Zamknij w menu Start, zobacz temat Zmienianie działania wykonywanego po naciśnięciu przycisku zasilania komputera.

Uwaga

  • Zawsze przed przełączeniem komputera w tryb uśpienia lub hibernacji należy zapisać otwarte pliki. Przed zamknięciem komputera należy zapisać pliki, a następnie zamknąć wszystkie otwarte programy.

Dlaczego komputer nie jest zamykany?

Programy uniemożliwiają niekiedy prawidłowe zamknięcie systemu Windows. Gdy tak się dzieje, ekran ciemnieje, a system Windows informuje, które programy uniemożliwiają zamknięcie komputera, czasem ze wskazaniem przyczyn.

Na przyciemnionym ekranie są wyświetlane dwa przyciski: Wymuś zamknięcie systemu i Anuluj. Kliknięcie przycisku Wymuś zamknięcie systemu powoduje zamknięcie wszystkich programów, zamknięcie systemu Windows, a następnie wyłączenie komputera. Po kliknięciu tego przycisku można utracić całą niezapisaną pracę, więc jeśli trzeba zapisać pliki, kliknij przycisk Anuluj w celu powrotu do systemu Windows i zapisania pracy.

Czasem trzeba zamknąć nieodpowiadający program ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zakończenie pracy programu, który nie odpowiada.

Uwaga

  • Aby uniknąć utraty wyników pracy, przed zamknięciem komputera należy zapisać wszystkie pliki, a następnie zamknąć wszystkie otwarte programy.

Czy należy uśpić czy zamknąć komputer?

Zaletą uśpienia jest możliwość przywrócenia komputera do poprzedniego stanu w zaledwie kilka sekund oraz bardzo małe zużycie energii elektrycznej. Ponadto nie jest konieczne ponowne uruchamianie programów ani ponowne otwieranie plików, co ma miejsce w przypadku zamknięcia komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uśpienie i hibernacja: często zadawane pytania.

Bywają takie sytuacje, że trzeba całkowicie zamknąć komputer, na przykład podczas instalowania nowego sprzętu lub odłączenia od zasilania komputera stacjonarnego (lub przenośnego bez zainstalowanej baterii).

Czy mogę zmienić działanie wykonywane po kliknięciu przycisku zasilania?

Tak. Można zmienić domyślne ustawienie zarówno przycisku Zamknij w menu Start, jak i przycisku zasilania na obudowie komputera (lub brzegu komputera przenośnego). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zmienianie działania wykonywanego po naciśnięciu przycisku zasilania komputera.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?