Pisanie bez użycia klawiatury (klawiatura ekranowa)Zamiast wpisywać tekst i wprowadzać dane za pomocą fizycznej klawiatury, można skorzystać z programu Klawiatura programowa. Klawiatura programowa wyświetla wizualną klawiaturę ze wszystkimi standardowymi klawiszami. Klawisze można wybierać za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego. Można też użyć pojedynczego klawisza lub grupy klawiszy do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

  • Otwórz Klawiaturę ekranową, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, klikając kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria, Ułatwienia dostępu, a następnie klikając polecenie Klawiatura ekranowa.