Pisanie bez użycia klawiatury (klawiatura ekranowa)


Zamiast wpisywać tekst i wprowadzać dane za pomocą fizycznej klawiatury, można skorzystać z programu Klawiatura ekranowa. Klawiatura ekranowa wyświetla wizualną klawiaturę ze wszystkimi standardowymi klawiszami. Klawisze można wybierać za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego. Można też użyć pojedynczego klawisza lub grupy klawiszy do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

Ten film wideo prezentuje sposób wprowadzania tekstu bez użycia klawiatury (1:21)

Aby pisać bez użycia klawiatury

 • Otwórz narzędzie Klawiatura ekranowa, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Klawiatura ekranowa.

Pokaż wszystkie

Aby zmienić sposób wprowadzania informacji przy użyciu klawiatury ekranowej

 1. Otwórz narzędzie Klawiatura ekranowa, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Klawiatura ekranowa.

 2. Kliknij opcję Opcje, a następnie w obszarze Aby korzystać z klawiatury ekranowej wybierz odpowiedni tryb:

  Tryb wpisywania Opis
  Tryb wpisywania

  Klikaj klawisze

  Opis

  W trybie klikania użytkownik wpisuje tekst, klikając klawisze wyświetlane na ekranie.

  Tryb wpisywania

  Aktywuj klawisze wskaźnikiem

  Opis

  W trybie aktywowania wskaźnikiem należy wskazać klawisz myszą lub urządzeniem typu joystick przez zdefiniowany wstępnie czas, a wybrany znak zostanie wpisany automatycznie.

  Tryb wpisywania

  Przeglądaj klawisze

  Opis

  W trybie przeglądania program Klawiatura ekranowa cały czas skanuje klawiaturę i wyróżnia obszary, w których można wpisywać znaki klawiatury przez naciśnięcie skrótu klawiaturowego albo za pomocą przełącznikowego urządzenia wejściowego bądź urządzenia symulującego kliknięcie myszą.

Uwagi

 • Jeśli jest używany tryb aktywowania wskaźnikiem albo tryb przeglądania i klawiatura ekranowa zostanie przypadkowo zminimalizowana, można ją przywrócić, wskazując ją na pasku zadań (w przypadku trybu aktywowania wskaźnikiem) lub naciskając klawisz przeglądania (w przypadku trybu przeglądania).

 • Jeśli do wybierania klawisza w trybie Przeglądaj klawisze jest stosowane kliknięcie myszą, wskaźnik myszy musi się znajdować na klawiaturze ekranowej.

 • Układ klawiatury w programie Klawiatura ekranowa jest zmieniany odpowiednio do języka wyświetlanego w aktywnym programie.

Aby włączyć sygnały dźwiękowe klawiatury ekranowej

Klawiatura ekranowa może emitować sygnał dźwiękowy przy naciśnięciu klawisza.

 1. Otwórz narzędzie Klawiatura ekranowa, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Klawiatura ekranowa.

 2. Kliknij pozycję Opcje, zaznacz pole wyboru Używaj dźwięku kliknięcia, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby używać konsoli klawiszy numerycznych w klawiaturze ekranowej

Za pomocą konsoli klawiszy numerycznych można wprowadzać liczby przy użyciu klawiatury ekranowej.

 1. Otwórz narzędzie Klawiatura ekranowa, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Klawiatura ekranowa.

 2. Kliknij pozycję Opcje, zaznacz pole wyboru Włącz klawiaturę numeryczną, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby włączyć podpowiadanie tekstu w klawiaturze ekranowej

Gdy funkcja podpowiadania tekstu jest włączona, podczas wpisywania tekstu przez użytkownika program Klawiatura ekranowa wyświetla listę słów, które mogą być wpisywane.

 1. Otwórz narzędzie Klawiatura ekranowa, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Klawiatura ekranowa.

 2. Kliknij pozycję Opcje, zaznacz pole wyboru Używaj podpowiadania tekstu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli nie chcesz automatycznie dodawać spacji po wstawieniu słowa przy użyciu funkcji podpowiadania tekstu, wyczyść pole wyboru Wstawiaj spację po przewidywanych słowach, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi

 • Podpowiadanie tekstu jest dostępne tylko w językach angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim i hiszpańskim. Aby włączyć podpowiadanie tekstu w określonym języku, najpierw należy zainstalować dodatkowe pliki dla danego języka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Instalowanie lub zmienianie języka wyświetlania.

 • Podpowiadanie tekstu nie jest dostępne w systemie Windows 7 Home Basic.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?