Włączanie i wyłączanie Zapory systemu Windows


Jeśli komputer jest podłączony do sieci, ustawienia zasad sieci mogą uniemożliwiać wykonanie tych kroków.

Pokaż wszystkie

Aby włączyć Zaporę systemu Windows

 1. Otwórz okno Zapora systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz zapora, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.

 2. W lewym okienku kliknij opcję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Obraz łącza włączania/wyłączania apletu Zapora systemu Windows w aplecie Zapora systemu Windows
  Łącze Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows w aplecie Zapora systemu Windows
 3. Kliknij łącze Włącz Zaporę systemu Windows w obszarze każdej lokalizacji sieciowej, którą chcesz chronić, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby zapora uniemożliwiała komunikację wszystkich programów, łącznie z programami, którym wcześniej zezwolono na komunikowanie się przez zaporę, zaznacz pole wyboru Blokuj wszystkie połączenia przychodzące łącznie z programami znajdującymi się na liście dozwolonych programów.

Aby wyłączyć Zaporę systemu Windows

Ten film prezentuje sposób wyłączania Zapory systemu Windows (1:09)

Ostrzeżenie

 • Nie należy wyłączać Zapory systemu Windows, jeśli żadna inna zapora nie jest włączona. Wyłączenie Zapory systemu Windows powoduje, że komputer (i sieć, jeśli istnieje) jest bardziej narażony na szkodliwe działanie robaków lub hakerów.

 • Aby dobrze chronić komputer, oprócz zapory należy zaopatrzyć się w program antywirusowy i chroniący przed złośliwym oprogramowaniem. Należy zainstalować program Microsoft Security Essentials lub inny program antywirusowy i chroniący przed złośliwym oprogramowaniem, a następnie regularnie go aktualizować. Wiele tych programów jest aktualizowanych automatycznie.

 1. Otwórz okno Zapora systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz zapora, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.

 2. Kliknij polecenie Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 3. Kliknij pozycję Wyłącz Zaporę systemu Windows (niezalecane) w obszarze każdej lokalizacji sieciowej, której nie chcesz chronić, a następnie kliknij przycisk OK.