Włączanie i wyłączanie Zapory systemu WindowsJeśli komputer jest podłączony do sieci, ustawienia zasad sieci mogą uniemożliwiać wykonanie tych kroków.

Pokaż wszystkie

Aby włączyć Zaporę systemu Windows

  1. Otwórz Zaporę systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Zabezpieczenia, a następnie klikając polecenie Zapora systemu Windows.

  2. Kliknij polecenie Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. Kliknij opcję Włącz (zalecane), a następnie kliknij przycisk OK.

Aby zapora blokowała wszystko, łącznie z programami zaznaczonymi na karcie Wyjątki, zaznacz pole wyboru Blokuj wszystkie połączenia przychodzące.

Aby wyłączyć Zaporę systemu Windows

Nie należy wyłączać Zapory systemu Windows, jeśli żadna inna zapora nie jest włączona. Wyłączenie Zapory systemu Windows powoduje, że komputer (i sieć, jeśli istnieje) jest bardziej narażony na szkodliwe działanie robaków lub hakerów.

  1. Otwórz Zaporę systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Zabezpieczenia, a następnie klikając polecenie Zapora systemu Windows.

  2. Kliknij polecenie Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  3. Kliknij opcję Wyłącz (niezalecane), a następnie kliknij przycisk OK.