Włączanie lub wyłączanie usługi Windows Defender


Po włączeniu usługi Windows Defender użytkownik będzie powiadamiany, gdy program szpiegujący lub inne potencjalnie niechciane oprogramowanie podejmie próbę zainstalowania się lub uruchomienia na komputerze. Jeśli zostaną użyte ustawienia domyślne, usługa Windows Defender będzie również sprawdzała dostępność nowych definicji (plików używanych do ustalania, czy dane oprogramowanie jest programem szpiegującym) oraz automatycznie usuwała wszelkie wykryte elementy, w przypadku których zalecaną akcją jest usunięcie. Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Windows Defender, zobacz temat Korzystanie z usługi Windows Defender.

Ten film wideo prezentuje sposób włączania i wyłączania usługi Windows Defender (1:25)

Aby otworzyć program Windows Defender

  1. Otwórz okno usługi Windows Defender, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz Defender, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Windows Defender.

  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

  3. Kliknij opcję Administrator, zaznacz lub wyczyść pole wyboru Użyj tego programu, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.