Opis ustawień Zapory systemu Windows


Zapora może uniemożliwić uzyskanie dostępu do komputera przez hakerów lub złośliwe oprogramowanie (takie jak robaki) za pośrednictwem sieci lub Internetu. Zapora może też pomóc w uniemożliwieniu komputerowi wysyłania złośliwego oprogramowania do innych komputerów.

Dla każdego typu lokalizacji sieciowej w Zaporze systemu Windows można dostosować cztery ustawienia. Aby znaleźć te ustawienia, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz okno Zapora systemu Windows, klikając przycisk StartObraz przycisku Start, a następnie polecenie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz zapora, a następnie kliknij pozycję Zapora systemu Windows.

  2. W lewym okienku kliknij opcję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Poniżej opisano, do czego służą te ustawienia i kiedy należy ich używać:

Obraz okna dialogowego Dostosuj ustawienia
Okno dialogowe Dostosowywanie ustawień

Włącz Zaporę systemu Windows

To ustawienie jest zaznaczone domyślnie. Kiedy Zapora systemu Windows jest włączona, komunikacja większości programów za jej pośrednictwem jest zablokowana. Aby zezwolić programowi na komunikację przez zaporę, można go dodać do listy dozwolonych programów. Na przykład wysyłanie fotografii w wiadomości błyskawicznej może być niemożliwe aż do chwili, kiedy dany program obsługi wiadomości błyskawicznych zostanie dodany do listy dozwolonych programów. Aby dodać program do listy, zobacz temat Zezwalanie programowi na komunikowanie się przez Zaporę systemu Windows.

Blokuj wszystkie połączenia przychodzące łącznie z programami znajdującymi się na liście dozwolonych programów

Zastosowanie tego ustawienia powoduje zablokowanie wszystkich nieuprawnionych prób połączenia z tym komputerem. Z tego ustawienia należy korzystać wówczas, gdy potrzebna jest maksymalna ochrona komputera, na przykład w przypadku połączenia z siecią publiczną w hotelu czy na lotnisku lub rozpowszechniania się robaka w Internecie. Po zastosowaniu tego ustawienia użytkownik nie jest powiadamiany, kiedy Zapora systemu Windows blokuje programy. Programy na liście programów dozwolonych są ignorowane.

W przypadku blokowania wszystkich połączeń przychodzących nadal można przeglądać większość stron sieci Web, wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, a także wiadomości błyskawiczne.

Powiadom mnie, gdy Zapora systemu Windows zablokuje nowy program

Po zaznaczeniu tego pola wyboru Zapora systemu Windows będzie informować użytkownika o zablokowaniu nowego programu i udostępniać opcję jego odblokowania.

Wyłącz Zaporę systemu Windows (niezalecane)

Należy unikać używania tego ustawienia, jeśli inna zapora nie jest uruchomiona na komputerze. Wyłączenie Zapory systemu Windows powoduje zwiększone narażenie komputera (i sieci, jeśli istnieje) na szkodliwe działania hakerów i złośliwego oprogramowania.

Uwagi

  • Jeśli niektóre ustawienia zapory są niedostępne, a komputer użytkownika jest podłączony do domeny, możliwe, że administrator systemu sprawuje kontrolę nad tymi ustawieniami za pośrednictwem zasad grupy.

  • Aby włączyć lub wyłączyć Zaporę systemu Windows, zobacz temat Włączanie i wyłączanie Zapory systemu Windows.Potrzebujesz dodatkowej pomocy?